About Leonard

Leonard Jacobson is deeply committed to helping others break through to the joyous experience of living in the NOW. He teaches how to become fundamentally present and how to arise in mastery of your mind and ego, so that you are no longer involuntarily pulled out of Presence. Leonard embodies a profound depth of Presence and his teachings are a powerful reminder that in truth, there is no life outside of this moment. He has been guiding people how to be present for over 30 years.

Leonard teaches that the fully awakened state of consciousness is available now. It is not something that occurs in the future. It is not something that we can arrive at through spiritual practice. It is already here, waiting to be revealed. As you awaken into the present moment, your thoughts will stop, your mind will fall silent, and you will awaken to an inner silence and peace that is beyond understanding. You will begin to encounter what the mystics and Masters have been speaking of for centuries.

One of the most significant aspects of Leonard's teaching is his unique insight into the nature of the mind and ego. Leonard teaches us how to come into right relationship with the ego in a way that helps the ego to relax, and he teaches us how to integrate awakened consciousness into everyday life and relationships.

He is the founder of The Conscious Living Foundation, a registered non-profit organization. In 2005, he was awarded the Peace Prize by Religious Science International, although he is not affiliated or associated with any religion or church. His teaching is both inclusive of, and transcendent of, all religions and spiritual traditions. It is for all those genuinely seeking to awaken, and for all those who want to overcome the pain and limitations of the past, and open into a more loving and abundant world.

Leonard is the author of five books, Words from Silence, Journey into Now, Embracing the Present, Bridging Heaven & Earth and In Search of the Light, a winner of the Indie Children’s book award. Journey into Now has been translated into eight different languages.

He lives in Santa Cruz, California and offers evening teaching sessions, weekend workshops, and longer residential retreats in the United States, Europe, Australia and Asia.

Read More

The Ego's Surrender

The ego is the main obstacle to human awakening. It does not matter how much you experience and appreciate being present, until you come into right relationship with the ego, you will not truly awaken. This is an essential step towards mastery of the mind and ego. Leonard has a unique and gifted ability to engage with your ego in a way that leads to the ego's relaxation and surrender. It is truly amazing to watch Leonard work with someone's ego. Just to witness this can transform your relationship with your own ego.

The Healing Power Of Presence

Many people have experienced Presence and have recognized the transformative value of being more present, and yet they are unable to maintain an appropriate level of Presence in their day to day lives and in their relationships.

There are two reasons for this. The first is that an unhealed or traumatized past will not release them from its grip. The second is that many people have emotions from the past repressed within them. They cannot be fundamentally present, because those repressed emotions are constantly being projected onto the present moment, distorting their experience of life.

Leonard is a gifted healer and mystic, who can penetrate beyond the veils of illusion into the very heart of whatever is holding you in the past, in a way that leads to completion, healing and release.

"My teaching has nothing to do with the past. It has everything to do with this moment, but sometimes we have to journey into the past to release ourselves from it."
Leonard Jacobson

Read More

Leonard Engages People on Many Different Levels

For those who have been on a spiritual path for many years, but still find themselves sometimes caught in the mind and emotional reactions, Leonard offers finely tuned guidance that can deliver them into the fully awakened state.

For those who are just out on a path of awakening, Leonard's ability to express the most profound truth in a clear and simple way, together with his unique insight into the nature of the mind and ego, can quickly lead to Presence, truth, love, power, and freedom. For those who want to live a more present, conscious and abundant life, Leonard's teachings reveal the way.

Entering the Mystery

In 1981, Leonard experienced the first of a series of spontaneous mystical awakenings that profoundly altered his perception of life, truth, and reality. Each of these enlightenment experiences revealed deeper and deeper levels of consciousness, filling his teachings and his writings with profound wisdom, clarity, love and compassion. Leonard dwells in the heart of the mystery. Just to be in his presence is to experience Oneness and the Eternal. His teachings bring clarity to all religions and spiritual traditions. He speaks of the soul and its journey in a way that makes sense of every aspect of your life, even those that are the most painful.

Read More about Leonard's Awakenings

The Many Benefits of Becoming Present

Being present is a fundamental key to true awakening. But even if you are not on a spiritual path, you will benefit immensely from becoming more present in your life and in your relationships.

How?

As you become more present,

 • You will heal the emotional traumas of the past.

 • You will free yourself from the limiting beliefs learned in childhood.

 • You will not react so emotionally.

 • You will be free from blame, guilt, and resentment.

 • You will be more in touch with your feelings.

 • You will feel more empowered.

 • You will feel less anxious about the future.

 • You will be less judgmental of yourself and others.

 • You will not lose yourself in seeking acceptance and approval from others.

 • You will feel less afraid of death, and more available to life.

 • You will be more spontaneous and adventurous.

 • You will be more open and loving.

 • You will be more aware and conscious.

Being present will enhance every aspect of your life!

Read More

Über Leonard

Coming Soon.

Om Leonard

Leonard Jacobsen er spirituel lærer, mystiker og dygtig healer Han er dybt engageret i at hjælpe andre til at bryde igennem til den vidunderlig oplevelse af at leve i NUET. Han har en usædvanlig evne til at stille ind på den enkelte persons behov og blidt lede vedkommende til helhed, integration og til den oplyste tilstand af Væren.

Han har holdt foredrag og seminarer i de sidste femogtyve år og har givet inspiration og vejledning til de, der går vejen mod spirituel opvågnen og oplysning. Hans undervisning og nærvær er en kraftfuld påmindelse om, at livets kilde og sandheden findes i hver eneste af os.

I 1981 oplevede han den første af en række spontane, mystiske opvågninger, som radikalt ændrede hans syn på livet, sandheden og virkeligheden. Hver af disse oplevelser af indsigt afdækkede dybere og dybere lag i bevidstheden, og det er disse indsigter, der fylder hans undervisning og hans bøger med en gennemgribende visdom, klarhed, kærlighed og medfølelse.

Han bor i Santa Cruz, Californien og tilbyder undervisningssessioner om aftenen, weekend-workshops og længere retreats, hvor man bor på stedet - i USA, Europa og i Australien.

Han er stifteren af “The Conscious Living Foundation” en non-profit organisation. I 2005 fik han prisen ”The Peace Prize” fra ”Religious Science International”, selvom han ikke tilhører nogen bestemt religion eller kirke. Hans undervisning omfatter alle religioner og spirituelle traditioner og transcenderer dem samtidig. Den er både for alle, der har en ægte søgen efter oplysning og for de, der endnu ikke har indset, at de har en ægte søgen efter oplysning.

Han er forfatter til fire bøger. Words From Silence, Embracing The Present, og Bridging Heaven And Earth, samt hans seneste bog, Journey Into Now.

Seneste udgivelser

Leonards fjerde og sidste bog kan nu købes på vores hjemmeside.

Journey Into Now. Clear Guidance On The Path of Spiritual Awakening

(Rejsen Ind i Nuet. Klar Vejledning på Oplysningens Vej)

Nu og da, kommer der en bog, som kan transformere vores liv og løfte os til et fuldstændigt nyt bevidsthedsniveau. Journey Into Now, (Rejsen ind i Nuet) er sådan en bog.

Med stor præcision guider forfatteren læseren ad en vej til oplysning, der fører til frihed fra smerte og fortidens begrænsninger - og ind i Nuets glædesfyldte og ubegrænsede verden. Denne bog viser på en enkel måde, hvordan man gør sindet stille og er fuldstændigt tilstede og vågen overfor livets sandhed.

Som en central del af hans vejledning ind i Nuet går forfatteren dybt ind i eksistensens mysterium. Han åbenbarer de skjulte nøgler til oplysning. Han giver indsigt i de dybeste spørgsmål, som vi må konfrontere, hvis vi skal opnå frihed på det dybeste plan. Han taler om sjælens rejse på en måde, som sætter livets helhed i perspektiv, og som forvandler problemer og vanskeligheder til muligheder for at blive fuldstændig nærværende.

Måske er det vigtigste aspekt af bogen forfatterens unikke indsigt i sindets og egoets natur. Han beskriver i detaljer, hvordan egoets modstand mod at være helt og fuldstændigt tilstede, er den primære forhindring for at ’vågne op’, og han forklarer, hvordan vi kan overvinde denne modstand på en enkel og effektiv måde.

Hver side af denne bog afdækker en del af mysteriet. Der er skjulte nøgler til opvågning på hver side. Den er som et kort til at ”komme hjem”

Leonards undervisning

Når vi befinder os i tankernes verden, er vi et sted i den fortid, vi husker - eller i en imaginær fremtid. Vi befinder os i en verden af tanker, minder, begreber, ideer, meninger og overbevisninger. Vi er ikke her og nu. Hvad vi oplever er ikke dette nu’s sandhed og virkelighed.

På en helt konkret måde trænger fortiden ind i vores oplevelse af nuets øjeblik og farver og fordrejer den. Alle disse begrænsende forestillinger og smertefulde oplevelser fra fortiden påvirker vores oplevelse af livet uheldigt.

At vågne op betyder helt enkelt at vågne op fra sindets verden af tanker og ind i Nuets verden. Det betyder ikke, at erindringerne fra fortiden eller ens sans for at der eksisterer en fremtid, forsvinder. Man deltager stadigvæk i ’tidens verden’ , men man er ikke længere identificeret med eller styret af disse minder fra fortiden eller forestillinger om fremtiden. Man lærer sig selv at kende som Den, der eksisterer i dette øjeblik. Man ved, at kun det nuværende øjeblik er tilfredsstillende, og på den måde kan man vælge at være mere levende og til stede – fuldt og helt i dette øjeblik. Nuet er da det fundament, man oplever sit liv ud fra.

Efterhånden som man vågner op, vil oplevelsen af en selv og verden omkring en ændre sig dramatisk. Frygt, angst og konflikter forsvinder, efterhånden som man træder ind i en verden af kærlighed, fred og overflod. Man kommer til at opleve sig selv som KÆRLIGHED. Man møder det levende nærvær af Gud i sig selv og i alle andre. Adskillelsen opløses, efterhånden som man går ind i Enhedstilstanden. Det er det, der menes med oplysning. Det er det, Buddha talte om. Det er det, Jesus talte om. Det er det Lao-Tzu og Krishna talte om. Det er det, Gud lovede Abraham.

Opvågning er enkelt. Healing kan opnås på en måde, der overgår fornuften. Men der er visse trin, hver af os må tage.

Det første og mest essentielle trin er at lære, tilstanden af fuldstændigt nærvær at kende, gennem ens egen oplevelse. Det er en dyb indre tilstand af stilhed og fred. Leonard Jacobsen kan overføre denne tilstand ved en direkte transmission, men dette sker ikke sådan, at overførslen på nogen måde skaber afhængighed eller projektion.

Det næste trin er at opnå det rette forhold til aspekter af sig selv, herunder egoet, tankerne og følelserne. Man må give kærlighed og accept til alle aspekter af sig selv. Al fordømmelse af sig selv og andre må holde op, hvis man skal vågne op til livets sandhed.

Det tredje trin er sand forståelse. Vi er sjæle på en fantastisk rejse. Når man kender den sande natur af rejsen, vågner man op. Alt, hvad der tidligere er sket i livet vil pludselig give mening. Man ser da problemer og vanskeligheder i sit liv, ganske enkelt som muligheder for at lære forskellige lektier og vågne op til Enhed.

Det fjerde trin, er at være i harmoni med livets universelle love. Hvis man skal vågne helt, er det nødvendigt at leve i integritet i forhold til ethvert aspekt af sit liv.

Nuets kald

At være helt vågen og oplyst betyder helt enkelt at være fuldt ud tilstede i Nuet. At være tilstede er helt enkelt. Det er en naturlig tilstand.

Du har et valg hvert eneste øjeblik: Vil du være tilstede i dette øjebliks sandhed, eller vil du tillade dig selv at blive forført ind i tankernes verden? Alle tanker tager en væk fra Nuets øjeblik. Og hvis man så tror på de tanker - hvad de fleste af os gør - så har man mistet sig selv i tankernes verden.

De fleste af os er så vant til at tænke, at tankerne aldrig hører op. De har deres eget liv. Vi vælger ikke engang at tænke. Tænkningen sker helt af sig selv, og vi trækkes helt enkelt fra den ene tanke til den anden og oplever aldrig rigtigt det enestående ved øjeblikket.

Det nuværende øjeblik er fri for minder fra fortiden og for forestillinger om fremtiden. Når man er helt tilstede forsvinder smerter og begrænsninger fra fortiden på magisk vis. Angsten for fremtiden forsvinder også. Man er bare her og nu, helt tilstede i dette øjeblik. Når man er helt tilstede, er den indre oplevelse fred, kærlighed, accept, kraft, sandhed og medfølelse. Adskillelse og frygt opløses. Man eksisterer i Enheden.

 Når man er fuldt nærværende, standser tankerne, og sindet bliver stille. Men der er et endnu dybere niveau af stilhed, som venter på at dukke op. Efterhånden som sindet bliver stille, åbner der sig en indre dør, som tillader en uendelig og evig stilhed at komme til syne. Denne uendelige og evige stilhed er essensen af selve ens Væren. Det er ens sande natur. Det er essensen af hele eksistensen. Det er en evige tavse tilstedeværelse af ren bevidsthed. Det er ens ”JEG ER” . Det er den dimension af en, som eksisterer i Enhed med alt som er. Det er ens Buddha natur. Det er Kristus i en selv, som eksisterer i Enhed med Gud. Det er en mand, der er vågnet op. Det er en kvinde, der er vågnet op.

At frigøre sig fra fortiden

I virkeligheden findes der ikke et liv uden for Nuet. Før eller siden må vi alle erkende denne enkle kendsgerning.

Hvis man skal vågne helt op til og forblive rodfæstet i Nuet er man nødt til at frigøre sig fra al påvirkning fra sin egen fortid. Det er ikke den sande fortid. Det er den erindrede fortid, som man har adgang til gennem sindet, hver gang man tænker. Man må også frigøre sig fra den forestillede fremtid, som blot er fortiden, der projiceres ind i fremtiden. Den er simpelthen en fantasi.

Den sande fremtid eksisterer ikke i sindets verden. Den sande fremtid udfolder sig gennem nuets dør, ligesom den sande fortid er tilgængelig gennem nuets dør.

For at frigøre sig selv fra fortiden, er der en række skridt, man må tage.

1. Hvis der er følelser fra fortiden, som har været undertrykt inde i en, er det nødvendigt at tillade disse følelser at komme til udtryk til på en bevidst og ansvarlig måde. Man er ikke ude på at komme af med følelserne. Man tillader dem simpelthen at komme til udtryk. Alt eksisterende har ret til at eksistere, inklusive følelser af behov, sårethed og vrede. Hvis de blev nægtet retten til eksistere, da man var barn, eller simpelthen ikke fik lov at komme til udtryk, vil man nødvendigvis være nødt til at genskabe dem i det bevidste udtryks strøm.

2. Tilgivelse er en kraftfuld energi, som kan frigøre fortiden og gøre en fri af fortiden. Tilgiv alle dem, som har såret dig og søg tilgivelse af dem, du har såret. Tilgivelsen skal være oprigtig. Nogle gange må smerten og vreden overfor dem, som har såret en, opleves helt, før man kan tilgive dem.

3. For nogle mennesker er healing af fortiden en nødvendighed for at ægte tilgivelse og frigørelse kan ske. Den gode nyhed er, at gennem styrken fra den opvågnede tilstand af nærvær, som er en tilstand af enhed med Gud, er healing af følelserne og af sjælen mulig på en måde, som overgår al fornuft og tro. Når jeg har arbejdet med andre, har jeg ofte set deres liv blive transformeret, efterhånden som det lykkes at bevidstgøre traumatiske hændelser fra fortiden, hvad enten de har fundet sted i fortiden i dette liv eller i et tidligere liv, hvor en begivenhed ubevidst projiceres ind i dette liv og påvirker det.

4. I den udstrækning, man holder fast i bitterhed, skyldfølelse eller bebrejdelser kan man ikke være fuldt tilstede af den enkle grund, at disse følelser holder en fængslet i fortiden. Man må bringe disse følelser op til overfladen. Bring dem til bevidsthed på en kærlig og accepterende måde. Identificer, accepter, og udtryk dine følelser, men projicer dem ikke over på andre mennesker. Tro ikke på dem. Du tillader dem at blive bevidste, udelukkende for at de ikke længere skal være skjulte og ubevidst styre dig. Følelser af bitterhed, bebrejdelser og skyld er et tegn på, at du ikke tager ansvar for dit liv og for dig selv. Det er nemmere at bebrejde nogen end at tage ansvaret for sig selv.

5. Det næste punkt er det, der er sværest at forstå, og det, man har mest modstand mod. Hvis man bliver ved at frembringe behagelige følelser ved at huske glade oplevelser fra fortiden, forbliver man i sit fængsel af tanker og ego for evigt. At identificere sig med glade minder, holder en fast i sindets verden, og fastlåser i stedet alle de ulykkelige og smertefulde minder, som man ønsker at undgå. Det skyldes, at sindet befinder sig i modsætningernes verden, og der findes ingen vej til at undgå modsætninger, andet end at være så nærværende, at Enheden kan komme til syne som eksistensens fundament. Det samme gælder, hvis man lever i forventningen om, at en kommende begivenhed vil give en glæde. Kun det nuværende øjeblik kan tilfredsstille en. Det er kun, når vi vågner helt op til Nuet at modsætningerne overskrides og Enheden viser sig.

Hvordan er det at være virkelig nærværende?

At være nærværende er at vågne op til den dimension af sig selv og af livet, som transcenderer sindet og tankerne. Man er stille og helt tilstede i det, som faktisk er lige her og nu. Hvis man er helt tilstede, eksisterer der kun dette øjeblik. Det er det, der menes med at være oplyst og kende sandheden om livet. Man er så fuldt ud tilstede, at man eksisterer i dette øjeblik – og kun i dette øjeblik. Man er vågnet op til det evige nu. På det dybeste niveau af oplyst Nærvær, er fortiden og fremtiden forsvundet, og kun nuet er til rådighed. Du kan ikke fungere inden for tidens verden af den enkle grund, at tid ikke findes. Der er ingen fornemmelse af dit selv uden for dette øjeblik.

Det betyder ikke, at en som er oplyst, altid fungerer ud fra det dybeste niveau af Nærvær. Det er muligt at fungere på et mere overfladisk niveau af Nærvær, så man kan fungere inden for tidens verden. Selv når man deltager i tidens verden, er man stadig dybt forankret i Nærvær, og nuet ses altid som sandheden om livet.

Hvis man er fundamentalt tilstede i Nærvær, lever man uden vurderinger, frygt og begær. Man lever i en tilstand af accept. Man lever som kærlighed i verden. Illusionen om adskillelse er forsvundet. Man lever med en stærk fornemmelse af Enheden i alt og har en vedvarende bevidsthed om den upersonlige og evige dimension af eksistensen. Man ser andre som ligeværdige og oplyste, også selv om de ikke er bevidste om det. Dette gælder også dyr og naturens verden. Det er umuligt for en bevidst at skade andre. Man er medfølende, og man handler altid med integritet. Man er ikke i stand til at være uærlig. Der er noget i en, som helt enkelt ikke tillader det. Når man er helt vågen over for livets sandhed, er man grundlæggende fri af egoets motiver og reaktioner.

Det betyder på ingen måde at en, som er oplyst, på en eller anden måde er perfekt. Til tider kan man reagere som alle andre og opleve frygt og usikkerhed eller føle smerte og vrede. Forskellen er, at man nu ved, at man er midlertidigt fanget ind af illusionen om adskillelse. Man tror ikke på den historie, som man ser. Man ved at fortiden på en eller anden måde trænger sig ind i nuet. Man identificerer sig ikke med oplevelsen eller med de følelsesmæssige reaktioner, som opstår ud fra oplevelsen. Og alligevel tager man det fulde ansvar for alt, hvad man oplever. Man accepterer oplevelsen, men man handler ikke ud fra den, som om den var sandheden. Midt i den konstante forandring, oplever man sig selv som Det Ene, som aldrig forandrer sig.

Heling af Sjælen

Når man går dybere ind i den vågne tilstand af Nærvær kan der dukke uforløste problemer fra fortiden op, som har brug for at blive healet og afsluttet. Det, som skal heales, er ofte følelsesmæssige traumer og sår fra ens forhold til forældrene i barndommen eller andre traumatiske hændelser fra barndommen.

Men en konflikt eller sygdom, kan også nogle gange stamme fra et tidligere liv.

På et seminar og særligt i en privat konsultation kan gamle sår og uforløste spørgsmål fra tidligere liv dukke op, for at de kan blive healede og afsluttede. På en blid, enkel og dyb måde fører Leonard dig gennem en healing af det pågældende tidligere liv. Dette healer sjælen, men er også dybt healende og frigørende for dig i dit nuværende liv. Når du er healet på denne måde, er du befriet fra fortiden. Dette tillader dig at fordybe dig i Nærværet. Det bringer fred og frigørelse og er i utrolig grad ’umagen værd’.

Efterhånden opdager du, at alle de problemer og besværligheder, du har oplevet i dit liv, er ikke andet end muligheder for at blive healet og for at sjælen kan lære de ting, du er her for at lære i dette liv.

Sandheden er, at du er din sjæls helt (heltinde). At vågne fuldt op i dette liv er ensbetydende med at føre din sjæl tilbage til dens udødelighed.

Direkte overførsel af den oplyste tilstand

Når man er med i en af Leonards workshops, vil man få adgang til direkte oplevelse af den vågne tilstand.

Det som sker, er faktisk, at Leonards dybe og kraftfulde tilstedeværelse fremkalder den dimension i dig, som allerede er hel og fuldstændig. Den dimension har altid eksisteret i dig, men du har været så viklet ind i sindets og tankernes verden, at du har afskåret dig selv fra den bevidste oplevelse den. I en vis forstand har du lukket døren i til dit eget højere selv.

Når du har oplevet den oplyste tilstand - selvom det er kun er i en time eller to, under en workshop eller under en privat eller telefonisk konsultation - kan det danne fundamentet for din oplysning.

Der er to trin i opvågningsprocessen:

Det første er personligt at opleve den oplyste bevidsthedstilstand. I den tilstand er du helt tilstede og stille og oplever Enheden. Enhver fornemmelse af adskilthed er borte. Du er vågen i en tilstand hvor du oplever ”JEG ER-Nærværet.” Du er vågnet op til Kristus-bevidsthed. At opleve den oplyste tilstand direkte er et afgørende første trin i opvågningsprocessen.

Det andet trin er at blive opmærksom på, hvornår og hvordan du mister forbindelsen med denne oplyste tilstand. Hvilke hændelser, tanker, følelser, begær, frygt og situationer, fanger en ind i sindet og tankernes verden? Hvad tager dig væk fra nuet og ind i erindringer om fortiden eller ind i en imaginær fremtid?

Disse to trin indgår i en gensidig vekselvirkning. Leonard kalder det to-trins dansen mod oplysning.

Workshops og retreats

Deltagelse i en aften, workshop eller retreat med Leonard, giver en helt usædvanlig mulighed for fordybelse i Nærvær og for at heale og forløse fortiden. Leonards undervisning er unik, enkel og direkte. To til tre gange om året har du mulighed for at være med i en 3 – 5 dages retreat, hvor du bor på stedet. Disse retreats er for mennesker, der føler et dybt engagement i at blive fuldt nærværende. Disse retreats er utroligt dynamiske, fulde af humor, dybt healende og er en mulighed for en forandring af dit liv langt ud over, hvad du kan forestille dig. I disse workshops og retreats kan man være i stilhed, stille spørgsmål, eller man kan fortælle om det, man har behov for at få healet og frigjort. Det primære fokus er at være helt nærværende og at fordybe sig  i Nærværet. Der var en, der engang sagde, at, det at være sammen med Leonard, er som at bade i et hav af Nærvær. Men Leonards arbejde handler ikke bare om Nærvær.

Følgende er skrevet af Leonard og viser, hvad hans arbejde går ud på.

 

En to trins - dans til opvågning

”Jeg underviser i en to-trins dans mod oplysning. Det første trin er at vælge dette Nu som sandheden i livet. Oftere og oftere vælger man hver dag at være helt tilstede i stedet for at være væk i tankerne. Det betyder, at man må vælge at være nærværende mange gange om dagen, indtil man er så fundamentalt nærværende, at det ikke længere er nødvendigt at vælge det. Nærvær er din naturlige tilstand. At være nærværende og helt vågen er enkelt. Det sker øjeblikkeligt. Der behøves ingen øvelse, der er tale om at man husker det på en blid måde.

Men at forblive i nuet i sin hverdag og i sit forhold til andre er ikke helt så enkelt. De fleste mennesker kan kun være nærværende i kortere perioder. Det varer ikke længe før man ufrivilligt bliver trukket ud af Nærværet og er tilbage i tankernes verden. Endnu engang er man begrænset af fortidens traumer og af begrænsende overbevisninger om livet. Endnu engang er man væk i sin fortid eller i sin fremtid. Endnu engang er man viklet ind i dit forhold til andre mennesker. Endnu engang sidder man fast i en verden af illusioner.

Det er derfor, det andet trin i denne to-trins dans er en nødvendighed. Jeg kalder dette andet trin ”at gøre arbejdet”.

Det andet trin indebærer at bevidstgøre alle de måder, hvorpå man bliver trukket ud af Nærværet. Hvilke kroge trækker en tilbage til tankernes verden? Hvad forhindrer en i at være permanent og grundlæggende tilstede i Nærværet? Hvordan kan man vågne op ud over i nogle få korte øjeblikke nu og da, før disse spørgsmål bliver besvaret?

”Det første trin fører til Nærvær. Det andet trin fører til at være en Mester”

Om leonard

Leonard Jacobson är en andlig lärare, mystiker och begåvad healer. Han är djupt hängiven att hjälpa andra bryta igenom till den glädjefyllda upplevelsen att leva i NUET. Han har en unik förmåga att känna in varje persons behov, och varsamt leda dem in i helhet, integration och det uppvaknade tillståndet av Varande.

De senaste tjugofem åren har han gett kurser och seminarier som erbjudit inspiration och vägledning till dem som är på vägen till andligt uppvaknande och upplysning. Hans undervisning och hans närvaro är en kraftfull påminnelse om att källan till livet och sanningen är inom var och en av oss.

Han upplevde 1981 den första av en serie spontana andliga uppvaknanden som djupsinnigt förändrade hans sätt att uppfatta livet, sanningen och verkligheten. Var och en av dessa upplysande upplevelser visade på djupare och djupare nivåer av medvetande vilket har fyllt hans undervisning och hans texter med djupsinnig visdom, klarhet, kärlek och medlidande.

Han bor i Santa Cruz, Kalifornien, USA, och erbjuder kvällsseminarier, helgkurser och längre retreater i USA, Europa och Australien.

Han är grundare till The Conscious Living Foundation, en ideell organisation. Han erhöll 2005 The Peace Prize by Religious Science International, även som han inte är knuten till eller associerad med någon religion eller kyrka. Hans undervisning både inkluderar och transcenderar alla religioner och andliga traditioner. Den är för alla de som genuint söker uppvaknande och för alla de som ännu inte inser att de genuint söker uppvaknande.   

Han är författare till fyra böcker; Words from Silence, Embracing the Present, och Bridging Heaven & Earth samt hans senaste bok, Journey into Now.

I sina böcker, band, seminarier och retreater delar Leonard med sig av ovärderliga nycklar till upplysning såväl som effektiva sätt att integrera högre medvetande i vardagslivet.

Ett personligt meddelande från lEONARD

Välkommen till min hemsida. Jag hoppas att ditt besök här kommer visa sig både njutbart och upplysande. Vänligen låt mig dela med mig något om mig själv.

1981 upplevde jag ett kraftfullt och spontant andligt uppvaknande som djupsinnigt förändrade mitt sätt att se på livet, sanningen och verkligheten. Enhet, Gud och Himmelriket på Jorden uppenbarades för mig.

Som ett resultat fann jag mig själv öppna upp för en nivå av frihet, kärlek och sanning som jag inte upplevt innan. Mönster av rädsla, att vara sårad, ovärdighet och att vara isolerad som jag fått i tidig barndom upplöstes när jag öppnade upp in i sanningen om livet.

Detta första uppvaknande följdes av en serie av ännu djupare uppvaknanden, vilka har uppträtt ungefär var tredje år. Var och ett av dessa uppvaknanden tog mig in i mångdimensionella nivåer av medvetande och uppenbarade djupsinniga insikter om hur det stod till i det mänskliga tillståndet. Många av nycklarna till andligt uppvaknande uppenbarades också, även den gömda nyckeln till frihet från det mänskliga tänkande sinnets begränsande värld in i den obegränsade världen av NU.

Jag känner mig otroligt välsignad över att jag har kunnat dela med andra vad jag har lärt mig som ett resultat av mitt eget uppvaknande. Jag är ständigt förvånad över den grad av sanning, kärlek och vishet som hela tiden väntar på att få komma upp i varje person om rätt tillfälle och rätt vägledning ges.

Världen går in i ett nytt skede av evolution. Aldrig tidigare har det funnits en sådan möjlighet till uppvaknande av det mänskliga medvetandet på en kollektiv nivå. Men kollektivt uppvaknande sker på det individuella planet. Var och en av oss måste göra det bästa möjliga av denna möjlighet. Det ÄR möjligt att vakna NU! Det är möjligt att fullborda din själs resa i detta liv.

Min kärlek och välsignelse till var och en av er.

SENASTE UTGÅVA

Journey Into NowJourney Into Now:
Clear Guidance On The Path Of Spiritual Awakening
Då och då kommer en bok som kan transformera våra liv och lyfta oss till en helt ny nivå av medvetande. Journey into Now är en sådan bok.

Med perfekt precision vägleder författaren läsaren längs en väg av upplysning som leder till frigörelse från smärtan och begränsningen från det förflutna in i den glädjefyllda och obegränsade världen av Nu. Denna bok uppenbarar, på det enklaste sätt, hur man stillar sinnet och blir helt närvarande och vaken i sanningen om livet.


Som en essentiell del av sin vägledning in i det närvarande ögonblicket tränger författaren djupt in i vår existens mysterium. Han uppenbarar de gömda nycklarna till upplysning. Han tillhanda håller insikt in i de djupaste frågor vi måste bemöta om vi skall bli grundläggande fria. Han talar om själens resa på ett sätt som bringar perspektiv på livets helhet och omvandlar problem och svårigheter till möjligheter för uppvaknande.

Den kanske mest betydelsefulla aspekten av den här boken är författarens unika insikt in i sinnets och egots natur. Han beskriver i detalj hur egots motstånd till Närvaro är det primära hindret till uppvaknande och hur vi kan överkomma detta motstånd på ett enkelt och effektivt sätt.

Varje sida i denna bok uppenbarar en del av mysteriet. Det finns dolda nycklar till uppvaknande på varje sida. Det är en som en vägkarta hem.

Leonards undervisning

När vi är i det tänkande sinnets värld är vi någonstans i det ihågkomna förflutna eller den föreställda framtiden. Vi är i en värld av tankar, minnen, koncept, idéer, åsikter och övertygelser. Vi är inte här nu. Vad vi upplever är inte sanningen och verkligheten närvarande i denna stund.

På ett mycket verkligt sätt inkräktar det förflutna på vår upplevelse av det närvarande ögonblicket och färgar och förvrider det. Alla dessa begränsande övertygelser och smärtsamma upplevelser från det förflutna påverkar på ett ogynnsamt sätt vår upplevelse av livet.
 
Att vakna upp betyder helt enkelt att vakna upp ur det tänkande sinnets värld in i det närvarande ögonblickets värld. Detta betyder inte att ditt minne av det förflutna eller din uppfattning av framtiden försvinner. Du deltar fortfarande i tidens värld men du är inte längre identifierad eller definierad av dessa minnen från det förflutna eller föreställningar in i framtiden. Du kommer att känna dig själv som den Enda som existerar i denna stund. Du vet att endast det närvarande ögonblicket kan tillfredställa dig och du väljer att leva mer och mer helt närvarande i stunden. Det närvarande ögonblicket blir själva grunden till ditt liv.

När du vaknar upp kommer din upplevelse av dig själv och världen att bli dramatiskt förändrad. Rädsla, oro och konflikter försvinner när du går in i en värld av kärlek, frid och överflöd. Du känner dig själv såsom KÄRLEK. Du bemöter den levande Närvaron av Gud inom dig och inom allt omkring dig. Separation upplöses när du går in i Enhet. Detta är vad som menas med upplysning. Det är vad Buddha talade om. Det är vad Jesus talade om. Det är vad Lao-Tsu och Krishna talade om. Det är vad Gud lovade Abraham.

Uppvaknande är enkelt. Helande är tillgängligt på ett sätt som utmanar förnuftet. Men det är vissa steg som var och en av oss måste ta.

Det första och mest väsentliga steget är att känna till, genom egen erfarenhet, det uppvaknade tillståndet av Varande. Det är ett tillstånd av djupsinnig inre tystnad, frid och stillhet. Jag har förmågan att kunna överföra detta tillstånd genom direkt transmission, men inte på ett sätt som uppmuntrar någon form av beroende eller projektion.

Det andra steget är att komma in i rätt förhållande till vissa aspekter av dig själv, vilket innefattar ditt ego, dina tankar och dina känslor. Du måste bringa energin av kärlek och acceptans till varje aspekt av dig själv. Alla bedömanden av dig själv och andra måste upphöra om du skall vakna upp till sanningen om livet.

Det tredje steget är rätt förståelse. Vi är själar på en extraordinär resa. När du känner till din resas sanna natur kommer du att börja vakna upp. Allt som någonsin hänt i ditt liv kommer plötsligt att falla plats. Du kommer att börja se problem och svårigheter som ingenting annat än möjligheter att lära dina läxor och vakna upp till Enhet.

Det fjärde steget är börja rätta sig efter livets universella lagar. Om du skall vakna upp fullständigt är det nödvändigt att leva i integritet i varje aspekt av ditt liv.

Viktiga frågor besvarade!

Leonards undervisning tillhandahåller en extraordinär möjlighet till uppvaknande. Den är unik, enkel och direkt och adresserar följande frågor:

·      Hur omvandlar andligt uppvaknande våra liv och våra förhållanden?

·      Hur befriar vi oss själva från sinnets och egots begränsade värld?

·      Hur kan vi hela och släppa det förflutna så att vi kan vara mer helt närvarande?

·      Vilka är de krokar som drar oss ut ur Närvaro och agerar som ett hinder till vårt fulla uppvaknande?

·      Hur kan vi överkomma de begränsande övertygelser som inprogrammerades i våra sinnen under barndomen?

·      Hur kan vi höja oss över dömanden av oss själva och andra?

·      Hur handskas vi med svåra känslor som rädsla, att vara behövande, att vara sårad och ilska?

·      Vad är sann kraft och hur kan vi bli sant kraftfulla i våra liv?

·      Hur öppnar vi upp in i Enhet?

·      Hur öppnar vi upp in i kärlek?

·      Hur skapar vi överflöd i våra liv?

·      Vad är vårt sanna syfte med att vara här?

·      Hur går vi djupare in i Närvaro så att vi kan uppleva livets mystiska dimensioner?

·      När vi väl har vaknat upp, hur lever vi medvetet i en omedveten värld?

Att överkomma hindren till uppvaknande

I den senaste undervisningen talade jag om hur du befriar dig själv från det tänkande sinnets värld in i NUETS värld. Jag delade med mig om nyckeln till att bli närvarande, vilket är förvånansvärt enkelt. Att förbli närvarande är dock inte så enkelt. Även om vi är närvarande för en kort stund blir de flesta av oss snabbt tillbakadragna in i sinnets värld av förflutet och framtid.

Det finns ett antal hinder som vi måste bli medvetna om ifall vi skall vakna upp helt och hållet till Närvaro och förbli fundamentalt närvarande i vårt dagliga liv och i våra förhållanden.

Det först hindret är själva egot. Egot vill bli mer andligt. Det vill tillskansa sig andlig kunskap. Det skulle älska att bli upplyst. Det kommer att få dig att besöka många andliga lärare och läsa många andliga böcker. Men det kommer att backa mycket snabbt om du finner din väg in i sanningen om livet genom det närvarande ögonblickets dörröppning. Detta sker eftersom egot behöver vara i kontroll av ditt liv. Det är beroende av dess position av makt och kontroll. Men det kan bara vara i kontroll av vad det vet, och det vet bara om det förflutna som det kommer ihåg, eller framtiden som det föreställer sig. Det känner inte till det närvarande ögonblicket så det kommer desperat att motsätta sig att du går in i, och förblir i, det närvarande ögonblicket. Det är till och med så att när du börjar vakna upp till det närvarande ögonblicket så har det en samling knep för att förföra dig eller locka dig tillbaka in i sinnets värld.

Den andra orsaken till att det är svårt att vara närvarande är att de flesta av oss har en massa nedtryckta känslor inom oss från det förflutna, speciellt från relationen till våra föräldrar i vår barndom. De här känslorna blir hela tiden aktiverade eller triggade vilket bringar det förflutna att flöda in, vilket gör det omöjligt för oss att förbli i sanningen och verkligheten av det närvarande ögonblicket. Till den grad som du är fångad i det förflutnas känslomässiga smärta och trauma kan du inte vara närvarande.

Den tredje orsaken till att det är svårt att vara närvarande är att det finns ett antal mycket kraftfulla krokar som drar oss ut ur det närvarande ögonblicket in i sinnets värld. Att vända sig till andra för erkännande, godkännande eller acceptans är ett exempel på en sådan krok. Att vara rädd för att bli avvisad eller bedömd av andra är en annan krok. Vadsomhelst som trasslar in dig i en annans sinne är en krok som drar dig ut ur Närvaro.

Att vakna upp helt och hållet in i det närvarande ögonblicket innefattar att trassla ut dig själv från andra så att du är helt och hållet med dig själv.

För att befria dig själv från ovanstående hinder och krokar finns det ett antal steg som du måste följa.

Det första är att du måste vakna upp till Närvarons dimension inom dig. Det öppnar upp möjligheten för sant helande.

Sedan måste du komma i rätt förhållande med egot så att det slutligen ger upp dess behov av att vara i kontroll av ditt liv.

Från ett tillstånd av Närvaro bringar du egot och alla dess så kallade negativa aspekter in medvetenhetens ljus på ett sätt som är erkännande, kärleksfullt och accepterande. Allt dömande av egot och alla försök att utplåna egot måste upphöra. Så länge som du dömer eller förskjuter någon aspekt av dig själv kommer egot att förbli som den dominanta inre kraften, helt enkelt eftersom egot växer och frodas på dömanden, fördömanden och avvisanden.

Det enda som kan bringa egot till en plats av kapitulation är energin av kärlek och acceptans. Om du älskar och accepterar varje aspekt av dig själv på sinnets/egots nivå, speciellt de aspekter av dig själv som du har gömt, dömt eller försökt förändra, så kommer egot slutligen att ge upp.

Nästa steg är att tillåta alla de nedtryckta känslorna inom dig in i medvetet uttryck. I mina enskilda sessioner, seminarier och retreater erbjuder jag mycket klar vägledning och stöd i att uppnå detta. Det betyder inte att du är identifierad med känslorna. Du tillåter dem helt enkelt att komma upp in i medvetet uttryck. Det faktum att känslan kommer upp är av denna stund, så du måste vara närvarande med den när den kommer upp och uttrycker sig genom dig. Men den historia som är associerad med känslan är inte av denna stund, så det är viktigt att du inte blir identifierad med historien. Du kommer att behöva uttrycka historien som en del av att uttrycka känslan, men historien i sig är inte sanningen. Den är av det förflutna eller framtiden. Den har ingenting att göra med denna stund. Tro inte på den och handla inte utifrån den som om den vore sann.

Det tredje steget är att helt klart identifiera de krokar som drar dig ut ur Närvaro. De här krokarna kan bara ha makt över dig till den grad som de tillåts fungera omedvetet. Om du bringar de här krokarna till medveten uppmärksamhet har de ingen makt över dig. Du kan varsamt löskoppla dig från dem när de blir aktiverade.

De här stegen kommer att befria dig från det tänkande sinnets värld in i NUETS värld. Jag menar inte att antyda att du alltid kommer att vara närvarande. Men det närvarande ögonblicket kommer att bli själva grunden i ditt liv. Du kommer att lära känna dig själv som den som existerar i NUETS stund, och endast i nuets stund. Detta är sanningen om vem du är. Och ditt liv kommer att omvandlas. Gud och Himmelriket på Jorden kommer att uppenbaras.

Hur är det att verkligen vara närvarande?

Att vara närvarande är att vakna upp in i den dimension av dig själv, och den dimension av livet, som är höjt över det tänkande sinnet. Du är tyst och du är helt närvarande med vad som faktiskt är här nu. Om du är helt närvarande finns det ingen stund förutom denna stund. Det är vad det betyder att vara vaken i sanningen om livet. Du är så helt närvarande att du existerar i detta ögonblick och bara i denna stund. Du är vaken i det eviga nuet. På den allra djupaste nivån av uppvaknad Närvaro har det förflutna och framtiden försvunnit och endast detta nu är tillgängligt för dig. Du kan inte fungera inom tidens värld av den enkla anledningen att det inte finns någon tid. Det finns ingen uppfattning om dig själv utanför detta ögonblick.

Detta betyder inte att den som vaknat upp alltid fungerar på den djupaste nivån av Närvaro. Det är möjligt att fungera på en mer ytlig nivå av Närvaro så att tidens värld blir tillgänglig. Även när du deltager i tidens värld är du fortfarande djupt grundad i Närvaro och det närvarande ögonblicket är alltid igenkänt som sanningen om livet.

Om du är fundamentalt vaken i Närvaro lever du utan dömande, rädsla och begär. Du lever i ett tillstånd av acceptans. Du lever som Kärlek i världen. Illusionen av separation är upplöst. Du lever med en stark känsla av Enhet av alla ting och en ständig medvetenhet om de opersonliga och eviga dimensionerna av existensen. Du ser andra som jämbördiga och upplysta även om de är omedvetna om det. Detta sträcker sig ut till djuren och naturens värld. Det är omöjligt för dig att avsiktligt skada någon annan. Du är medlidande och du handlar alltid med integritet. Du kan inte vara oärlig. Det är något inom dig som helt enkelt inte kan tillåta det. När du är fundamentalt vaken i sanningen om livet är du väsentligen fri från motivationer och reaktioner från egot.

Det betyder inte att den som vaknat upp är på något vis perfekt. Ibland kan du reagera som vem som helst och uppleva rädsla och osäkerhet, eller känslor som att bli sårad och ilska. Skillnaden är att nu vet du att du är tillfälligt fångad i illusionen av separation. Du tror inte på historien som presenterar sig själv för dig. Du identifierar dig inte med upplevelsen eller några känslomässiga reaktioner som uppstår ur upplevelsen. Och ändå tar du fullt ansvar för vadsomhelst du upplever. Upplevelsen är ägd och accepterad men inte agerad på såsom vore det sanningen. Mitt i det ständigt föränderliga känner du dig själv som den Enda som aldrig förändras.

Tystnad

När du blir fullständigt närvarande stannar tankarna och ditt sinne är tyst. Du försöker inte att stoppa tankarna. Det händer helt enkelt när du blir närvarande. Tankarna stannar när du blir närvarande eftersom tankar alltid handlar om det förflutna eller framtiden. Du kan inte tänka på det närvarande ögonblicket. Du måste ta dig själv ut ur det närvarande ögonblicket för att kunna tänka på det. Så om du bringar dig själv helt närvarande med något som faktiskt är här och nu måste du komma ut ur sinnet och tankarnas värld. Det kan inte vara på något annat sätt. Ett märkbart skifte kommer att ske inom dig när du förflyttar dig från sinnets värld av förflutet och framtid till nuets värld.

Du kan inte stoppa tankarna. Det är omöjligt. Själva ansträngningen att stoppa tankar är en förstärkning av tankeprocessen. Allt du kan göra är att slappna av, notera att du är i sinnet och sedan bringa dig själv närvarande till det som redan är närvarande. Om du kan se det, höra det, känna det, smaka det, beröra det eller lukta det så är det av denna stund.

Det är inte något som du kommer ihåg eller föreställer dig med ditt sinne. Och på så vis kan du vara närvarande med det. Du tänker det inte in i existens. Det är faktiskt här och nu så dina tankar kommer att stanna och du kommer att uppleva en djup känsla av frid allt som ditt sinne faller i tystnad.

Men det finns en ännu djupare nivå av frid och tystnad som väntar på att få komma upp allteftersom du blir mer och mer närvarande. När som ditt sinne blir mer tyst öppnas en inre dörr som tillåter en oändlig och evig tystnad att komma upp. Denna oändliga och eviga tystnad är själva essensen av ditt Varande. Den är din sanna natur. Den är essensen av all existens. Den är den eviga tysta närvaron av rent medvetande. Den är ”JAG ÄR” i dig. Den är den dimension av dig som existerar i detta ögonblick och endast i denna stund. Den är den dimension av dig som existerar i Enhet.

Den är din Buddhanatur. Den är Kristus i dig, som existerar i Enhet med Gud. Den är uppvaknad man. Den är uppvaknad kvinna.

SUR LEONARD

Leonard Jacobson est un guide spirituel et un mystique . Son don de guérisseur  l’a profondément engagé dans la tâche d’aider les autres à naître à l’expérience joyeuse de vivre dans le MOMENT .  Il demontre une capacité remarquable à percevoir les besoins de chaque individu pour le guider vers l’intégralité et l’état d’être illuminé qu’est la vie dans le moment présent.

Il dirige des séances d'études et des colloques depuis vingt-cinq ans offrant lumière et inspiration à ceux qui cherchent à être inspirés et guidés sur la route de l’éveil et de l’illumination spirituelle.  Son enseignement et sa présence nous rappellent puissamment que la source de la vie et de la vérité se trouve ici, à l’intérieur de chacun de nous.

C’est en 1981 qu’il a fait pour la première fois, l’expérience d’un éveil spontané à l’état mystique qui a profondément transformé sa perspective de la vie, de la vérité et de la réalité. Plusieurs experiences ont  suivi. Chacune de ces expériences révélatrices lui a fait découvrir des couches de plus en plus profondes de prises de conscience qui ont servi à enrichir son enseignement et ses écrits d’une profonde sagesse, de clarté, d’amour et de compassion.

Il habite à Santa Cruz en Californie et il offre des cours du soir, des séances de travail le weekend, et des retraites résidentielles de plus longue durée, aux Etats-Unis, en Europe et en Australie. 

Il est le fondateur de l’organisation The Conscious Living Foundation (La Fondation pour une Vie Consciente), enregistrée comme une organisation à but non lucratif.  En 2005, il a reçu le Prix de la Paix par l’alliance Religious Science International (La Science Religieuse Internationale) quoiqu’il ne soit affilié ou associé avec aucune église en particulier.  Son enseignement est à la fois inclusif et transcendant de toute religion et tradition spirituelle.  Son enseignement est pour tous ceux qui veulent vraiment se réveiller et pour tous ceux qui ne se rendent pas encore compte qu’ils cherchent à s’éveiller.

Il est l’auteur de quatre livres, Words from Silence (Mot Issus de Silence), Embracing the Present (Embrasser le Présent), Bridging Heaven and Earth (Un Pont Entre le Ciel et la Terre) et le plus récent, Journey into Now (Voyage dans le Moment Présent).

Dans ses livres, cassettes, séminaires, colloques et retraites, Leonard nous révèle les points essentiels du réveil spirituel et nous donne des moyens efficaces pour intégrer une plus haute conscience dans notre vie quotidienne.

UN MESSAGE PERSONNEL DE LA PART DE LEONARD

Bienvenu à mon site.  J’espère que vos visites ici seront à la fois agréables et révélatrices.  Permettez-moi de partager avec vous quelques aspects biographiques.

En 1981, j’ai fait l’expérience d’un réveil  spirituel à la fois puissant et spontané qui a profondément changé ma perspective de la vie, la vérité et la réalité.  Unité, Dieu et le Paradis Terrestre me furent révélés.

En conséquence, je me suis trouvé ouvert à un niveau de liberté, d’amour et de vérité que je n’avais pas connu auparavant.  Des modes habituels de peur, de blessure, de colère, de manque de mérite et d’isolation que j’avais acquis pendant ma toute petite enfance disparaissaient alors que je m’éveillais à la vérité de la vie.

Le premier réveil spirituel a été suivi d’une série d’éveils beaucoup plus profonds qui ont eu lieu tous les trois ans, plus ou moins.  Chacun de ces éveils me transporte dans des niveaux de conscience multidimensionnels révélant une compréhension profonde de l’essence fondamentale de la nature humaine.  De nombreuses clés a l’éveil spirituel furent révélées et en particulier celle cachée de la libération du monde limité de la pensée humaine pour enfin accéder au monde infini du moment présent. 

Je me sens extrêmement béni d’avoir pu partager avec d’autres ce que j’ai appris par résultat de mon propre éveil.  Je suis toujours profondément étonné par le niveau de vérité, d’amour et de sagesse qui n’attendent que de pouvoir surgir de toute personne disposant de l’occasion et de la direction appropriées.

Le monde entre maintenant dans une nouvelle étape d’évolution.  Jamais auparavant n’y a-t-il eu une telle occasion pour le réveil de la conscience humaine au niveau collectif.  Mais, un éveil collectif a lieu d’abord au niveau de l’individu.  Chacun d’entre nous doit profiter au maximum de cette opportunité.  Il EST possible de s’éveiller MAINTENANT !  Il est possible pour chacun de mener à sa fin le voyage de l’âme dans cette vie.

A chacun d’entre vous, j’envoie amour et bénédiction.

PUBLICATION LA PLUS RÉCENTE

Journey Into NowVoyage dans le Moment Présent :

Manuel d’Orientation pour la Route Menant au Réveil Spirituel

De temps à autre, il sort un livre qui a le pouvoir de transformer nos vies car il nous transporte à un niveau de conscience complètement nouveau. JOURNEY INTO NOW (Voyage dans le Moment Présent) est l’un de ces livres.

Avec une parfaite précision, l’auteur guide le lecteur le long d’un chemin d’éveil qui mène à la libération de la souffrance et des limitations du passé et permet l’accès au monde joyeux et sans limites qui est le monde du MOMENT présent.  Ce livre révèle, de la façon la plus simple, comment calmer l’esprit et devenir complètement présent et éveillé à la vérité de la vie.  

Comme partie essentielle de ses instructions pour accéder au moment présent, l’auteur pénètre profondément jusque dans le mystère de notre existence.  Il révèle les clés cachées de l’éveil spirituel.  Il donne une compréhension pénétrante des questions auxquelles nous devons faire face si nous allons devenir fondamentalement libres.  Il parle du voyage de l’âme ; la vie entière et mise en perspective ; les problèmes et les difficultés deviennent alors des opportunités à l’éveil.  Peut-être l’aspect le plus important de ce livre est-il la compréhension intime de l’auteur de la nature de l’esprit et du moi de l’ego.  Il décrit en détail comment la résistance de l’égo à la présence est le principal obstacle à l’éveil et il nous explique comment il est possible de vaincre cette résistance d’une façon simple et efficace.

Chacune des pages de ce livre nous révèle une partie du mystère.  Il y a des clés pour accéder au réveil, cachées à chaque page du livre.  C’est comme le plan de la route qui nous mène chez nous.

LES LEÇONS DE LEONARD

Lorsque nous sommes dans le monde de l’esprit qui pense, nous sommes quelque part dans le passé dont on se souvient ou dans un futur qu’on imagine.  Nous sommes dans le monde de la pensée, de la mémoire, du concept, de l’idée, de l’opinion, de la croyance.  Nous ne sommes pas ici maintenant.  Ce dont nous faisons l’expérience n’est pas le vérité et la réalité du moment présent.

Dan un sens très réel, le passé s’impose sur notre expérience du moment présent, le colorant et le déformant.  Toutes ces croyances qui nous limitent, et les expériences pénibles du passé affectent de façon défavorable notre expérience de la vie.

S’eveiller en pleine conscience veut simplement dire sortir du monde de l’esprit pensant pour se trouver dans le moment présent. Ceci ne veut pas dire que la mémoire du passé ou le sens de l’avenir disparaissent.  Vous participez toujours dans le monde de la temporalité mais vous n’êtes plus identifié avec lui, ni défini pas ces souvenirs du passé ni par ce que vous imaginez pour le futur.  Vous en venez à vous connaître comme l’Etre qui existe en ce moment-même.  Vous savez que seul le moment présent peut vous combler donc vous choisissez de vivre de plus en plus dans le moment présent.  Le moment présent devient la véritable fondation de votre vie.

Comme vous vous éveillez, votre expérience de vous-mêmes et du monde change de façon dramatique.  La peur, l’anxiété et le conflit disparaissent alors que vous entrez dans un monde d’amour, de paix et d’abondance.  Vous en arrivez à vous connaitre comme AMOUR.  Vous rencontrez la Présence vivante de Dieu à l’intérieur même de votre être et dans tout ce qui vous entoure.  La séparation se dissout et vous vivez dans l’Unité.  C’est ainsi que se définit l’éveil.  C’est ce dont parlait le Bouddha.  C’est ce dont parlait Jésus.  C’est ce dont parlaient Lao-Tzu et Krishna.  C’est ce que Dieu a promis à Abraham.

L’éveil est simple.  La guérison est disponible d’une manière qui défie la raison.  Mail il y a certains pas que chacun de nous doit franchir. 

Le premier pas, et le plus important, est de connaitre par votre propre expérience l’état de Présence.  C’est un état de silence intérieur très profond, de paix et de tranquillité.  J’ai le pouvoir de communiquer cet état par transmission directe, mais en aucune manière d’une façon qui saurait encourager une dépendance ou une projection.

Le deuxième pas est de rentrer en relation avec certains aspects de votre propre personne y compris votre moi, vos pensées et vos émotions.  Vous devez amener  l’énergie d’amour et d’acceptation à chaque aspect de votre propre personne.  Tout jugement de vous-mêmes et des autres doit prendre fin si vous devez vous éveiller à la vérité de la vie.

Le troisième pas est la compréhension.  Nous sommes des âmes qui ont entrepris un voyage extraordinaire.  Une fois que vous connaissez la vraie raison d’être de votre voyage, vous commencerez à vous éveiller.  Tout ce qui vous est arrivé dans la vie vous apparaitra tout à fait logique.  Vous en arriverez à considérer les problèmes et les difficultés dans votre vie comme rien de plus que des occasions d’apprendre vos leçons et de vous éveiller à l’Unité.

Le quatrième pas est de s’accorder avec les lois universelles de la vie.  Si vous devez être véritablement éveillé, il est nécessaire de vivre en pleine intégrité dans chaque aspect de votre vie.

RÉPONSES À DES QUESTIONS IMPORTANTES !

L’enseignement de Leonard offre une opportunité extraordinaire pour l’éveil spirituel.  C’est un enseignement unique, simple et direct et s’adresse aux questions suivantes :

 • De quelle façon l’éveil spirituel transforme-t-il nos vies et nos relations avec les autres ?
 • Comment se libérer du monde limité de l’esprit et du moi ?
 • Comment guérir le passé et s’en libérer de façon à devenir plus pleinement présent ?
 • Quels sont les crochets qui nous arrachent de la Présence et qui servent d’obstacles à l’Eveil absolu ?
 • Comment triompher des croyances qui nous limitent et qui ont été programmées dans notre esprit depuis l’enfance ?
 • Comment transcender l’acte de se juger soi-même et les autres ?
 • Comment s’y prendre pour aborder les émotions difficiles comme la peur, le besoin, la blessure et la colère ?
 • Quelle est la définition du vrai pouvoir et comment peut-on avoir plein pouvoir pour agir dans notre vie ?
 • Comment s ‘ouvrir à l’Unité ?
 • Comment s’ouvrir à l’amour ?
 • Comment créer l’abondance dans nos vies ?
 • Quelle est notre vraie mission ici ?
 • Par quel moyen vivre plus intensément en Présence de façon à faire l’expérience des dimensions mystiques de la vie ?
 • Une fois éveillés, comment est-il possible de vivre consciemment dans un monde inconscient ?

SURMONTANT LES OBSTACLES A L’ÉVEIL

Dans le texte précédent, j’ai expliqué comment se libérer du monde de la pensée pour pénétrer dans le monde du MOMENT PRESENT.  J’ai partagé avec vous la clé qui vous aide à devenir présent et qui est remarquablement simple.  Mais, demeurer présent n’est pas si simple.  Même si nous sommes présents pour un court instant, la plupart d’entre nous se trouve ramené au monde du passé et du futur, le monde de l’esprit. 

Il y a un certain nombre d’obstacles dont nous devons prendre conscience si nous désirons nous réveiller pleinement dans la Présence et demeurer fondamentalement présent dans la vie quotidienne et dans nos relations.

Le premier obstacle est le moi lui-même.  Le moi désire devenir plus spirituel.  Il désire acquérir un savoir spirituel.  Il aimerait beaucoup devenir éveillé.  Il vous conduira à rencontrer un grand nombre de conseillers spirituels et à lire nombreux livres de spiritualité.  Mais le moi va reculer très rapidement si vous trouvez le chemin de la vérité de la vie par la porte du monde présent.  Ceci vient du fait que le moi a besoin de contrôler votre vie.  Il est adonné à sa position de puissance et de contrôle.  Mail il ne peut contrôler que ce qu’il sait et il ne connaît que le passé dont il se souvient ou le futur qu’il imagine.  Il ne connaît pas le moment présent donc vous résistera désespérément de façon à ce vous ne puissiez pas entrer et rester dans le moment présent.  En fait, quand vous vous éveillez dans le moment présent, il va utiliser toute une série de trucs et de ruses pour vous séduire ou vous tenter jusqu'à ce que vous retourniez au monde de l’esprit pensant. 

La deuxième raison pour laquelle il est difficile de demeurer présent est que la plupart d’entre nous avons des émotions refoulées venant du passé, et en particulier de l’époque de notre enfance passée avec nos parents.  Ces émotions sont constamment en train d’être activées  ou provoquées, ce qui cause une inondation de passé résultant dans l’impossibilité pour nous de rester dans la vérité et la réalité du moment présent. Dans la mesure où vous êtes pris par de douloureuses  émotions et souvenirs traumatiques du passé, vous ne pouvez être présent. 

La troisième raison pour laquelle il est difficile de demeurer présent, c’est qu’il y a des crochets très puissants qui fonctionnent pour nous sortir du moment présent et nous remettre dans le monde de l’esprit.  Chercher à être reconnu par les autres, approuvé ou accepté, ce sont des exemples d’un type de crochet.  La peur d’être refusé ou jugé par les autres, cela constitue un autre type de crochet.  Tout ce qui vous emmêle dans l’esprit d’un autre, c’est un autre crochet qui vous empêche d’être Présent.

Pour se réveiller pleinement dans le moment présent, cela implique qu’il faut se dégager de la vie des autres de façon à se trouver entièrement face à soi-même.

De façon à vous libérer des obstacles mentionnés ci-dessus et les divers crochets, il y a plusieurs règles à suivre.

La première chose à faire est de s’éveiller à la dimension de la Présence en vous-même.  Cela ouvre en vous la possibilité de la vraie guérison.

Puis, vous devez établir un rapport juste avec votre moi de façon à ce qu’il abandonne le besoin qu’il sent de contrôler votre vie.

De l’état de Présence, vous amenez le moi et ses soi-disant aspects négatifs à la lumière de la conscience de façon à ce qu’il soit reconnu, aimé et accepté.  Tout jugement du moi et toute tentative d’annihiler le moi doit cesser.  Si vous jugez ou vous rejetez un aspect de votre propre personne quel qu’il soit, le moi triomphera comme la force intérieure dominante tout simplement parce que le moi devient florissant lorsque nourri de jugement, de condamnation et de rejet.

La seule chose qui amènera le moi à se rendre est l’énergie de l’amour et de l’acceptation.  Si vous aimez et vous acceptez tout aspect de votre personne au niveau de l’esprit/moi, en particulier les aspects de votre personne que vous cachez depuis longtemps, que vous jugez ou tentez de changer, le moi se rendra éventuellement.

La seconde étape est de permettre l’expression consciente de toutes ces émotions réprimées en vous.  Au courant de mes leçons privées, mes séances d’études et mes colloques, je vous guide et vous soutient avec beaucoup de clarté le long du chemin.  Cela ne veut pas dire que vous soyez identifié avec les sentiments en question.  Tout simplement, vous permettez qu’ils se présentent à la surface dans une expression consciente.  Parce que l’émotion monte à la surface, elle est du moment.  Donc, vous devez être présent avec cette émotion comme elle monte à la surface et s’exprime à travers vous.  Mais l’histoire associée avec l’émotion n’est pas du moment présent.  Donc, il est important que vous ne soyez pas identifié avec l’histoire.  Vous serez obligé d’exprimer l’histoire comme faisant partie de l’expression de l’émotion, mais l’histoire elle-même n’est pas la vérité.  Elle fait partie du passé et du futur.  Cela n’a rien à voir avec ce moment.  Ne croyez pas en elle et n’agissez pas en conséquence comme si cela était vrai. 

La troisième étape est d’identifier avec clarté les crochets qui vous tirent hors de la Présence. Ces crochets ont une puissance sur votre personne seulement au degré qu’on leur permet de fonctionner inconsciemment.  Si vous portez ces crochets à la lumière de la conscience, ils n’ont plus aucune puissance sur vous.  Vous pouvez doucement vous en dégager au moment de l’activation.

Ces étapes serviront à vous libérer du monde de l’esprit pensant de façon à permettre votre entrée dans le monde PRESENT.  Je ne veux pas suggérer que vous serez toujours présent, mais le moment présent deviendra la véritable fondation de votre vie.  Vous arriverez à vous connaitre comme la personne qui existe dans le moment de MAINTENANT et seulement dans le moment de maintenant.  Ceci est la vérité de la personne que vous êtes.  Et, votre vie sera transformée.  Dieu et le Paradis Terrestre seront révélés.

COMMENT EST-CE D’ETRE VRAIMENT PRESENT

Etre présent c’est s’éveiller à la dimension de votre personne et à la dimension de la vie qui transcendent l’esprit pensant.  Vous êtes silencieux et complètement présent avec ce qui est vraiment ici maintenant.  Si vous êtes complètement présent, il n’y a pas de moment autre que ce moment-ci.  C’est cela que veut dire être éveillé à la vérité de la vie.  Vous êtes présent à tel degré que vous existez en ce moment et uniquement en ce moment même.  Vous êtes éveillé dans l’éternel présent.  Au niveau le plus profond de Présence éveillée, le passé et le futur ont disparu et seul le moment présent vous est disponible.  Vous ne pouvez pas fonctionner dans le monde temporel pour la bonne raison qu’il n’y a pas de temps.  Il n’y a plus rien de vous-même en dehors de ce moment présent.

Cela ne veut pas dire qu’une personne éveillée fonctionne toujours au niveau le plus profond de Présence.  Il est possible de fonctionner à un niveau plus superficiel de Présence de façon à ce que devienne disponible le monde du temps.  Alors même que vous participez dans les activités du monde temporel, vous êtes toujours ancré dans la Présence et le moment présent est toujours reconnu comme étant la vérité de la vie.

Si vous êtes fondamentalement éveillé et Présent vous vivez sans jugement, peur ou désir.  Vous vivez dans un état d’acceptation.  Vous vivez comme amour dans le monde.  L’illusion de la séparation a disparu.  Vous vivez avec un sens solide de l’Unité de toutes les choses et une sensibilisation croissante de la dimension impersonnelle et éternelle de l’existence.  Vous voyez les autres comme égaux éveillés, même si eux-mêmes n’en sont pas conscients.  Ceci comprend le royaume des animaux et le monde de la nature.  Il est impossible pour vous de faire mal à quiconque intentionnellement.  Vous êtes compatissant et vous agissez toujours avec intégrité.  Vous ne pouvez pas être malhonnête.  Il y a quelque chose à l’intérieur de vous-même qui ne peut absolument pas le permettre.  Lorsque vous êtes fondamentalement éveillé dans la vérité de la vie, vous êtes en grande partie libre des motivations du moi et de ses réactions. 

Ceci n’implique pas que la personne qui est éveillée soit parfaite d’une manière ou d’une autre.  Parfois, vous pouvez réagir comme toute autre personne, ressentir la peur et un sentiment d’incertitude ou des sentiments tels que la blessure et la colère.  La différence c’est que maintenant, vous savez que vous êtes pris de façon temporaire dans l’illusion de la séparation.  Vous ne croyez pas à l’histoire qui se présente.  Vous comprenez que le passé de quelque façon se projette dans le présent.  Vous ne vous identifiez pas avec l’expérience ni même avec les réactions affectives issues de l’expérience.  Cependant, vous assumez la peine responsabilité pour tout ce que vous éprouvez.  L’expérience vous appartient et vous l’acceptez, mais vous ne réagissez pas comme ci c’était la vérité.  Au milieu du changement constant, vous savez que vous êtes Celui ou Celle qui ne change jamais. 

SILENCE

Lorsque vous devenez pleinement présent, les pensées cessent et votre esprit de taît.  Vous n’essayez pas d’arrêter les pensées.  Cela survient simplement lorsque vous devenez présent.  Vos pensées s’arrêtent quand vous devenez présent parce que les pensées sont toujours liées au passé ou au futur.  Vous ne pouvez pas penser au moment présent.  Il vous faut sortir du moment présent afin de pouvoir y penser.  Donc, si vous vous mettez pleinement present avec quelque chose qui est ici maintenant, vous devez émerger de l’esprit et du monde de la pensée.  Cela ne peut être autre.  Vous remarquerez une modification en vous pendant la transition du passé et du futur, dimensions du monde de l’esprit, vers le monde du présent. 

Vous ne pouvez pas arrêter les pensées.  C’est impossible  L’effort même d’arrêter vos pensées n’est qu’un renforcement du processus mental.  Tout ce que vous pouvez faire c’est de nous détendre, remarquer que vous êtes dans le monde de l’esprit et vous mettre dans le présent avec ce qui est déjà présent.  Si  vous pouvez le voir, l’entendre, le ressentir, le goûter, le toucher, le sentir, en ce moment , alors vous êtes dans le moment présent. 

Ce n’est pas quelque chose dont vous vous souvenez ou que vous imaginez avec votre esprit.Vous ne le creez pas avec votre esprit.. C’est effectivement ici maintenant ,et vos pensées s’arrêteront et vous ferez l’expérience d’un profond sentiment de paix alors quevotre esprit devient silencieux.

Mail il y a un niveau encore plus profond de paix et de silence qui émerge pendant que vous devenez de plus en plus présent.  Comme votre esprit se repose dans le silence, une porte intérieure s’ouvre permettant l’entrée d’un silence infini et éternel.  Ce silence infini et éternel est l’essence même de votre Etre.  C’est votre vraie nature.  C’est l’essence de toute existence.  C’est l’éternel et silencieuse présence de la pure conscience.  C’est le « JE SUIS » de votre personne.  C’est la dimension de votre personne qui existe en ce moment et uniquement en ce moment.  C’est cette dimension en vous qui existe dans l’Unité.

C’est la nature de Bouddha en vous.  C’est le Christ en vous qui existe en union avec Dieu.  C’est l’homme éveillé.  C’est la femme éveillée.

Leonardo

Leonard Jacobson e’ un maestro spirituale, un mistico, un prodigioso guaritore, che e’ seriamente impegnato ad aiutare altri a andare attraverso la gioiosa esperienza di vivere nel presente.  Egli ha una notevole abilita’ di sintonizzarsi sui bisogni particolari di ogni individuo e di guidarlo gentilmente verso l’esperienza di unita e di integrazione del risveglio del proprio essere.

Leonard ha facilitato gruppi e seminai for almeno 25 anni offrendo inspirazione e guida a molti sulla via del propro risvegio spirituale.

I suoi insegnamenti e la sua presenza producono il potente ricordo che l’origine della vita e della verita risiede dentro oguno di noi.

Nel 1981, Leonard ebbe la prima di molte esperienze mistiche che cabiarono totalmente la sua percezione della vita, della verita’ e della realta’.

Ognuna di queste esperienze di illuminazione gli rivelarono un sempre piu’ profondo livello di consapevolezza che arricchi il suo messaggio e i suoi manoscritti con saggezza, charita’, amore e compassione.

Leonard vive a Santa Cruz, California,  e offre insegnamenti attraverso sessioni serali, gruppi di due giorni, e di 5 giorni in America, Europa e Australia.

Leonard e’ il fondatore dell’organizazzione a non profitto chiamata “Concious Living Foundation”.

Nel 2005 e’ stato riconosciuto con il “Nobel Price” dalle scienze religiose Internazionali, sebbene Leonard non e’ affiliato con nessuna associazione religiosa o chiesa.

I suoi  insegnamenti allo stesso tempo includono e trascendono religioni e tradizioni spirituali.

Leonad e’ per coloro che genuinamente stanno cercando di risvegliarsi, e per coloro che ancora non sono ancora consapevoli che questo e’ quello che veramente desiderano.

Leonad e’ l’autore di quattro libri,”Parole dal Silenzio”, “Abbracciando il Presente”. “Creating un ponte tra Terra e Paradiso”, e il suo nuovo libro “Viaggio verso questo momento”.

Nei suoi libri, cds, seminari e gruppi, Leonard offre la chiave per l’illuminazione e anche effettivi modi ti integrare questa profonda esperienza con il vivere giornaliero.

UN MESSAGGIO PERSONALE DA LEONARD

Benvenuto/a all mia website.  Spero che la tua visita si dimostrera’ piacevole e chiarificante.  Per favore laciami condividere con te qualcosa su di me.

Nel 1981 ebbi una potente e spontanea esperienza di risveglio spirituale che profandamente cambio’ la mia percezione della vita, verita’ e realta’. Unita’, Dio e Paradiso su questa terra mi furono rilevati.

Come risultato, mi trovai ad aprirmi a livelli di liberta’, amore e verita’ che non avevo mai conosciuto prima. Vecchie tendenze di paure, dolore , rabbia, insicurezza e isolamento, che avevo accumulato durante la mia infazia si dissolsero al momento in cui mi apri’ alla verita’ della vita.

Quella prima esperienza di risveglio spirituale fu seguita da una serie sempre piu profonda di simili esperienze; questo nello spazio di tre anni.  Ognuna di queste esperienze mi porto’ attraverso diverse dimensioni di consapevolezza rivelandomi verita’ sulla natura della condizione umana. Mi furono anche rivelati molti dei segreti sul risveglio spirituale, ed anche il segreto della liberazione dal limitato mondo della mente con il suo  incessante pensare, per cosi’ arrivare all’infinito mondo del momento presente.

Mi sento estremamente fortunato per avere avuto l’opportunita’ condividere con altri quello che ho imparato attraverso le mie esperienze spirituali.

Sono costantemente meravigliatodel livello di verita’, amore and saggezza che aspettano di emergere da ogni individuo, a cui viene data lopportunita’ e la giusta guida.

Il mondo sta’ entrando in un nuovo ciclo di evoluzione.  Mai prima d’ora c’e’ stata tale opportunita per il risveglio a livello collettivo della consapevolezza umana.  Ma l’illuminazione collettiva succed al livello individuale.  Ognuno di noi deve fare il meglio di questa opportunita’.  E’ possibile di risvegliarsi ORA!  E’ possibile completare il viaggio della propria anima in questa vita.

Amore e benedizioni a ognuno di voi.

L’ULTIMO LIBRO APPENA PUBLICATO

Journey Into NowJourney Into Now:
Clear Guidance On The Path Of Spiritual Awakening
(Viaggio verso questo momento, una chiara guida verso il risveglio spirituale)

Qualche volta succede che esca un libro che puo’ transformare la nostra vita and che puo sollevarci a un nuovo livello di consapevolezza.  Journey into now e’ questo tipo di libro.

Con perfetta precisione, l’autore guida il lettore attraverso la via dell’illuminazione che porta alla liberazione dal dolore e dalle limitazioni del nostro passato e ci trasporta nel gioioso e illimitato mondo del momento presente.  Questo libro rivela, in maniera semplice, come pacificare la mente e come diventare interamente presenti e svegli alla verita’ della vita.

Come essenziale parte della sua guida verso l’essere presenti, l’autore penetra profondamente I misteri della nostra esistenza.  Egli rivela le chiavi nascoste dell’illuminazione.  Egli produce chiarimenti sulle importanti domande che dobbiamo porci se vogliamo diventare fondamentalmente liberi.  Egli parla del viaggio dell’anima in modo tale che l’intera vita umana appare in una diversa prospettiva, considerando problemi e difficolta’ come opportunita’ per risvegliarsi.

Forse il piu’ importante aspetto di questo libro e’ la particolare chiarezza del’autore sulla natura della mente e dell ego.  Egli descrive in dettagli come la resitenza dell

Ego a essere presente e’il piu’ grande ostacolo per svegliarsi spiritualmente, e cio’e’ spiegato in modo semplice e effettivo.

Ogni pagina di questolibro rivela una parte del mistero.  Ci sono segreti per risvegliarsi in ogni pagina.  E’ come una mappa per arrivare a ”casa”.

Gli Insegnamenti Di Leonard

Quando siamo nel mondo della mente constantemente pensante, noi siamo  nei ricordi del passato o nell’immaginazione del futuro.  Noi siamo in un mondo fatto di pensieri, ricordi , concetti, idee, opinioni e convinzioni.  Noi non siamo nel qui e ora.  Quello che proviamo non e’ la verita’, la realta’ del momento presente.

Nel vero senso della parola, il passato si intromette nella nostra esperienza del momento presente, colorandolo e distorgendolo.  Tutte quelle limitanti convinzioni e dolorose esperienze che provengono dal passato ci producono un’esperienza negativa della vita.

Risvegliarsi significa semplicemente svegliarsi fuori dal mondo della mente pensante e vivere nel presente.  Questo non vuol dire che le tue memorie del passato e le tue intuizioni sul futuro scompariscono. Te continui a partecipare alla realta materiale, ma pero’ non sei piu’ identificato con questa e non sei piu’ definito dal tuo passato or da un immaginario futuro. Te vieni a conoscere te stesso come “Un Essere che vive nel presente”. Te sai che solo il momento presente puo’ soddisfarti, e cosi’ decidi di vivere sempre di piu’ pienamente nel momento presente.  Il momento presente diventa le fondamenta della tua esistenza.

Al momento che ti risvegli, l’esperenza di te stesso e del mondo cambiano drammaticamente.  Paure, ansieta’ e conflitti scompariscono e te entri in un mondo di amore, pace e abbondanza.  Te vieni a conoscere te stesso come “Amore”. Te incontri la divina presenza  di Dio dentro di te e tutto intorno a te. Il senso di separazione si dissolve e entri nell’Unita’. Questo e cio’ che e’ chiamato Illuminazione.  Questo e’ quello di cui Budda , Gesu’, Lautzu e Krishna hanno parlato.  Questo e quello che Dio promise ad Abramo.

Risvegliarsi e’ semplice. E’ possibile liberarsi in modi che vanno al di la’ della ragione. Ma esistono dei passi che dobbiamo intraprendere.

Il primo passo, e il piu’ essenziale, e’ venire a conoscere, attraverso la propria esperienza, lo stato dell’essere che si e’ risvegliato.  Questo e’ uno stato di silenzio interiore, pace e immobilita’.  Io sono capace di trasmetter questo stato direttamente,  senza incoraggiare dipendenza verso di me o proiezioni

Il secondo passo e’ di arrivare a una buona relazione con certi aspetti di te stesso, che include il tuo ego, I tuoi pensieri e le tue emozioni.  Te devi portare l’energia d’amore e accettazione in ogni aspetto di te stesso.  Tutte le critiche che hai verso te stesso e verso gli altri devono finire se vuoi svegliarti alla verita’ della vita.

Il terzo passo e’ comprendere.  Noi siamo anime con un cammino straordinario. Al momento che te capisci la vera natura del tuo cammino, te incomincerai a risvegliarti.  Ogni fatto, che e’ successo nella tua vita, improvvisamente incomincera’ a fare senso.  Te verrai a percepire I problemi e le difficulta’ della tua vita come nient’altro ma opportunita’ per imparare lezioni e per risvegliarti all’Unita’.

I quarto passo e’ di arrivare ad allinearsi con le leggi universali della vita.  Se ti vuoi risvegliare pienamente e’ necessario che tu viva con integrita’ ogni aspetto della tua vita.

Risposte a Domande importanti!

Gli insegnamenti di Leonard offrono una straordinaria opportunita’ di risvegliarsi. Sono unici, semplici e diretti a rispondere alle segurenti domande:

·      In che modo il risveglio spirituale transforma la nostra vita e le nostre relazioni?

·      In che modo possiamo liberarci dal mondo limitante della mente e dell’ego?

·      Come possiamo guarire e liberarci dal passato, in modo da essere pienamente presenti?

·      Quali sono quegli attaccamentii che ci portano via dal momento presente e agiscono come ostacoli al nostro risveglio spirituale?

·      Come possiamo vincere quelle limitanti convinzioni , programmate nella nostra mente durante la nostra infanzia?

·      Come possiamo trascendere le nostre critiche verso noi stessi e gli altri?

·      In che modo possiamo affrontare quelle emozioni difficili, come paura, dolore e rabbia?

·      Cosa e’ il “vero potere” e come possiamo diventare veramente potenti nella nostra vita?

·      Come ci si puo’ aprire all’ unita’?

·      Come ci si puo’ aprire all’amore?

·      Come possiamo creare abbondanza nella nostra vita?

·      Qual e’il vero scopo dell’essere qui’?

·      --In che modo possiamo approfondire il nostro essere presenti, cosi’ da poter aver l’esperienza della dimensione mistica della vita?

·      Al momento che ci siamo risvegliati, come possiamo vivere consapevolmente in un mondo che e’ inconsapevole?

Come Vincere gli ostacoli all’illuminazione

Nei miei ultimi insegnamenti ho parlato di come liberarsi dal mondo della mente per arrivare a essere qui e ORA.  Ho condiviso i metodi per diventare presenti, che sono veramente semplici.  Tuttavia rimanere presente non e’ molto semplice.  Anche se siamo presenti per brevi momenti, la maggior parte di noi e’ velocemente ritrascinata nel mondo passato e futuro della mente.

Esistono numerosi ostacoli di cui bisogna diventare consapevoli se voglaimo sveglarci pienamente al Presente e se vogiamo rimanere presenti nel nostro vivere quotidiano e nelle nostre relazioni.

Il primo ostacolo e’ l’ego in se stesso.  L’ego vuole diventare piu’ spirituale.  Vuole acquisire saggezza spirituale.  L’ego amerebbe diventare illuminato.  L’ego ti farebbe visitare innumerevoli maestri spirituali e leggere svariati libri spirituali.  Ma l’ego si spaventa molto velocemente se te trovi la via della verita’ attraverso la porta del momento presente.  Questo e’ perche’ l’ego vuole essere in controllo della tua vita.

L’ego e’ assuefatto alla sua posizione di potere e controllo.  Ma lui puo’ essere solo in controllo di quello che conosce, e lui conosce solo il passato, che ricorda, o il futuro, che immagina.  L’ego non conosce il momento presente.  Infatti, se te incominci a risvegliarti nel momento presente, lui ha una grossa riserva di trucchi per sedurti e tentarti a ritornare nel mondo della mente.

La seconda ragione per cui e’ difficile rimanere presenti, e’ che la maggior parte di noi ha dentro molte emozioni represse che vengono dal passato, specialmente dalla relazione con in nostri genitori durante l’infanzia.  Queste emozioni sono continualmente attivate e provocate, il che porta il passato a assalirci di nuovo, rendendo impossibile per noi di rimanere nella verita’ e realta’ del momento presente.

La terza ragione per cui e’ difficile rimanere presenti e’ che abbiamo numerosi ganci che ci tirano fuori da momento  presente e ci riportano nel mondo della mente.

Il cercare riconoscimento, approvazione e accettazione dagli altri e’ un esempio di questi ganci.  Avere paura di essere rifiutati dagli altri e’ un’altro gancio. Qualsiasi cosa che ti coinvolge con un’altro e’ un gancio che ti tira fuori dal Presente.

Il cercare riconoscimento, approvazione e accettazione dagli altri e’ un esempio di questi ganci.  Avere paura di essere rifiutati dagli altri e’ un’altro gancio. Qualsiasi cosa che ti coinvolge con un’altro e’ un gancio che ti tira fuori dal Presente.

Risvegliarsi pienamente nel momento presente comporta il liberarsi dal coinvolgimento con gli altri, cosi’ che tu possa diventare pienamente te stesso.

Per liberarti dai sopra citati ostacoli e ganci, ci sono dei passi che devi seguire.

Il primo passo e’ che ti devi svegliare la dimensione di Presenza dentro di te. Questo apre la possibilita’ a una vera guarigione .

Dopo di che’ devi entrare in giusta relazione con l’ego, cosi’ che finalmente lui lascera’ andare il bisogno di essere in controllo della tua vita.

Quando sei in uno stato di presenza,te esponi l’ego e tutti I suoi aspetti, cosidetti, negativi, allla luce della consapevolezza, e lo fai con amore e accettante riconoscimento.

Tutte le tue critiche sull’ego e I tuoi tentativi di distruggerlo devono terminare.

Se continui a giudicare e rifutare aspetti di te stesso, l’ego prevarra’ come forza predominante, semplicemente perche’ l’ego si nutre delle tue critiche, condanne e rifiuti.

L’unica cosa che mettera’ l’ego in stato di resa e’ l’energia d’ amore e accettazione. Se te ami e accetti ogni aspetto di te stesso al livello mente/ego, particolarmente quegli aspetti che vuoi nascondere, criticare o che cerchi di cambiare, l’ego eventualmente si arrendera’.

Il prossimo passo e’ esprimere consapevolmente tutte quelle emozioni represse dentro te stesso  Nelle mie sessioni private e gruppi, offro una chiara guida e  supporto per facilitare questo processo.  Questo non significa che te sei identificato con queste emozioni.  Te stai semplicemente permettendo che queste vengano alla supefice attraverso una consapevole espressione.  Il fatto che un emozione viene alla superfice’ fa’ parte della realta’ del momento presente. Percio’ te devi essere presente con questa emozione al momento che sorge e si esprime attraverso di te.  Ma la storia che si associa a questa emozione non fa parte del momento presente, percio’ e’ importante che te non diventi identificato con la storia.  Te dovrai esprimere la storia come parte dell’emozione, ma la storia in se stessa non e’ la verita’.  Questa e’ parte del passato o del futuro.  Non ha niente a che vedere con questo momento.  Non credere alla storia e non agire come se questa sia la verita’.

IL terzo passo e’ di identificare chiaramente I ganci che ti tirano via dall’essere presente.  Questi ganci hanno potere su di te solo se glielo permetti incosciamente.  Se porti questi ganci alla tua consapevolezza loro non hanno piu potere su di te.  Te puoi gentilmente liberarti da loro al momento che li identifichi.

Questi passi ti aiuteranno a liberarti dal mondo della mente sempre pensante per vivere nel mondo del presente.  Con questo non sto’ dicendo che te vivrai sempre nel momento presente.  Ma che il momento presente diventera’ le fondamenta della tua vita.  Te verrai a conoscere te stesso come un essere che esiste al momento presente, e solo nel momento presente.

Questa e’ la verita’ di chi sei veramente.  E la tua vita verra transformata.  Dio e Paradiso sulla terra ti saranno rivelati.

Cosa vuol dire essere veramente presenti

Essere presente e’risvegliare quella dimensione di te stesso e quella dimension della vita che trascendono la mente pensante.  Te diventi silenzioso e totalmente presente con cio’ che e’ attualmente qui e ora.  Se te sei pienamente presente, non c’e altro momento al di fuori di questo momento.  Questo e’ quello che significa essere consapevole della verita’ della vita.  Te sei cosi’ pienamente presente che te esisti in questo momento, e solo in questo momento.  Te sei consapevole dell’’ eterno presente.  Al piu’ profondo livello del presente  risvegliato, il passato e il futuro sono scomparsi e solo il momento presente e disponibile alla tua esperienza.  Te non puoi piu’ funzionare nel mondo temporale, per la semplice ragione che tempo non esiste.  Il tuo vivere al di fuori del presente non ha significato.

Questo non significa che coluic che e’ illuminato vive continuamente al piu’ profondo livello di presenza.  E anche possibile funzionare a un livello di presenza piu’ superficiale, cosi’ che il mondo temporale diventa disponibile.  E anche quando partecipi nel mondo materiale te sei sempre profondamente fondato nel presente, e riconosci il momento presente come la verita’ della vita.

Se te sei fondamentalmente sveglio nel presente te vivi senza critiche, paure e desideri.

Te vivi in uno stato di accettazione.  Te vivi come “Amore” nel mondo.  L’illusione di separazione e’ dissolta.  Te vivi con un potente senso di unita’ del tutto and con una continua consapevolezza dell’impersonale o eterna dimensione della vita.  Te vedi gli altri uguali a te e illuminati, anche se questi non ne sono consapevoli.  Cio’ si estende agli animali e al mondo della natura.  Non e’ possibile per te di fare del male intenzionalmente.  Te sei compassionato e sempre in integrita’.  Te non puoi essere disonesto.  C’e’ qualcosa dentro di te che non lo permette.  Quando te sei fondamentalmente sveglio alla verita’ della vita, te sei sostanzialmente libero dalle motivazioni  e reazioni dell’ego.

Cio’ non significa che uno che e’ illuminato e’ in un certo senso perfetto.  A volte te puoi reagire come qualsiasi altro, e avere esperienze di paura e incertezze, o sentimenti di dolore e rabbia.  La differenza e’ che ora sei consapevole di essere temporaneamente intrappolato nel illusione di separazione.  Te non credi nella storia che ti si presenta.  Te sai che il passato si sta’ progettando nel presente. Te non ti identifichi con l’esperienza o reazione emotiva che emerege da questa esperienza.  E allo stesso tempo te ti prendi piena responsabilita’ per cio’ che te stai vivendo.  L’esperienza e’ riconosciuta e accettata senza pero agire come se questa fosse la verita’.  Nel mezzo al continuo cambiamento, te rimani consapevole di te stesso come un immutabile essere.

Il silenzio

Quando te diventi completamente presente, i pensieri si fermano e la tua mente e’ silenziosa.  Te non stai cercando di fermare i pensieri.  Questo succede quando diventi presente.  I pensieri si fermano quando diventi presente perche’ i pensieri hanno sempre bisogno del passato e del futuro.  Te non puoi pensare sul momento presente.  Te devi tirarti fuori dal momento presente per esser capace di pensare a questo.  Quindi se diventi presente con qualcosa che e’ gia’ attualmente qui’ e ora, devi emergere fuori dal mondo della mente e del pensiero.  Non puo’ essere diversamente.  Un notevole cambiamento accadra’dentro te stesso al momento che passi dal mondo mentale del passato e futuro al mondo del momento presente.

Te non puoi fermare i pensieri, e’ impossibile.  Lo stesso sforzo per fermare i pensieri rinforza il processo del pensiero.  Tutto quello che puoi fare e’ rilassarti, notare che sei nella mente, e riportare te stesso nel presente con qualcosa che e’ di gia’ qui e ora.  Se te puoi vederla, sentirla, toccarla o odorarla in questo momento, vuole dire che questa cosa e’ nel presente.

Non e’ qualcosa che te ricordi o immagini nella tua mente.  Percio’ puoi essere presente con questa.  Se non sei te che la crei con la tua immaginazione, vuole dire che questa’ esiste qui’ e ora,  e quindi anche te.  I pensieri si fermeranno, al momento che la tua mente diventa silenziosa.te avrai’esperienza di un profondo sentimento di pace.  Ma esiste un altro piu’ profondo livello di pace e silenzio che aspetta di emergere quando te diventi sempre piu’ presente.  Quando la tua mente diventa sempre  piu’ silenziosa, una porta interiore si apre laciando emergere un infinito e eterno silenzio.  Questo infinito e eterno silenzio e’ la vera essenza del tuo Essere.  E’ la tua vera natura.  E’ l’essenza di tutta l’esistenza.  E’ l’eterna silenziosa presenza della pura consapevolezza.  E’’ “l’IO SONO” dentro di te.  E’ quella dimension di te che esiste in questo momento e solo in questo momento..  E’ quella dimensione di te che esiste in Unita’.

Questa e’ la tua natura da Budda.  E’ il Cristo che vive in te, che vive in unita’ con Dio.  E’ l’uomo risvegliato.  E’ la donna risvegliata

Leonard

Leonard Jacobson jest nauczycielem duchowym, mistykiem i utalentowanym uzdrowicielem, którego życiowym celem jest pomoc innym w znalezieniu drogi do radosnego doświadczenia życia w tym, co TERAZ. Posiada on niezwykłą umiejętność wykrywania indywidualnych potrzeb ludzi oraz prowadzenia ich w kierunku spójności, jedności i odnowionego stanu Istnienia.

Od 25 lat prowadzi warsztaty i seminaria, dając inspirację i wskazówki tym, którzy wstąpili na ścieżkę odnowy duchowej i oświecenia. Jego nauki i obecność stanowią przypomnienie, iż źródło życia i prawdy tkwi w każdym z nas.

W roku 1981, doświadczył pierwszej serii samoistnych mistycznych doznań, które dogłębnie zmieniły jego postrzeganie życia, prawdy i rzeczywistości. Każde z owych doświadczeń ujawniało istnienie coraz to głębszych pokładów świadomości, wzbogacając jego nauki i dzieła o dogłębną wiedzę, przejrzystość, miłość i współczucie.

Leonard mieszka w Santa Cruz, w Kalifornii, gdzie organizuje wieczorne spotkania, weekendowe warsztaty oraz dłuższe zgrupowania na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy i Australii.

Jest założycielem The Conscious Living Foundation (Fundacja Świadomego Życia), prawnie działającej organizacji o charakterze non-profit. W roku 2005, uhonorowany został Pokojową Nagrodą Religious Science International (Międzynarodowej Organizacji Nauk Religijnych), chociaż on sam nie identyfikuje się z jakąkolwiek religią czy kościołem. Jego nauki wychodzą zarówno z, jak i poza tradycje duchowo-religijne. Są one dla wszystkich tych, którzy poszukują autentycznej duchowej odnowy, jak i dla tych, którzy nie są jeszcze świadomi, iż takowej potrzebują.

Jest autorem czterech książek: Words from Silence, Embracing the Present, Bridging Heaven & Earth oraz najnowszej, Journey into Now.

Poprzez książki, kasety, seminaria i zgrupowania, Leonard dzieli się swoimi bezcennymi sposobami na osiągnięcie stanu oświecenia, a także na wykorzystanie wyższego stanu świadomości w codziennym życiu.

OSOBISTE przesłanie Leonarda

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej. Mam nadzieję, że ta wizyta okaże się zarówno przyjemna jak i pouczająca. Pozwolę sobie zacząć od podzielenia się z Wami moją historią.

W roku 1981 doświadczyłem silnego i samoistnego przebudzenia duchowego, które głęboko wpłynęło na moje dotychczasowe postrzeganie życia, prawdy i rzeczywistości. Jedność, Bóg i Niebo na Ziemi zostały mi objawione.

I tak oto otworzyłem się na takie pokłady wolności, miłości i prawdy, jakich dotąd nie dane mi było poznać. Uczucia takie jak: strach, ból, złość, poczucie braku własnej wartości i wyobcowania, które przyswoiłem sobie we wczesnym dzieciństwie, zniknęły w momencie, w którym otworzyłem się na prawdę życia.

Owo pierwsze przebudzenie pociągnęło za sobą serię kolejnych, głębszych jeszcze tego typu doznań, które następowały po sobie, co około trzy lata. Każde z tych przebudzeń przenosiło mnie na wielowymiarowe poziomy świadomości, odkrywając prawdy o istocie ludzkości. Ujawnionych również zostało wiele dróg do osiągnięcia duchowego przebudzenia, włączając w to ukrytą drogę do wyzwolenia z rzeczywistości ograniczonej procesem myślowym ludzkiego umysłu w nieskończoną przestrzeń tego, co TERAZ.

Czuję się niezwykle wyróżniony mogąc dzielić się z innymi tym, czego sam się nauczyłem na drodze własnego przebudzenia. Niezmiennie zaskakują mnie pokłady prawdy, miłości i mądrości, które drzemią w każdym z nas czekając na właściwą sposobność i umiejętną pomoc po to, by się ujawnić.

Świat wkracza w nowy etap ewolucji. Nigdy dotąd nie było takiej szansy dla ogółu ludzkiej świadomości, by doświadczyć przebudzenia na taką skalę. Jednak przebudzenie ogółu odbywa się na poziomie jednostki. Każdy z nas musi wykorzystać swoją szansę. Przebudzenie JEST możliwe TERAZ! Istnieje szansa na to, by twoja dusza zakończyła swą wędrówkę jeszcze za tego żywota.

Z wyrazami miłości i błogosławieństwa dla każdego z Was

NAJNOWSZE WYDANIE

Journey Into NowJourney Into Now:
Clear Guidance On The Path Of Spiritual Awakening

(Wyprawa w Teraz´niejszos´c´:

Przejrzysty Przewodnik po Ścieżce do Duchowej Odnowy)

Co pewien czas ukazuje się książka, która może odmienić nasze życie i przenieść nas na zupełnie nowy poziom świadomości. Journey into Now (Wyprawa w Teraźniejszość) jest jedną z nich.

Autor, z idealna˛ precyzja˛, prowadzi czytelnika po s´ciez˙ce przebudzenia, która wiedzie do wyzwolenia od bólu i ograniczen´ na?oz˙onych przez przesz?os´c´ ku radosnej i nieskon´czonej przestrzeni tego, co TERAZ. Ksia˛z˙ka ukazuje, w najprostszy sposób, jak uspokoic´ umys? i stac´ sie˛ w pe?ni s´wiadomym swojej obecnos´ci w prawdzie z˙ycia.

Autor, będąc przewodnikiem ku chwili obecnej, nieuchronnie zagłębia się w tajemnicę naszego istnienia. Ujawnia sposoby na osiągnięcie stanu oświecenia. Stwarza warunki na zmierzenie się z najtrudniejszymi pytaniami, co jest niezbędne do osiągnięcia pełnej niezależności. Mówi o wędrówce duszy w sposób, który stawia całe życie w nowej perspektywie, a zarazem przeistacza problemy i trudności w szanse na przebudzenie.

Prawdopodobnie najistotniejsza˛ cecha˛ ksia˛z˙ki jest dogŽ˛bne spojrzenie autora na istote˛ umys?u i ego. Szczegó?owo opisuje on, jak mechanizm obronny naszego ego w stosunku do Teraz´niejszos´ci stanowi g?ówna przeszkode˛ w drodze do przebudzenia, oraz jak w prosty i efektywny sposób moz˙na ów opór pokonac´.

Każda strona tej książki ujawnia rąbka tajemnicy, odkrywa nowe drogi. Książka ta jest niczym mapa prowadząca do domu.

NAUKI LEONARDA

Będąc w świecie umysłu ludzkiego, znajdujemy się w jakiejś przestrzeni, bądź to zapamiętanej przeszłości, bądź też wyobrażonej przyszłości. Jesteśmy w świecie myśli, pamięci, konceptu, idei, opinii, wierzenia. Nie jesteśmy tu i teraz. To, czego doświadczamy, nie jest ani prawdą, ani rzeczywistością chwili obecnej.

Całkiem dosłownie, przeszłość wkracza w nasze doświadczenie chwili obecnej, powodując zmianę jej kolorytu i struktury. Wszystkie ograniczające schematy myślowe i bolesne doświadczenia z przeszłości niekorzystnie wpływają na to, w jaki sposób żyjemy teraz.

Przebudzenie to nic innego jak wydostanie się ze świata myślącego umysłu i wkroczenie na nowo w świat chwili obecnej. Nie oznacza to, że pamięć o przeszłości, czy też świadomość przyszłości zaniknie. W dalszym ciągu znajdujesz się w świecie czasu, lecz wspomnienia przeszłości i wyobrażenia przyszłości nie są już tym, co Cię definiuje i z czym się identyfikujesz. Poznałeś już samego siebie, jako Tego, który istnieje właśnie w tej chwili. Wiesz, że tylko chwila obecna może Ci dać spełnienie, tak więc wybierasz żyć bardziej intensywnie w chwili obecnej. Teraźniejszość staje się podstawą Twojego istnienia.

Gdy już się przebudzisz, doświadczanie samego siebie i świata ulegnie drastycznej zmianie. Strach, niepokój oraz wewnętrzne konflikty znikną w chwili, gdy wkroczysz w świat miłości, pokoju i dostatku. Poznasz siebie samego pod imieniem MIIŁOŚĆ. Napotkasz żywą obecność Boga w sobie i we wszystkim, co Cię otacza. Poczucie wyizolowania zniknie w momencie, w którym doświadczysz jedności. To właśnie się rozumie przez oświecenie. Pierwszy mówił o nim Budda. Potem Jezus, Lao-Tzu i Kriszna. To jest to, co Bóg obiecał Abrahamowi.

Przebudzenie jest proste. Aby doznać Uzdrowienia należy oprzeć się rozumowi. Są jednak pewne kroki, których podjęcie należy do każdego z nas.

Pierwszy i najważniejszy z nich to doświadczenie odnowionego stanu Istnienia. Jest to stan głębokiej wewnętrznej ciszy, spokoju i stabilności. Potrafię wprowadzić w ten stan drogą bezpośredniego przekazu, nie wywołując przy tym uczucia zależności.

Drugi krok to nawiązanie poprawnego stosunku z takimi elementami nas samych jak ego, własne myśli czy uczucia. Należy wnieść energie miłości i akceptacji w każdy aspekt swojej osobowości. Wszelka krytyka, ta własna i ta innych, musi dobiec końca, jeśli chcemy przebudzić się do nowej prawdy życia.

Trzeci krok to właściwe rozumienie. Jesteśmy duszami w trakcie niezwykłej podróży. W chwili, gdy poznasz istotę swojej wędrówki, będziesz o krok od przebudzenia. Wszystko, co do tej pory Ci się przydarzyło w życiu, nagle odzyska sens. Nauczysz się postrzegać problemy i trudności swojego bytowania jako nic innego, jak tylko szanse na przyswojenie nowej lekcji i przebudzania się w Jedność.

Czwarty krok to wejście w przymierze z uniwersalnymi prawami życia. Jeśli masz doznać pełnego przebudzenia, niezbędne jest byś żył w zgodzie z każdym aspektem swojego istnienia.

ODPOWIEDŹ NA ISTOTNE PYTANIA!

Nauki Leonarda stanowią niezwykłą okazję na doznanie przebudzenia. Są wyjątkowe, proste, bezpośrednie i odnoszą się do następujących pytań:

·      W jaki sposób odnowa duchowa odmienia nasze życia i związki?

·      Jak uwolnić się od ograniczeń narzucanych przez umysł i własne ego?

·      Jak uzdrowić i oswobodzić przeszłość, tak by pełniej doświadczyć teraźniejszości?

·      Czym są haki, które odciągają nas od Teraźniejszości i stanowią przeszkodę w doznaniu pełnej odnowy?

·      Jak pokonać ograniczające nas schematy myślowe wpojone w nasze umysły w dzieciństwie?

·      Jak wyjść poza krytykę samych siebie i innych?

·      Jak radzić sobie z trudnymi emocjami takimi jak strach, potrzeba, ból i złość?

·      Czym jest prawdziwa moc i jak posiąść ją w naszym życiu?

·      Jak otworzyć się na Jedność?

·      Jak otworzyć się na miłość?

·      Jak posiąść dostatek w naszych życiach?

·      Jaki jest cel naszego istnienia?

·      Jak zanurzyć się w teraźniejszość, tak by doświadczyć mistycznego wymiaru życia?

·      Przebudziwszy sie˛, jak z˙yc´ s´wiadomie w nies´wiadomym s´wiecie?

PRZEZWYCIĘŻAĆ PRZESZKODY W DRODZE DO ODNOWIENIA

Na ostatnich zajęciach, mówiłem o tym jak wyzwolić się ze świata umysłu w świat tego, co TERAZ. Podzieliłem się z Wami sposobem na poczucie własnej obecności tu i teraz, który jest stosunkowo prosty. Jednakże wytrawnie w teraźniejszości nie jest takie proste. Nawet, jeśli znajdziemy się tutaj na pewien czas, po chwili większość z nas znów zostanie wciągnięta w przeszłość i przyszłość naszego umysłu.

Istnieje szereg przeszkód, których istnienie musimy sobie uświadomić, jeśli istotnie chcemy doświadczyć pełnego przebudzenia się w Teraźniejszość i pozostać takimi w naszym codziennym życiu i związkach.

Pierwszą przeszkodą jest samo ego. To właśnie ego chce się stać uduchowione. To ono chce zdobyć duchową wiedzę. Chciałoby doznać oświecenia. To ono skłania Cię do chodzenia do nauczycieli duchowych i czytania takowych książek. Jednak i ono wycofa się bardzo szybko, jeśli odnajdziesz drogę do prawdy życia poprzez wrota chwili obecnej. To właśnie dlatego ego chce kontrolować Twoje życie. Uzależnione jest od swojej władzy i sprawowania kontroli. Ale ego może kontrolować tylko to, co zna, a zna tylko przeszłość, którą pamięta, bądź przyszłości, którą sobie wyobraża. Nie zna chwili obecnej, stąd też będzie protestowało przed tym, byś się w nią zagłębiał i tam trwał. Tak naprawdę, jak tylko zaczniesz wnikać w teraźniejszość, wykaże się całą gamą sztuczek, by skusić cię do powrotu do świata umysłu.

Drugim powodem, dlaczego trudno jest wytrwać w teraźniejszości, jest obecność w wielu z nas zaprzeszłych emocji zepchniętych w podświadomość. Emocji pochodzących przede wszystkim z naszych relacji z rodzicami jako dzieci. Są one niezmiennie uruchamiane, bądź pobudzane, co pozwala przeszłości wedrzeć się w teraźniejszość, czyniąc niemożliwym dla nas utrzymanie się w prawdzie i rzeczywistości chwili obecnej. Na tyle, na ile tkwisz w emocjonalnym bólu i traumatycznych przeżyciach przeszłości, na tyle nie możesz być w pełni obecny tu i teraz.

Trzecim powodem, dlaczego trudno jest wytrwać w teraźniejszości, jest istnienie niezwykle silnych haków, które wyciągają nas z teraźniejszości ku światowi umysłu. Przykładem takiego haka może być nasza potrzeba akceptacji i uznania w oczach innych. Innym jest obawa przed odrzuceniem czy krytyką. Wszystko, co wiąże Cię z umysłem kogoś innego stanowi hak, który wyciąga Cię z Teraźniejszości.

By obudzić się w pełni w chwili obecnej, musisz uniezależnić się od innych tak, by być pełniej sobą.

By uwolnić się od powyższych przeszkód i haków, musisz podjąć określone kroki.

Po pierwsze, musisz uświadomić sobie wymiar Teraźniejszości obecny w Tobie samym. Umożliwia to prawdziwe uzdrowienie.

Następnie musisz ustalić właściwy związek ze swoim własnym ego, tak by oddało Tobie swoją potrzebę kontroli nad Twoim życiem.

Będąc w stanie Teraźniejszości, sprowadzisz ego i wszystkie jego tak zwane negatywne aspekty na oświecony poziom świadomości, w sposób, który jest pełen zrozumienia, miłości i akceptacji. Musisz zaprzestać wszelkiej krytyki ego i wszelkich prób jego unicestwienia. Tak długo, jak będziesz osądzał, bądź odrzucał jakiś aspekt samego siebie, ego przetrwa jako siła dominująca, z tego prostego powodu, iż żywi się ono krytyką, potępieniem i odmową.

Jedyne, co może podporządkować ego jest energia miłości i akceptacji. Jeśli pokochasz i zaakceptujesz wszystkie aspekty swojej osobowości na poziomie umysł/ego, szczególnie te, które do tej pory ukrywałeś, oceniałeś, bądź próbowałeś zmienić, ego ustąpi.

Naste˛pnym etapem jest dopuszczenie do g?osu wszystkich tych emocji, które sa˛ zgromadzone wewna˛trz Ciebie. W trakcie prywatnych sesji, warsztatów i zgrupowan´, zapewniam wsparcie oraz bardzo przejrzyste wskazówki jak tego dokonac´. Nie oznacza to, ze zostaniesz zdefiniowany przez swoje emocje. Po prostu s´wiadomie dopus´cisz je do g?osu. Gdy emocja narasta, jest to sprawa chwili obecnej. Musisz, wie˛c byc´ w pe?ni obecny i towarzyszyc´ jej w tym procesie tak, by mog?a sie˛ przez ciebie wyrazic´. Jednakz˙e historia, która towarzyszy danemu uczuciu nie jest sprawa˛ chwili obecnej - waz˙ne jest wie˛c, abys´ nie identyfikowa? sie˛ z sama˛ historia˛. Wyraz˙aja˛c emocje˛ be˛dziesz musia? wyrazic´ historie˛, jednak historia sama w sobie nie jest prawdziwa. Nalez˙y do przesz?os´ci lub przysz?os´ci i nie ma nic wspólnego z chwila˛ obecna˛. Nie wierz w nia˛ i nie poste˛puj z nia˛ tak jakby by?a prawdziwa.

Trzecim etapem jest jasne zidentyfikowanie haków, które wyciągają Cię z rzeczywistości. Haki te mają nad Tobą władzę o tyle, o ile mogą funkcjonować w twojej podświadomości. Jeśli sprowadzisz je do poziomu świadomości, nie będą Ci zagrażać. Możesz się od nich delikatnie uwolnić w momencie, kiedy będą aktywne.

Te trzy kroki wyzwolą Cię ze świata umysłu w świat tego, co TERAZ. Nie chce sugerować, że już zawsze będziesz tu i teraz. Jednak chwila obecna stanie się podstawą twojego życia. Poznasz sam siebie jako tego, który istnieje tylko i wyłącznie TERAZ. To jest prawdą Twojego istnienia. I Twoje życie się odmieni. Bóg, Niebo i Ziemia zostaną Ci objawione.

Co OZNACZA BYCIE W PEŁNI OBECNYM?

Byc´ obecnym znaczy odkryc´ wymiar samego siebie i wymiar z˙ycia, który wykracza poza przestrzen´ umys?u. Jestes´ pogra˛z˙ony w ciszy, a jednoczes´nie w pe?ni obecny w tym co sie˛ dzieje tu i teraz. Jes´li jestes´ w pe?ni obecny, nie istnieje nic innego poza ta˛ chwila˛. To w?as´nie oznacza byc´ przebudzonym w prawdzie z˙ycia. Jestes´ tak ca?kowicie obecny, z˙e istniejesz tylko i wy?a˛cznie w tej chwili. Jestes´ przebudzony w ponadczasowym teraz. Na najgŽ˛bszym poziomie nowej Teraz´niejszos´ci, przesz?os´c´ i przysz?os´c´ znikaja˛ i tylko chwila obecna pozostaje doste˛pna. Nie moz˙esz funkcjonowac´ w s´wiecie czasu, z tego prostego powodu, iz˙ tam czas nie istnieje. Nie ma poczucia w?asnej osoby poza ta˛ tutaj chwila˛.

Nie oznacza to, że ten, który doświadczył przebudzenia, pozostanie na zawsze obecny na najgłębszym poziomie Teraźniejszości. Możliwym jest funkcjonowanie na płytszej warstwie Teraźniejszości, tak by nie tracić dostępu do świata czasu. Nawet funkcjonując w świecie czasu, w dalszym ciągu jesteś głęboko osadzony w Teraźniejszości, a chwila obecna jest na zawsze uznawana ze prawdę życia.

Jeśli jesteś całkowicie obecny w Teraźniejszości, żyjesz bez krytyki, strachu, pożądania. Żyjesz w stanie akceptacji. Żyjesz na świecie niczym Miłość. Złudzenie izolacji znika. Żyjesz z silnym poczuciem Jedności ze wszystkimi rzeczami i niezmienną świadomością bezosobowego i ponadczasowego wymiaru egzystencji. Postrzegasz innych jako równych i oświeconych, nawet jeśli oni pozostają tego nieświadomi. Dotyczy to również zwierząt i świata natury. Staje się niemożliwym celowe sprawienie komuś krzywdy. Jesteś współczujący i zawsze działasz z prawością. Nie możesz być nieuczciwy. Coś wewnątrz Ciebie do tego nie dopuści. Kiedy jesteś całkowicie obecny w prawdzie życia, jesteś wolny od reakcji i motywacji własnego ego.  

Nie oznacza to, że ten kto doznał przebudzenia jest całkowicie idealny. Czasami możesz zareagować jak ktokolwiek inny, doświadczyć strachu czy niepewności, lub uczuć takich jak ból czy złość. Różnica polega na tym, że teraz wiesz, iż zostałeś chwilowo złapany w ułudę izolacji. Nie wierzysz w historię, która się przed tobą rozwija. Wiesz, że przeszłość próbuje się wpisać w teraźniejszość. Nie identyfikujesz się z doświadczeniem ani emocjami z niego wynikającymi. Akceptujesz je, ale nie pozwalasz by stały się prawdą. Wobec ciągłych zmian, wiesz, że jesteś tym, który nigdy się nie zmienia.

CISZA

Kiedy osiągasz stan pełnej obecności, twoje myśli zamierają, a twój umysł zastyga w ciszy. Nie próbujesz zatrzymać myśli. To się po prostu dzieje w miarę jak stajesz się obecny. Myśli zamierają w chwili, w której ty stajesz się obecny, ponieważ myśli zawsze dotyczą przeszłości lub przyszłości. Nie jest możliwym myśleć o chwili obecnej. Musiałbyś postawić się na zewnątrz teraźniejszości, by móc o niej myśleć. Tak więc stając się obecny w tym, co się dzieje tu i teraz, musisz wydostać się poza umysł i świat myśli. Inaczej być nie może. Zajdzie w Tobie zauważalna zmiana, gdy tylko przemieścisz się z przeszłości i przyszłości swojego umysły, w świat tego, co teraz.

Nie moz˙esz zatrzymac´ mys´li. To niemoz˙liwe. Sama próba ich zatrzymania jest nasileniem procesu mys´lowego. To co moz˙esz zrobic´, to sie˛ rozluz´nic´, dostrzec, iz˙ znajdujesz sie˛ w przestrzeni umys?u i wówczas zrównac´ sie˛ z teraz´niejszos´cia˛. Jes´li moz˙esz cos´ zobaczyc´, us?yszec´, poczuc´, posmakowac´, dotkna˛c´ ba˛dz´ powa˛chac´ w tej w?as´nie chwili, znaczy, z˙e jest to chwila obecna.

Nie jest to nic, co by można zapamiętać lub wyobrazić sobie przy pomocy umysłu. A więc musisz być przy tym obecny. Myśląc, nie możesz sprawić, aby cokolwiek zaistniało. To jest właśnie tu i teraz, więc twoje myśli się zatrzymają, ty doświadczysz uczucia głębokiego spokoju, a twój umysł pogrąży się w ciszy.

Jednak istnieje gŽ˛bszy jeszcze poziom spokoju i ciszy czekaja˛cy na to, by sie˛ ujawnic´ w miare˛ jak ty be˛dziesz sie˛ stawa? coraz to bardziej obecny. Gdy juz˙ twój umys? sie˛ wyciszy, otworza˛ sie˛ wewne˛trzne drzwi, pozwalaja˛c wyp?yna˛c´ nieskon´czonej i ponadczasowej ciszy. Oto esencja bytu. Oto ponadczasowa bezdz´wie˛czna obecnos´c´ nieskazitelnej s´wiadomos´ci. Oto Twoje JESTEM. Oto Twój w?asny wymiar, który istnieje w tej i tylko w tej chwili. Oto ten wymiar Ciebie samego, który istnieje w Jednos´ci.

Oto Twoja natura Buddy. Oto Twój Chrystus, który istnieje w jedności z Bogiem. Oto przebudzony człowiek.

レナルドについて

 レナルドジェコブソンは精神世界における教師、神秘家、ヒーラーであり、彼は今ここの瞬間の喜びの体験に人々を導きだすことに深く献身してきました。

 彼はそれぞれの人の必要に応じ、おだやかに彼らを統一、統合、目覚めた存在の境地へと導く注目すべき才能をもっています。。

 彼はこの二十五年間、数多くのワークショップやセミナーにおいて、精神的な目覚めと悟りを求める人々に、インスピレーションとガイドを提供してきました。

彼の教えとその存在は生命の源と真実はそれぞれの内にあるということを強く実感させます。

 1981年から始まった一連の神秘的な覚醒体験によって、彼の人生観、現実、真実にたいする見方は一変しました。これらの悟りからより深いレベルの意識に到達し、彼の教えと著書を深遠な知恵、明晰さ、愛と慈愛に満ちたものにしています。

 現在アメリカ西海岸のサンタクルースに在住し、ワークショップや個人、団体によるセッションを主に米国内、ヨーロッパ、オーストラリアなどで行っています.

 彼はノンプロフィット団体であるコンシャスリビングファンデイションを設立し

2005年にはリレジャスサイエンスインターナショナルよりピースプライズを受賞しました。

 彼はいかなる教会や宗教団体にも属しません。

 彼の教えはあらゆる宗教や精神的な伝統を含みつつもその枠を超越し、真実を真剣に求めるすべての人々、またいまだに覚醒をもとめていることに気がついていない人々のものであります。

 彼には4冊の著作があります。それらは「沈黙からのことば」Words from Silence「現今を抱いて」Embracing the Present「天と地の橋」Bridging Heaven  Earth「今への旅」Journey into Now.です

 これらの著作やテープ、セミナー、ワークショップなどによって彼は悟りにいたるための重要な鍵を提示し、またどのように高意識を日常生活に統合していくかを説明しています。

レナルドからのメッセ‐ジ

 私のウェブサイトにようこそ。これによって貴方が啓発され楽しまれることを祈っております。

 どうか私自身について話させてください。

 1981年に突然起こった深い覚醒体験によって私の人生観、現実感真実についての見方は一変し、ワンネス、神、地上における天国が開示されました。

 その結果以前には想像もできなかった自由、愛、真実が私の前に開かれました。

 子供時代に形成された恐怖、苦痛、怒り、無価値観、孤立感などはわたしが真実の生に目覚めるとともに、消えていきました。

 この最初に起こった体験から、いくつもの覚醒が後に起こりました。

 これらは大体三年おきに起こっていきました。

 これらの体験は私を意識の多層レベルに運び、人間の状況についての深い洞察が開示されました。

 また精神的な目覚めに必要ないくつもの鍵があたられました。

そのひとつが人間の思考による制約された世界感から無限の可能性を秘めた「」に開放されるための鍵なのです。

 私は私の悟りから得たものを皆さんと分かち合えることに非常な祝福を感じます。

 私はこのようなレベルの真実、愛と知恵が確かなガイドと機会さえ与えれば一人一人の中に出現を待ち構えていることにいつも驚かされます。

 世界は新しい進化のステージに突入しています。

このような人類の集合的な意識による目覚めの機会は今までにかつてなかったことです。でも集合的目覚めは個人のレベルでまずおこります、.私たち一人一人がこの機会を最大限生かすべきです。

 今この瞬間に目覚めることが可能なのです!

 今生において貴方の魂の旅を終了することができるのです。

 

 愛と祝福をを皆さんに送ります。

 

「今への旅」

*精神的目覚めへのガイドブック*

 私たちの人生を変え全く新しいレベルの意識にあげることのできる本がたまにでてきますが、「今への旅」というのもそのような本です.

 完璧な精密さをもって、著者は読者を目覚めへの道、それは苦通と過去による制限から喜びに満ちた無制限の「今」への開放に導きます。

 この本はどのように心を静止させ完全に今に存在し、真実の生に目覚められるかをシンプルに解き明かします。

 今の瞬間に生きることの重要なガイドとして、著者は存在の神秘に奥深い洞察を示します。

 彼は悟りへの隠された鍵を明らかにします.

 彼はもし私たちが根本的に自由を求めるのなら直視せねばならない重大な質問を提供します。

 彼は魂の旅について語り、それは人生のすべてを展望し、問題と困難を目覚めへの機会へと変換させます。

 たぶんこの本の一番重要な面は著者のマインド(こころ)と自我についてのユニークな洞察でしょう。

 彼はどうのように今に対する自我の抵抗が目覚めに対する根本的な障害であるかを細部にわたって説明し、その抵抗に打ち勝つシンプルで効果的な方法を示します

 この本の各ページが神秘の部分を明らかします。全てのページに目覚めへの隠された鍵があります。家に帰るためのロードマップのように。

レナルドの教え

 私たちが思考の世界にいる時、私たちは思い出される過去か想像する未来のどこかにいます。私たちは思考、記憶、概念、アイデア、意見、信念、のいずれかの世界にいます。

 私たちは普通今ここにはいません。

 私たちが経験しているのはこの瞬間における真実の現実ではありません。

 本当の意味において過去が私たちの今ここの経験に押し入って来るのです。

 目覚めるとはただ単に思考の世界から今ここの世界へと目覚めることを意味します。これは貴方の記憶や未来感がなくなるという意味ではありません。

 貴方はいまだ時間の世界に参加していますが貴方はもうそのような過去の記憶や想像した未来によっての自己確認や自己定義をしなくなります。

 貴方は自分自身を今ここの瞬間に存在する者として知るようになります。

 貴方は今この瞬間のみが貴方を満足させ得る事を知りもっともっと今の瞬間に十全に生きることを選ぶようになります.

 この現存の瞬間が貴方の人生の基礎になります。

 貴方が目覚めるにつれて貴方の経験や世界観がドラマチックに変わっていきます。

 恐怖、不安、争いなどが、愛と平和と豊かさの世界に入っていくとともに消えていきます。あなた自身が愛であることを自覚するようになります。

 あなた自身の中の神に出会い、周りの全ての中に神を見出すようになります

 全一性の中にはいるにつれ分離感が消えていきます。

 これが悟るということの意味です。

 これが仏陀、キリスト,老子,クリシュナ達が語り、アブラハムに神が約束したことです。

目覚めるのは簡単です。ヒーリングはえられますが、一人一人がいくつかのステップを踏まねばなりません。

最初の一番大事なステップはあなた自身の経験により目覚めの境地を知らねばなりません。

 これは深遠な内面の沈黙,平和,静寂の境地です。

 私はこの境地を直接伝えることができますが,どのような種類の依存や投影も助長しないようにします

二つ目のステップはあなた自身の中にある部分との正しい関係,これは貴方の自我、思考や感情を含みます。

 貴方は愛と寛容のエネルジーを貴方の全ての部分に与えねばなりません.

 真実の生に目覚めるのならば貴方自身と他への批判を止めねばなりません.

三つ目のステップは人生についての正しい理解です。

 私たちは驚異的な魂の旅にいます。

 ひとたび貴方の旅の真実の性質を知れば貴方は目ざめ始めます。

 貴方の人生で起こった全てが突然納得できるようになります。

 貴方の人生に起こる問題や困難さも貴方のレッスンを学び全一性に目覚めるための機会として眺める事ができます。

四つ目のステップは生の宇宙的法則とともにいきることです

 もし貴方が完全に目覚めることを望むならば人生の全ての面に誠実さを持って望むことが必要です.

 

レナルドの教えは目覚めのための画期的な機会を提供します。ユニークかつシンプル,直接的につぎのような質問を提出します。

*   どのように精神的な目覚めが私たちの人生や関係を一変させるか。

*   どのように私たちを制限されたマインドと自我の世界から自由にするか。

*   どのように過去を解き放ち癒され、もっと今に生きるようになるか。

*   完全に目覚めるのを妨げ,今から私たちを引っ張り出すフックとは何か。

*   どのように子供時代にプログラムされた制限された信念に打ち勝つことができるか.

*   どのように自分自身と他への批判を超えていくか。

*   どのように恐怖,要求,痛み怒りなどの難しい感情を処理するか。

*   本当のパワーとは何でどのように私たちの人生をパワフルなものにしていくか。

*   どのように調和に生きるか。

*   どのように愛にいきるか。

*   どのように人生を豊かなものに創造していくか。

*   ここにいる本当の意味はなにか。

*   どのように今にもっと深くはいり生の神秘を経験していくか。

*   目ざめた後どのように無意識の世界で意識的に生きていくか

目覚めるための障害を乗り越える

 前に私はどのように思考の世界であるマインドからの世界へと貴方を解放するかについて話しました。私はの瞬間にいるための鍵を打ち明けました。.

それは非常に簡単なことです。ところがにい続けるのはそう簡単にはいきません。ほんの短い間でさえ、ほとんどの人は今の世界から過去と未来の思考の世界へと引っ張り戻されてしまいます。

 もし私たちが完全に今に目覚めそして根本的に日常生活や人間関係において今にい続けたければ、そこにはいくつかの乗り越えねばならない障害があるのをわかっていなければなりません。

 最初の障害は自我そのものです。自我はもっと精神的になりたいのです.。

 それは精神的な知識を獲得したいのです。

 それは悟りを得たくてしょうがないのです。

 それはあなたをたくさんの精神的な師のもとに訪れさせ.、たくさんの精神的な本を読ませます.

 しかしそれはもしあなたが今にある扉を開き真実の生にいたる通路を見つけられればすばやく道を譲ります。これは自我はあなたの人生をコントロールする必要があるからです。それは自身のパワーとコントロールに中毒しているのです。

 しかしそれはもうすでにしっていることしかコントロールできず.しかも過去(それは思い出すことであり,未来は想像すること)しか知らないのです。

 それは今の瞬間を知らないのです。それだからこそ、それは死に物狂いで私たちが今の瞬間にはいり、そこにい続けることに抵抗しようとします。それどころかあなたが目覚めるにつれてあなたを思考の世界にたぶらかし誘惑し戻す、袋いっぱいのトリックを用意しています。

 

二つ目に今にいることが難しいのは、ほとんどの人が過去からの感情を,特に子供時代の両親との関係において、たくさんに抑圧しているためです

 これらの感情は持続的に活性化され誘因され,過去を押し流してくるので、真実ならびに今この瞬間の現実にい続けるのが不可能になります。

 これはあなたが感情的な痛みを持ち過去のトラウマに囚われているためで,これでは今この瞬間にいることはできません。

三番目に今この瞬間にい続けるのが難しいのはいくつかの非常に強力なフックが私たちを今この瞬間から思考の世界へとひきもどすからです。

 他からの承認、同意、容認を求めるなどがそのフックのいい例です。

 他からの批判や拒絶を恐れるなどがその他のフックです。

 なんでもあなたを他人のマインドにからませるものが今この瞬間からあなたを引き戻すフックです。

 完全に今この瞬間に目覚めるためには,完全にあなた自身でいられるために他からあなたを解放させる必要があります。

 これらのフックから自由になるにはいくつかのステップをふまねばなりません。

 最初のステップはあなた自身の内部の今この瞬間の次元に目覚めねばなりません.

 それは本当のヒーリングの可能性を開きます。

 次に正しい自我との関係を築く必要があります。

 それによってだんだんとあなたの人生をコントロールする必要性を手放します。

 今この瞬間の次元から負の面と呼ばれるものを意識の光に入れるのです。それは愛と受容と容認によります。自我に対する批判やそれを絶 滅させる企てなどは止めなければなりません。あなたがあなた自身の一面を批判したり拒絶する間は自我はあなたの中の強力な勢力としてはびこります。

 それはただ単純に自我は批判,非難,拒絶によって盛んになるからです。

 自我を降伏させる唯一の手段は愛と受容のエネルジーによらねばなりません。

 もしあなたがあなたの自我とマインドの全ての面,特に今まで隠し批判し,変えようとしてきた部分を受け入れ愛するならば自我はだんだんと降伏してきます。

 次のステップはあなたの中の抑圧された感情の意識的な表現を許すことです。

 私の個人のセッションまたはワークショップなどで私ははっきりとしたガイドとこれを行うことのサポートをします。これはあなたがこれらの感情に同一化することではありません。

 あなたはただ単にこれらを表面化させ意識的な表現にするだけです。

 事実感情はこの今の瞬間に起こっているので、あなたはこの瞬間にそれとともにいなければならず、あなたを通じて表現する必要があります。

 しかし感情に関連するストーリーは今この瞬間のものではありません。これがゆえにストーリーに同一化しないようにすることが肝心で す。あなたはストーリーを感情を表現することの一部として表現するわけでストーリーそのものは真実ではありません。それは過去か未来のものであり、今この 瞬間とは関係ありません。

 信じるべきではなくこれを真実として行動すべきではありません.

 三番目のステップはあなたを今この瞬間から引き戻すフックをはっきりと確認することです。これらのフックは無意識的に機能することのみにおいて,あなたに対して力を持ちます。

 もしあなたがこれらのフックに意識的にに気づけば、これらはあなたになんの力も持ちません.。あなたはそれが活性化されるにつれ優しくそれらから離れればいいのです。

 これらのステップはあなたを思考の世界から今この瞬間の世界へと解放します。

 私はあなたがいつでも今この瞬間にいるべきだといってるのではありません。

 しかし今この瞬間があなたの人生の一番の基礎になっていくのです。

 あなたはあなた自身を今この瞬間に存在する者としてしるようになります。

 そしてこの瞬間のみに、、、これが真実のあなたです。

 そしてあなたの人生は一変します。

 神と地上の天国が現れます.

本当に今この瞬間いるのはどのようなものか

 今この瞬間にいるとはあなた自身の次元と思考を超越した次元に目覚めることです。あなたは沈黙し,今ここに実際あるものとともに存在します.。もしあなたが完全に今ここにいればこの他の瞬間は存在しません。

 これが真実の生に目覚めることの意味です。あなたは完全にこの瞬間にそしてこの瞬間のみに存在します。あなたは永遠の今に目覚めるのです。一番深い現存においては過去と未来は消滅しこの現存のみが得られます.

 あなたは時間の世界では機能できません。これは今この瞬間には時間がないという単純な理由によります。ここにいるあなた自身以外のあなたは存在しません。

 これは目覚めた者はいつでもこの一番深い現存に機能するというわけではありません。時間の世界が得られるようにもっと浅い現存に機能することも可能です。

時間の世界に参加していてもあなたは今ここに深く根をおろし,今ここがいつでも真実の生として認知されます。

 もしあなたが根本的に今ここに目覚めればあなたは批判,恐怖,欲望などなしに生きるようになります。あなたは愛として世界にいきるよ うになります。分離されたイル‐ジョンは消滅します。あなたは強い同一感をすべてに持ち、存在の個別的でない、あるいは永遠的な次元を持続的に認識しま す。あなたは他を同様に悟った者として見ます、彼ら自身が気がついてなくとも。これは動物や自然に対してもどうようです。あなたは他を意識的に傷つけるこ とはできなくなります。

あなたは慈愛に満ち、いつでも誠実です。不正直でいることはできません。あなたの中のなにかがそれをさせないのです。根本的に真実の生にに目覚めれば実質上自我の動機と反応から自由になります。

 これは目覚めたものが完璧であるということではありません。時には他のものと同様に反応し,恐怖や頼りなさ、あるいは痛みや怒りを経験することもあります。

 違いはあなたが一時的に個別化された幻影につかまったことを知っていることです。あなたは差し出されたストーリーを信じることはあり ません。あなたは過去がどのようにか現在に投影されていることをしっています。あなたはその経験や、経験から来る感情的な反応には同一化しません。しかも あなたは経験するすべての責任を完全にとります。経験は所有され受け入れられますが、真実なものとして行為することはありません。継続的な変化の中で、あ なたはあなた自身を決して変わらないものとして知るようになります。

沈黙

 あなたが完全に今ここにいる時,思考はとまり心は静寂です。あなたは思考をとめようとはしません。あなたが今ここにいれば。それはひとりでにおこ ります。思考はここにいるにつれとまります.、なぜなら思考はいつでも過去か未来についてのものだからです。この現在に付いて考えるわけには行きません。 それをするにはあなた自身を現在から引き離せねばなりません。それであなた自身が完全に今ここにあるものとともに存在すれば、あなたは思考の世界から離れ ることができます.

 ほかの方法はありません。過去と未来の世界から今の世界に移行するにつれてはっきりした違いが感じられます。

 あなたは思考をとめることはできません。それは不可能です。それをとめようとする努力そのものが思考のプロセスを強めてしまいま す..できるのはリラックスすることだけです。思考の中にいることを知り今すでにここにあるものとともに今この瞬間にいるようにするのです。もしあなたが この瞬間に見、聞け、感じ、触れ、味わえ,匂うことができれば,それは今この瞬間のものです。

 これは今ここにいようとしてあなたが頭の中で覚えていたり想像するものではありません。存在していると考えるのではありません。事実あなたといまここにあるのです。思考がとまり沈黙が訪れるにつれて深い平和な気持ちを経験します。

 でもそこにはあなたがもっともっと今ここにいるにつれ、より深いレベルの平和と沈黙が浮かび上がるのを待っています。あなたのこころ がもっと沈黙するにつれ内なる扉が開くのです。無限で永遠な沈黙が現れます.この無限で永遠な沈黙があなたの存在の真髄です。これがあなたのほんとうの性 質です。

 これがすべての存在の真実の性質です。これが純粋な意識の永遠な沈黙の現存です。これがあなたの「アイアム」「I*AM」です。これが今ここの瞬間の次元に存在するあなたで,この瞬間のみに存在します。これが「ワンネス」[ONENESS]の次元に存在するあなたです。

 これがあなたの「仏性」であり、あなたの「キリスト」であり、神との調和とともに存在する者です.これが目覚めた男性であり、目覚めた女性です。

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΑΡΝΤ

Ο Λέοναρντ Τζέικομπσον είναι ένας πνευματικός δάσκαλος, ένας μύστης και προικισμένος θεραπευτής, που είναι βαθύτατα αφοσιωμένος στο να βοηθά άλλους να ανακαλύψουν ξαφνικά την χαρούμενη εμπειρία του να ζεις μέσα στο  ΤΩΡΑ.  Έχει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να συντονίζεται στις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και να τους οδηγεί με λεπτότητα στην ολοκλήρωση  τους, στην ακεραιότητα τους και στην αφυπνισμένη κατάσταση του Είναι. 

Τα τελευταία είκοσι-πέντε χρόνια έχει διεξάγει εργαστήρια, και σεμινάρια προσφέροντας έμπνευση και οδηγία σε εκείνους που βρίσκονται στο μονοπάτι της πνευματικής αφύπνισης και φώτισης.  Η διδασκαλία του και η παρουσία του αποτελούν μια δυνατή υπενθύμιση ότι η πηγή της ζωής και της αλήθειας βρίσκεται μέσα στον καθένα μας.

Το 1981, είχε την εμπειρία της πρώτης από μια σειρά αυθορμήτων μυστικοπαθών αφυπνίσεων οι οποίες μετέβαλλαν εκ βαθέων την αντίληψη του για τη ζωή την αλήθεια, και την πραγματικότητα.  Κάθε μια από αυτές τις εμπειρίες αφύπνισης του φανέρωνε όλο και βαθύτερα επίπεδα συνείδησης, γεμίζοντας την διδασκαλία του και τα γραπτά του  με βαθιά φρόνηση, διαύγεια, αγάπη και ευσπλαχνία.

Ζει στη Σάντα Κρούζ,  της Καλιφόρνιας και προσφέρει βραδινές συναθροίσεις διδασκαλίας, σαββατοκύριακα με εργαστήρια, και μεγαλύτερες κατοικημένες αποσύρσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, και στην Αυστραλία.

Είναι ο θεμελιωτής του Συνειδητού Ζωντανού Ιδρύματος, μια εγγεγραμμένη αφιλοκερδής οργάνωση.  Το 2005 του απονέμει το βραβείο ειρήνης από την Διεθνή Θρησκευτική Επιστήμη, παρόλο που δεν είναι προσεταιρισμένος με καμιά θρησκεία η εκκλησία.  Το δίδαγμα του και συμπεριλαμβάνει, και υπερβαίνει όλες τις θρησκείες και όλες τις πνευματικές παραδόσεις.  Είναι για όλους αυτούς που αληθινά επιθυμούν να αφυπνισθούν, και για όλους εκείνους που δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει ότι επιθυμούν αληθινά να αφυπνισθούν. 

Είναι ο συγγραφεύς τεσσάρων βιβλίων,  Λόγια από τη Σιωπή, Αγκαλιάζοντας το Παρών, Γεφυρώνοντας Ουρανό & Γη και το πρόσφατο βιβλίο του, Ταξίδι μέσα στο Τώρα.

Μέσα στα βιβλία του, στις κασέτες του, στα σεμινάρια του, και στις αποσύρσεις του, Ο Λέοναρντ μοιράζεται ανεκτίμητης αξίας κλειδιά για την  φώτιση όπως επίσης και αποτελεσματικούς τρόπους πως να αφομοιώσεις ανώτερη συναίσθηση στη καθημερινή ζωή.

ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΟΝΑΡΝΤ

Καλώς όρισες στην ιστοσελίδα μου.  Ελπίζω πως η επίσκεψης σου εδώ να είναι και τα δυο ευχάριστη και φωτιστική.  Σε παρακαλώ επέτρεψε μου να μοιραστώ μαζί σου κάτι σχετικά με τον εαυτό μου. 

Το 1981, είχα την εμπειρία μιας πολύ δυνατής και αυθόρμητης πνευματικής αφύπνισης, η οποία άλλαξε παρά πολύ βαθιά την αντίληψη μου για τη ζωή, την αλήθεια και την πραγματικότητα.  Ενότητα, Θεός και Παράδεισος πάνω στη Γη μου αποκαλύφθησαν.

Σαν αποτέλεσμα, ανακάλυψα τον εαυτό μου να ανοίγεται σε ένα επίπεδο ελευθερίας, αγάπης και αλήθειας, τις οποίες δεν γνώριζα πριν.  Δείγματα φόβου, πόνου, θυμού, αναξιότητας και απομόνωσης, τα οποία είχα συγκεντρώσει από τη μικρή μου ηλικία, διαλυθήκαν καθώς ανοιγόμουν μέσα στην αλήθεια της ζωης.

Το πρώτο ξύπνημα το ακολούθησε μια σειρά από ακόμα περισσότερο βαθιές αφυπνίσεις, οι οποίες συνεβαίνανε σχεδόν κάθε τρία χρόνια.    Κάθε μια από αυτές τις αφυπνίσεις με έπαιρνε  μέσα σε πολυδιάστατα επίπεδα συναίσθησης,  αποκαλύπτοντας μου βαθιές ενοράσεις σχετικά με τη φύση της ανθρώπινης κατάστασης.  Μου αποκαλύφθησαν επίσης πολλά από τα κλειδιά για την πνευματική αφύπνιση, συμπεριλαμβανομένου του κρυμμένου κλειδιού για την απελευθέρωση από τον περιορισμένο  κόσμο του ανθρωπίνου σκεπτόμενου νου μέσα στον απεριόριστο κόσμο του ΤΩΡΑ. 

Αισθάνομαι ευλογημένος στο έπακρο που είμαι ικανός να μοιραστώ με άλλους ότι έχω μάθει σαν αποτέλεσμα της δικής μου αφύπνισης.   Μένω συνεχώς κατάπληκτος από το επίπεδο της αλήθειας, της αγάπης και της σοφίας που περιμένουν να αποκαλυφθούν από κάθε άνθρωπο όταν του δίνεται η σωστή ευκαιρία και η σωστή οδηγία.

Ο κόσμος εισέρχεται σε ένα νέο επίπεδο εξέλιξης.  Ποτέ πριν δεν υπήρχε μια τέτοια ευκαιρία για την αφύπνιση της ανθρώπινης συναίσθησης σε ένα συλλογικό επίπεδο.  Αλλά η συλλογική αφύπνιση συμβαίνει στο αντικειμενικό επίπεδο.  Ο καθένας  μας πρέπει να καταφέρει  το περισσότερο από αυτή τη ευκαιρία.  ΕΙΝΑΙ δυνατόν να αφυπνισθείς ΤΩΡΑ!  Είναι δυνατόν να συμπληρώσεις το ταξίδι της ψυχής σου  σε αυτή τη ζωή. 

Την αγάπη μου και τις ευχές μου στον καθένα σας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ταξίδι Μέσα στο Τώρα:

Σαφής Οδηγία Για Το Μονοπάτι Της Πνευματικής Αφύπνισης.

Κάθε τόσο και λιγάκι ένα βιβλίο παρουσιάζεται που μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή μας και να μας ανεβάσει εξ ολοκλήρου σε ένα νέο επίπεδο συναίσθησης.  Το Ταξίδι Μέσα στο Τώρα είναι ένα τέτοιο βιβλίο. 

Με τέλεια ακρίβεια, ο συγγραφέας οδηγεί τον αναγνώστη κατά μήκος ενός μονοπατιού αφύπνισης που οδηγεί στην απελευθέρωση από τον πόνο και τους περιορισμούς του παρελθόντος μέσα στον γεμάτο χαρά και απεριόριστο κόσμο του Τώρα.  Τούτο το βιβλίο αποκαλύπτει, κατά τον απλούστερο τρόπο, πως να σιωπήσεις το νου και να γίνεις απόλυτα παρών και να αφυπνισθείς στην αλήθεια της ζωής. 

Σαν βασική προϋπόθεση των οδηγιών του μέσα στη παρούσα στιγμή, ο συγγραφέας εισχωρεί βαθιά μέσα στο μυστήριο της ύπαρξης μας.  Αποκαλύπτει τα κρυμμένα κλειδιά για την αφύπνιση.  Μας προμηθεύει με διορατικότητα  για τα πιο βαθιά ερωτήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν είναι να απελευθερωθούμε ριζικά.   Μιλά για το ταξίδι της ψυχής με τέτοιο τρόπο που φέρνει ολόκληρη τη ζωή σε μια προοπτική που μεταμορφώνει προβλήματα και δυσκολίες σε ευκαιρίες για αφύπνιση. 

Ίσως η σπουδαιότερη όψη αυτού του βιβλίου είναι η μοναδική ενόραση του συγγραφέα μέσα στη φύση του νου και του εγώ.  Περιγράφει με λεπτομέρεια πως η αντίσταση του εγώ στο παρών είναι το κυριότερο εμπόδιο για την αφύπνιση και πως μπορούμε να υπερπηδήσουμε αυτή την αντίσταση κατά ένα απλό και αποτελεσματικό τρόπο. 

Κάθε σελίδα του βιβλίου αποκαλύπτει και ένα μέρος του μυστηρίου.  Υπάρχουν κρυμμένα κλειδιά για αφύπνιση σε κάθε σελίδα.  Είναι σαν ένας οδικός χάρτης για το σπίτι σου. 

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤ

Όταν βρισκόμαστε μέσα στο κόσμο του σκεπτόμενου νου, βρισκόμαστε κάπου σε ένα παρελθόν που θυμόμαστε η σε ένα φανταστικό μέλλον.  Είμαστε σε ένα κόσμο σκέψης, ανάμνησης, θεωρίας, ιδέας, γνώμης και πίστης.  Δεν Είμαστε εδώ τώρα.  Η εμπειρία μας δεν είναι  της αλήθειας και της πραγματικότητας της παρούσας στιγμής. 

Κατά κάποια αληθινή έννοια, το παρελθόν εισβάλλει μέσα στην εμπειρία μας της παρούσας στιγμής, χρωματίζοντας την και αλλοιώνοντας την.  Όλα αυτά τα περιορισμένα πιστεύω και οι εμπειρίες του παρελθόντος που μας έκαναν να υποφέρουμε επηρεάζουν δυσμενώς την εμπειρία της ζωής μας. 

Το να αφυπνισθείς απλούστατα σημαίνει να ξυπνήσεις από το κόσμο του σκεπτόμενου νου μέσα στο κόσμο της παρούσας στιγμήςΑυτό δεν σημαίνει ότι η θύμηση σου από το παρελθόν η ότι η ιδέα σου για το μέλλον εξαφανίζονται.  Συμμετέχεις ακόμα μέσα στο κόσμο του χρόνου, αλλά δεν είσαι πια ταυτισμένος η καθορισμένος με αυτές τις αναμνήσεις από το παρελθόν η τις φαντασιώσεις μέσα στο μέλλον.  Φθάνεις στο να γνωρίζεις τον εαυτό σου σαν Ένας που υφίσταται μέσα σε  αυτή τη στιγμή.  Ξέρεις πως μονό η παρούσα στιγμή μπορεί να σε εκπληρώσει και έτσι επιλέγεις να ζεις όλο και περισσότερο με πληρότητα μέσα στη παρούσα στιγμή.    Η παρούσα στιγμή γίνεται το θεμέλιο της ζωής σου. 

Καθώς αφυπνίζεσαι, η εμπειρία του εαυτού σου και του κόσμου αλλάζει δραματικάΟ φόβος, η ανησυχία και η διαμάχη εξαφανίζονται καθώς εισέρχεσαι μέσα σε ένα κόσμο αγάπης, ειρήνης και αφθονίας.  Καταλήγεις να γνωρίζεις τον εαυτό σου σαν ΑΓΑΠΗ.  Συναπαντάς τη ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα σου και μέσα στο κάθε τι ολόγυρα σου.  Ο διαχωρισμός διαλύεται καθώς εισέρχεσαι μέσα στην Ενότητα.  Αυτή είναι η σημασία της φώτισης.   Είναι Αυτό για το οποίο μίλησε ο Βούδας.  Είναι Αυτό για το οποίο μίλησε ο Χριστός.  Είναι Αυτό για το οποίο μίλησαν ο Λαό Τσε και ο Κρίσνα.  Είναι Αυτό που ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ.

Το να Αφυπνισθείς είναι απλό. Η θεραπεία είναι διαθέσιμη κατά τρόπο που αψηφά τη λογική.  Αλλά υπάρχουν ορισμένα μέτρα που ο καθένας μας πρέπει να λάβει.

Το πρώτο και κυριότερο μέτρο είναι να Ξέρεις, μέσω της δικής σου εμπειρίας, την αφυπνισμένη κατάσταση του ΕίναιΕίναι μια κατάσταση βαθιάς εσωτερικής σιωπής, ειρήνης και ακινησίας.  Είμαι ικανός να σου μεταβιβάσω αυτή τη κατάσταση με απευθείας μετάδοση, αλλά  όχι με ένα τρόπο που ενθαρρύνει οποιαδήποτε εξάρτηση η προβολή.  

Το δεύτερο βήμα είναι να έρθεις στη σωστή σχέση με ορισμένες πλευρές του εαυτού σου συμπεριλαμβανομένου του εγώ σου, των σκέψεων σου και των συναισθημάτων σου.  Πρέπει να φέρεις την ενέργεια της αγάπης και της αποδοχής σε κάθε όψη του εαυτού σου.  Όλες οι κατηγορίες για τον εαυτό σου και για τους άλλους πρέπει να τελειώσουν  αν πρόκειται να αφυπνισθείς μέσα στην αλήθεια της ζωής. 

Το τρίτο βήμα είναι η σωστή αντίληψηΕίμαστε ψυχές σε ένα καταπληκτικό ταξίδι.  Έτσι και Ξέρεις την αληθινή φύση του ταξιδιού σου, θα αρχίσεις να αφυπνίζεσαι.  Οτιδήποτε συνέβη ποτέ στη ζωή σου ξαφνικά θα είναι λογικό.  Θα καταλήξεις να αντιληφθείς ότι Όλα τα προβλήματα και οι δυσκολίες στη ζωή σου δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά ευκαιρίες για να μάθεις τα μαθήματα σου και να ξυπνήσεις στην Ενότητα.

Το τέταρτο βήμα είναι να έρθεις σε ευθυγράμμιση με τους παγκόσμιους νόμους της ζωής.  Αν πρόκειται να αφυπνισθείς πλήρως, είναι απαραίτητο να ζεις με ακεραιότητα σε κάθε πλευρά της ζωής σου. 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

Η διδασκαλία του Λέοναρντ μας παρέχει μια καταπληκτική ευκαιρία για αφύπνιση.  Είναι μοναδική, απλή και ευθεία και απευθύνεται στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1.   Κατά ποιον τρόπο η πνευματική αφύπνιση μεταμορφώνει τη ζωή μας                          

      και τις σχέσεις μας?

2.   Πως να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας από τον περιορισμένο κόσμο

      του νου και του εγώ?

3.   Πως μπορούμε να θεραπεύσουμε και να αποδεσμεύσουμε το παρελθόν

      ούτως ώστε να μπορούμε να Είμαστε πλήρως παρόντες?

4.   Πια είναι τα αγκίστρια που μας σύρουν έξω από το παρών και

      λειτουργούν σαν ένα εμπόδιο για την πλήρη αφύπνιση μας?

5.   Πως μπορούμε να υπερνικήσουμε τα περιορισμένα πιστεύω που είναι

      προγραμματισμένα μέσα στο νου μας από την παιδική μας ηλικία?

6.   Πως μπορούμε να ξεπεράσουμε τη κρίση για τον εαυτό μας και

      τους άλλους?

7.   Πως τα βγάζουμε πέρα με δύσκολα συναισθήματα όπως ο φόβος,

      η ανάγκη, ο πόνος, και ο θυμός?

8.  Τι είναι αληθινή δύναμη και πως μπορούμε να ενδυναμωθούμε

     αληθινά στη ζωή μας?

9.  Κατά ποιο τρόπο ανοιγόμαστε στην Ενότητα?

10. Κατά ποιόν τρόπο ανοιγόμαστε στην αγάπη?

11. Πως μπορούμε να δημιουργήσουμε αφθονία στη ζωή μας?

12. Ποιος είναι ο αληθινός σκοπός για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ?

13. Κατά ποιον τρόπο βαθύνουμε στο παρών ώστε να έχουμε την

      εμπειρία της μυστικοπαθούς διαστάσεως της ζωής?

14. Όταν έχουμε αφυπνισθεί, πως μπορούμε να ζήσουμε ενσυνείδητα

      μέσα σε ένα ασυνείδητο κόσμο?

ΥΠΕΡΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Στην τελευταία μου διδασκαλία, μίλησα σχετικά με το πώς να απελευθερωθείς από τον κόσμο του σκεπτόμενου νου μέσα στο κόσμο του ΤΩΡΑ.

Μοιράστηκα το κλειδί του πώς να καταστείς παρών, το οποίο είναι καταπληκτικά απλό.  Εντούτοις  το να παραμείνεις παρών δεν είναι τόσο απλό.  Ακόμα και αν είμαστε παρόντες για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι πιο πολλοί από μας τραβιούνται γρήγορα πίσω  και μέσα στο κόσμο του παρελθόντος και του μέλλοντος του νου.

Υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός από εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιληφθούμε αν πρόκειται να ξυπνήσουμε πλήρως στο παρών και να παραμείνουμε ριζικά παρόντες στη καθημερινή ζωή μας και στις σχέσεις μας. 

Το πρώτο εμπόδιο είναι το ίδιο το εγώ.  Το εγώ θέλει να γίνει περισσότερο πνευματικό.  Θέλει να αποκτήσει πνευματική γνώση.  Θα αγαπούσε πάρα πολύ να γίνει φωτισμένο.  Θα σε κάνει να επισκέπτεσαι πολλούς πνευματικούς δασκάλους και να διαβάζεις πολλά πνευματικά βιβλία.   Αλλά θα οπισθοχωρήσει  πολύ γρήγορα αν βρεις το δρόμο σου μέσα στην αλήθεια της ζωής μέσα από τη πόρτα της παρούσας στιγμής.  Αυτό είναι γιατί το εγώ έχει ανάγκη να ελέγχει τη ζωή σου.  Έχει συνηθίσει στη θέση του της δύναμης και του ελέγχου.  Αλλά μπορεί μόνο να ελέγχει αυτό που ξέρει και γνωρίζει μόνο το παρελθόν, το οποίο θυμάται, η το μέλλον, το οποίο φαντάζεται.  Δεν γνωρίζει την παρούσα στιγμή, και γι’αυτό θα αντισταθεί απελπισμένα την είσοδο σου και την παραμονή σου μέσα στη παρούσα στιγμή.  Στη πραγματικότητα, καθώς αφυπνίζεσαι στη παρούσα στιγμή, αυτό έχει ένα ολόκληρο τσουβάλι με κόλπα για να σε μαγέψει η να σε ελκύσει ξανά πίσω και μέσα στο κόσμο του νου.

Η δεύτερη αιτία που είναι δύσκολο να παραμείνεις παρών, είναι πως οι περισσότεροι από μας έχουμε πολλά συναισθήματα καταπιεσμένα μέσα μας από το παρελθόν, ειδικά από τη σχέση με τους γονείς μας από την παιδική μας ηλικία.  Αυτά τα συναισθήματα συνεχώς ενεργοποιούνται η προκαλούνται, με αποτέλεσμα το παρελθόν να έρχεται σαν πλημμύρα μέσα μας, καθιστώντας  αδύνατο για μας να παραμείνουμε μέσα στην αλήθεια και την πραγματικότητα της παρούσας στιγμής.  Κατά το βαθμό που πιάνεσαι μέσα στον συναισθηματικό πόνο και στα τραύματα του παρελθόντος, δεν μπορείς να είσαι παρών. 

Η Τρίτη αιτία που είναι δύσκολο να είσαι παρών είναι ότι υπάρχει ένας αριθμός από πολύ ισχυρά αγκίστρια που μας σύρουν έξω από τη παρούσα στιγμή και μέσα στο κόσμο του νου.  Κοιτάζοντας σε άλλους για αναγνώριση, παραδοχή η αποδοχή είναι ένα παράδειγμα ενός τέτοιου αγκιστριού.  Το να φοβάσαι την απόρριψη η την κρίση από άλλους είναι άλλο ένα αγκίστρι.  Κάθε πράγμα που σε εμπλέκει μέσα στο νου ενός άλλου είναι ένα αγκίστρι που σε τραβά έξω από το παρών. 

Το να αφυπνισθείς πλήρως μέσα στη παρούσα στιγμή προϋποθέτει να ξεμπλέξεις  από τους άλλους ώστε να είσαι πλήρως με τον εαυτό σου. 

Για να απελευθερωθείς τελείως από τα ανωτέρω εμπόδια και αγκίστρια, υπάρχει ένας ορισμένος αριθμός βημάτων που πρέπει να ακολουθήσεις. 

Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αφυπνισθείς στη διάσταση της Παρουσίας μέσα σου.  Αυτό ανοίγει την δυνατότητα της αληθινής θεραπείας.  Κατόπιν πρέπει να έλθεις σε  σωστή σχέση με το εγώ, ούτως ώστε τελικά αυτό να παραδώσει την ανάγκη του να ελέγχει τη ζωή σου. 

Από μια κατάσταση παρουσίας, φέρνεις το εγώ και όλες τις ονομαζόμενες αρνητικές πλευρές του μέσα στο φως της συνείδησης , κατά ένα τρόπο που δείχνει αναγνώριση, αγάπη και αποδοχή.  Κάθε κρίση για το εγώ και κάθε προσπάθεια για να το εξοντώσεις πρέπει να σταματήσει.  Για όσο διάστημα κρίνεις η απορρίπτεις  οποιαδήποτε  όψη του εαυτού σου, το εγώ θα επικρατεί σαν η ισχύουσα εσωτερική δύναμη,  απλούστατα γιατί το εγώ ευδοκιμεί στη κατηγορία, στη καταδίκη και στην απόρριψη. 

Το μόνο πράγμα που μπορεί να φέρει το εγώ σε ένα μέρος παράδοσης είναι η ενέργεια της αγάπης και της αποδοχής.   Αν αγαπάς και αποδέχεσαι κάθε άποψη του εαυτού σου στο επίπεδο του νου/εγώ, ειδικά αυτές τις πλευρές του εαυτού σου που μέχρι τώρα έκρυβες, καταδίκαζες η προσπαθούσες να αλλάξεις, τότε το εγώ τελικά θα παραδοθεί. 

Το επόμενο βήμα είναι να επιτρέψεις σε όλα τα συναισθήματα που είναι καταπιεσμένα μέσα σου, να εκφρασθούν συνειδητά.  Στις ιδιωτικές μου συναθροίσεις, εργαστήρια, και αποσύρσεις, προσφέρω καθαρές οδηγίες και υποστήριξη πώς να το καταφέρεις.  Αυτό δεν σημαίνει ότι ταυτίζεσαι με τα συναισθήματα.  Απλούστατα τα αφήνεις να έλθουν στην επιφάνια  μέσα σε μια συνειδητή έκφραση.  Και μόνο που το συναίσθημα ανέρχεται, είναι αυτής της στιγμής και έτσι πρέπει να είσαι παρών μαζί του καθώς ανέρχεται και εκφράζεται από μέσα σου.  Αλλά η ιστορία που συνδέεται με το συναίσθημα δεν είναι από την παρούσα στιγμή, και έτσι είναι πολύ σπουδαίο το να μην ταυτίζεσαι με αυτήν.  Θα πρέπει να εκφράσεις την ιστορία σαν ένα μέρος του συναισθήματος που εκφράζεσαι, αλλά η ίδια η ιστορία δεν είναι η αλήθεια.  Είναι από το παρελθόν η το μέλλον.  Δεν έχει να κάνει τίποτα με τούτη τη στιγμή.  Μην την πιστεύεις και μην ενεργείς σαν να είναι αληθινή.   

Το τρίτο βήμα είναι να διαπιστώσεις με σαφήνεια όλα τα αγκίστρια που σε σύρουν έξω από το παρών.  Τα αγκίστρια αυτά έχουνε δύναμη επάνω σου μόνο κατά το βαθμό που τους επιτρέπεται να λειτουργούν ασυνείδητα.  Αν τα φέρεις σε συνειδητή αντίληψη, τότε δεν έχουνε καμία δύναμη επάνω σου.  Μπορείς να αποσπασθείς με λεπτότητα από αυτά καθώς ενεργοποιούνται. 

Αυτά τα βήματα θα σε απελευθερώσουν από τον κόσμο του σκεπτόμενου νου στον κόσμο του ΤΩΡΑ.  Δεν εννοώ να υπαινιχθώ ότι θα είσαι πάντοτε παρών.  Αλλά η παρούσα στιγμή θα γίνει αυτό ακριβώς το θεμέλιο της ζωής σου.  Θα αναγνωρίσεις το εαυτό σου σαν εκείνον που υπάρχει μέσα στη στιγμή του ΤΩΡΑ, και μόνο στη στιγμή του τώρα.  Αυτή είναι η αλήθεια του ποιος είσαι.  Και η ζωή σου θα μεταμορφωθεί.  Ο Θεός και ο Παράδεισος στη Γη θα σου αποκαλυφθούν. 

ΜΕ ΤΙ ΜΙΑΖΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΑΡΩΝ?

Το να είσαι παρών σημαίνει να αφυπνισθείς μέσα σε αυτή τη διάσταση του εαυτού σου και μέσα σε αυτή τη διάσταση της ζωής που ξεπερνά τον σκεπτόμενο νου.  Είσαι σιωπηλός και  είσαι απόλυτα παρών με ότι είναι πραγματικά παρών εδώ τώρα.  Αν είσαι πραγματικά παρών, δεν υπάρχει άλλη στιγμή από τούτη τη στιγμή.  Αυτό σημαίνει να είσαι αφυπνισμένος  μέσα στην  αλήθεια της ζωής. Είσαι τόσο απόλυτα παρών ώστε υφίστασαι σε τούτη τη στιγμή, και μόνο σε τούτη τη στιγμή.  Είσαι αφυπνισμένος μέσα στο αιώνιο τώρα.  Στο βαθύτερο επίπεδο της αφυπνισμένης παρουσίας, το παρελθόν και το μέλλον έχουν εξαφανισθεί και μόνο η παρούσα στιγμή σου είναι διαθέσιμη.  Δεν μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στον κόσμο του χρόνου, για την απλή αιτία ότι δεν υπάρχει χρόνος.  Δεν υπάρχει καμία έννοια του εαυτού σου έξω από αυτή τη στιγμή. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει αφυπνισθεί λειτουργεί πάντοτε μέσα στο βαθύτερο επίπεδο της παρουσίας.  Είναι δυνατόν να λειτουργήσει κανείς σε ένα πιο επιφανειακό επίπεδο παρουσίας  ούτως ώστε ο κόσμος του χρόνου καθίσταται διαθέσιμος.  Ακόμα και όταν συμμετέχεις μέσα στον κόσμο του χρόνου, είσαι παρόλα αυτά βαθιά θεμελιωμένος στο παρών και η παρούσα στιγμή αναγνωρίζεται πάντα σαν η αλήθεια της ζωής. 

Αν είσαι ριζικά αφυπνισμένος στο παρών ζεις χωρίς κρίση, φόβο και επιθυμία.  Ζεις σε μια κατάσταση αποδοχής.  Ζεις σαν Αγάπη μέσα στον κόσμο.  Η αυταπάτη του διαχωρισμού έχει διαλυθεί.  Ζεις με μια πολύ δυνατή έννοια της Ενότητας όλων των πραγμάτων και με μία συνεχή συνείδηση της απρόσωπης και αιώνιας διάστασης της ύπαρξης.  Βλέπεις τους άλλους σαν ίσους και φωτισμένους, ακόμα και αν δεν το έχουν αντιληφθεί.  Αυτό επεκτείνεται στα ζώα και στον φυσικό κόσμο.  Σου είναι αδύνατο να πληγώσεις θεληματικά κάποιον.  Είσαι ευσπλαχνικός και ενεργείς πάντα με ακεραιότητα.  Δεν μπορείς να είσαι ανέντιμος.  Υπάρχει κάτι μέσα σου που απλά δεν μπορεί να το επιτρέψει.  Όταν είσαι ριζικά αφυπνισμένος στην αλήθεια της ζωής, είσαι στην ουσία ελεύθερος από τα κίνητρα και τις αντιδράσεις του εγώ. 

Αυτό δεν είναι ένας ισχυρισμός ότι ένας που έχει αφυπνισθεί είναι κατά κάποιο τρόπο τέλειος.  Κατά καιρούς μπορείς να αντιδράς όπως οποιοσδήποτε άλλος, και να έχεις την εμπειρία του φόβου και της αβεβαιότητας, η συναισθήματα όπως αυτά του πόνου και του θυμού.  Η διαφορά είναι ότι τώρα γνωρίζεις ότι έχεις πιαστεί προσωρινά μέσα στην αυταπάτη του διαχωρισμού.  Δεν πιστεύεις στην ιστορία που σου παρουσιάζεται.  Γνωρίζεις ότι το παρελθόν κατά κάποιον τρόπο προβάλλεται μέσα στο παρών.  Δεν ταυτίζεσαι με την εμπειρία η με καμία συναισθηματική αντίδραση που παρουσιάζεται μέσω αυτής της εμπειρίας.  Και παρόλα αυτά, παίρνεις πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε εμπειρία.  Η εμπειρία κατέχεται, και γίνεται αποδεκτή, αλλά δεν ενεργείς μέσω αυτής σαν να είναι αληθινή.  Ανάμεσα σε συνεχή αλλαγή, εσύ γνωρίζεις τον εαυτό σου σαν Ένα που είναι αναλλοίωτο. 

ΣΙΩΠΗ

Όταν γίνεις πλήρως παρών, οι σκέψεις σταματούν και ο νους σου είναι σιωπηλός.  Δεν προσπαθείς να σταματήσεις να σκέπτεσαι.  Απλούστατα αυτό συμβαίνει καθώς γίνεσαι παρών.  Οι σκέψεις σταματούν καθώς γίνεσαι παρών, γιατί οι σκέψεις σχετίζονται πάντα με το παρελθόν η το μέλλον.  Δεν μπορείς να σκεφθείς εν σχέση  με την παρούσα στιγμή.  Θα πρέπει να βγάλεις το εαυτό σου έξω από την παρούσα στιγμή για να σκεφθείς σχετικά με αυτήν.  Έτσι εάν καταστείς πλήρως παρών με κάτι που είναι πραγματικά εδώ τώρα, πρέπει να αναδυθείς έξω από το νου, και από τον κόσμο της σκέψης.  Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.  Μια αξιοπαρατήρητη κίνηση θα λάβει χώρα  μέσα σου καθώς μεταβαίνεις από τον κόσμο του παρελθόντος και του μέλλοντος του νου, μέσα στον κόσμο του τώρα. 

Δεν μπορείς να σταματήσεις τις σκέψεις.  Είναι αδύνατο.  Και μόνο η προσπάθεια να σταματήσεις τις σκέψεις είναι μια ενδυνάμωση της σκεπτόμενης διαδικασίας.  Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ηρεμήσεις, πρόσεξε ότι βρίσκεσαι μέσα στο νου, και μετά φέρε τον εαυτό σου παρών με αυτό που ήδη είναι παρών.  Εάν μπορείς να το δεις, να το ακούσεις, να το αισθανθείς, να το γευθείς, να το αγγίξεις η να το μυριστείς, μέσα σε αυτή τη στιγμή, τότε είναι από την παρούσα στιγμή. 

Δεν είναι κάτι που το θυμάσαι η το φαντάζεσαι με το νου σου.  Και έτσι μπορείς να είσαι παρών μαζί του.  Δεν σκέπτεσαι να το κάνεις υπαρκτό.  Στην πραγματικότητα είναι εδώ τώρα και έτσι οι σκέψεις σου θα σταματήσουν, και θα έχεις την εμπειρία ενός βαθύτατου συναισθήματος ειρήνης καθώς ο νους σου πέφτει μέσα στη σιωπή. 

Αλλά υπάρχει ένα ακόμα βαθύτερο επίπεδο ειρήνης και σιωπής που περιμένει να αναδυθεί, καθώς καθίστασαι ακόμα περισσότερο παρών.  Όπως ο νους σου γίνεται πιο πολύ σιωπηλός, μια εσωτερική πόρτα ανοίγει, επιτρέποντας την εμφάνιση μιας απέραντης και αιώνιας σιωπής.  Αυτή η απεριόριστη και αιώνια σιωπή είναι η όλη ουσία της Ύπαρξης σου.  Είναι η αληθινή σου φύση.  Είναι η ουσία όλης της ύπαρξης.  Είναι η αιώνια σιωπηλή παρουσία της αγνής συνείδησης.  Είναι το < ΈΙΜΑΙ > σου.  Είναι αυτή η διάσταση σου η οποία υφίσταται μέσα σε αυτή τη στιγμή και μόνο αυτή τη στιγμή.  Είναι η διάσταση σου που υπάρχει μόνο στην Ενότητα. 

Είναι η Βουδιστική σου φύση.  Είναι ο Χριστός μέσα σου, που υπάρχει μέσα στην Ενότητα με τον Θεό.  Είναι ο αφυπνισμένος άνδρας.  Είναι η αφυπνισμένη γυναίκα. 

关于林纳德

林纳德.吉克布森 (Leonard Jacobson) 是一位精神导师, 是一位神秘而有天赋的愈疗者, 他坚定不移地帮助他人冲破种种障碍而经历到那种生活在“此刻”(Now) 的幸福。他卓越的能力可以依据每个人的需要而柔和地引导他们进入囫囵和开悟的境界。

在过去的二十五年里,他通过讲习和个别引导的方式教诲并开悟了许多人,从而使他们走上了那精神觉醒与启蒙之路。他的教诲和他本身的存在有力的提酷我们 - 生命的源泉和真理是内在的:它存在于我们每个人的自性本觉(本来就具有的觉悟)。

从1981年开始,他经历了一系列的自发而又神秘的开悟,从根本上改变了他对生命、真理和现实的认识。 每一次开悟的经历都揭示了更深一层地的觉性,从而为他的教诲提供了更深刻明了的智慧、爱与怜悯。

他居住在美国加利福尼亚州的圣克鲁斯(Santa Cruz)市,在美国、欧洲和澳洲教授晚间、周末的讲习,以及长时间的退隐静修。他是(Conscious Living Foundation)非盈利性组织的创始人。2005年,他由宗教科学(Religious Science International)授予国际和平奖。虽然他不附属与任何宗教或教会。 他的教诲却是包含并超越所有的宗教。他的教诲既适合那些寻求真正地觉醒的人们,又适合那些并没意识到他们正在寻求觉醒的人们。

他著有四本书,《沈默中的智慧》(Words from Silence);《拥抱“此刻”》(Embracing the Present);《跨接天堂与人类》(Bridging heaven & Earth);以及他的最新杰作:《通向“此刻”的旅程》(Journey into Now)。

最新出版

伦纳德的第四本新书现在是可在我们的网站购买。

《通向“此刻”的旅程》(Journey into Now):精神觉醒的清晰教导

偶尔会出现这样一本书,将我们的意识提升到一个新的水平,从而改变了我们的整个生命。《通向“此刻”的旅程》就是这样的一本书。

作者精确无比地引导读者从过去的痛苦和局限之中解放出来,步入快乐无限的当既“此刻”。 这本书用最简单的方式显示了如何平静忙碌的心而在“此刻”顿悟。

作为他的教导的一个主要部分,作者洞察我们存在的奥秘。 他揭示了开悟的秘密所在。 如果我们寻求根本上解脱,他告诉了我们必须面对的最深刻的问题。

他从灵魂的旅程和生命的角度,将我们面临的问题和困难变成了觉醒的契机。

这本书的最重要的方面是作者对思想心念(mind) 和自我(ego)的本质的独特洞察。 他详细地描述了自我(ego)是怎样对“此刻”进行抵峪,而我们可以怎样轻而易举地克服这个障碍。

这本书每页都揭示出一些奥秘。 每页都藏着通往醒悟之门的钥匙。 它是一张指引归途的地图。

伦纳德的教诲:

当我们在内心思想的世界里,我们不是在过去记忆的某处就是在未来想象的某时 - 我们是在思想、记忆、概念、想法、观念和信仰的世界里,而不是在当既“此刻”。 我们所体验的并不是既刻的真实世界。“过去”以那种非常真实的感觉,变色而且扭曲了我们对现实的经验。所有那些局限性信念和那些过去的痛苦经历极端有害地 影响着我们现在每时每刻的生活。

非常简单得讲,醒悟就是走出内心思想的世界,来到“此刻”。 而这并不意味着你对过去的记忆或未来的感觉都消失了。 你依然可以参与这个时空世界,但你不再被那些记忆和想象所左右。 你意识到自己存在于“此刻”。 你知道只有这个时刻能使你圆满,因此你选择越来越充分地生活在“此刻”。 当既“此刻”成为你的生活的根基。

在你醒悟的过程中,你对自己和世界的感受将发生巨变。 你进入了爱、和平和丰盈的世界,而你的恐惧、忧虑和冲突消失了。 你知道自己就是爱。你面对你与生具有的神明(上帝,道,主,佛,真如,涅盘),世界化二为一。这就是悟道的意思。这就是佛的教诲,这就是耶稣的教诲。 这就是老子和维湿奴(Krishna)的教诲。 这就是上帝对亚伯拉罕的许诺。

觉醒很简单,愈疗也有许多“非常道”的方法。 但我们必须经过某些程序。

最根本的第一步是通过你自己的体验而了解什么是觉悟的境界。那是深刻内在的沈默、和祥和寂静如如不动。 林纳德能直指而感这个境界,而不是在心里造法相,在那里自欺欺人,以为在修道,其实只不过都在心中制造意识法相而已。

第二步是教你怎样与你自己 - 包括你的自我、思想和感觉-建立正确的关系。 你必须将爱和宽容给予你自己每个侧面。如果你要觉醒体验生命的真理,你就必须结束对自己和他人的所有批评。

第三步是正确的理解。 我们是灵魂所作的一次非凡之旅。一旦你知道了这个旅途的本质,你就开始觉醒了。你生活中所发生的一切突然有道理了。你生活中的问题和苦恼也变成了吸取教训而悟道的良机。

第四步是归一与宇宙生命的普遍法则。当你彻悟之时,你生活的每个方面都是圆满的。

到“此刻”的召唤:

觉醒和彻悟就是指你完全存在于现在“此刻”。存在于这“此刻”的现在是最简单的事 - 因为它是你的本相(本来就具有的与神共同的相与法)。

每个片刻,你都有选择:是生活在当既“此刻”之本相,还是放任自己堕入头脑意念与心相的世界?任何头脑里的思想都拒你于“此刻”之外。进而,如果你相信那些想法,你就迷失在意念与心相的世界里了。

我们之习惯于思想,以至思想永不完结。它们形成了自己的生命 - 我们不再能够决定想什么了,它们独来独往,把我们从一个想法牵入另一个想法,从未真正地体验到这神圣的“此刻”本觉。

“此刻”超越过去记忆和未来想象之苦恶。当你顿首“此刻”,过去的痛苦和局限奇迹般地消失了,对未来的忧虑也不见了。当你顿首“此刻”,你所经历的是一个和谐、爱、宽容、无坚不摧 、真理与同情的境界。分离的恐惧溶化了。你同于常无之道。

当你顿首“此刻”,思想停止了,心念立首寂然。而更深层的寂然等待出现。当你的心念立首寂然,一扇内在之门打开了,无限与永恒的沈默涌 现出来。这无限与永恒的沈默是你的精华,是你的本相;是所有存在的精华和本相。它是永恒沈默的纯净本觉。它是“本觉”(本来就觉悟)的你。它是你存同与常 无之道的的那个维度。它是你的菩提自然。它是你存同与上帝的基督体现。 它是觉悟的众生。

从你的过去解放出来:

事实上,在“此刻”之外没有真正的生活与生命。迟早,我们必须面对这个简明的事实。

如果你想充分地觉悟于“此刻”,并且与“此刻”共在,你就必须将自己从过去的缠结里解脱。因为那并不是真正的过去,它只是对过去的追忆与造相,是每当你思想的时候,大脑心念的功能。然而你也必须从想象的未来解脱出来,那只不过是过去对将来的影射。它仅仅是幻想而已。

真实的未来并不存在于大脑心念的世界里。通向真实未来之门展现于当既“此刻”,就像通向真实过去之门现于当既“此刻”一样。

若想将自己从过去解放出来,你必须采取这样的步骤。

1. 如果过去的感情被压抑了,你必须有意识地给它们机会浮现出来,并负责地表达他们。你不是设法摆脱这些感情,而是简单地予以表达。存在的一切都有生存的权 利,包括像需求、创伤、和愤怒这样的感情。这些感情的形成是因为在你童年时,它们太痛苦以至你不能承受,也许它们根本就不许表达出来,从而使它们失去了生 存的权利。现在它们必须再回复于那种本来应有的神志清楚的表流。

2. 宽恕具有强大的力量,它可以将你从过去解脱出来。原谅所有伤害你的人,同时请求你伤害了的每个人的宽恕。宽恕一定要真诚。有时,在你能真正宽恕之前,对伤害了你的那些人的痛苦和愤怒必须充分地表达出来。

3. 对某些人,在宽恕与解脱之前,有必要愈疗过去造成的创伤、需求、和愤怒。幸运的是,通过觉悟于“此刻”的力量,也就是与常无之神明同在,情感和灵魂的愈疗 会在无法想象和不可思议的情况下发生。在愈疗的过程中,林纳德经常看学生生活的巨变,都是因为他们非常自觉地将过去的累累伤痕(从这一生或以前的生命中) 带入显意识之中,而不再无意识地将过去映射到现在从而影响他们的现实生活。

4. 只要你继续怨恨、怪罪或者责备自己和他人,你就不可能当既顿首“此刻”,因为这些情感将你监禁在过去。你必须将这些情感以爱和宽容的方式带入显意识之中。 你必须识别,承认,忏悔并且表达出这些情感,但不要发泄与任何他人。不要相信那些情感。你只是带他们入显意识,以便他们不再暗藏,从而他们不再在无意识之 下控制你。 怨恨、怪罪或者责备的情感是你对你的生活或对你自己不负责任的征兆。就像怪罪于他人一样,比承担对你自己的责任更容易。

5. 下面这一点最难懂并且最容易被自己抵拒。那就是,如果你不断在回忆过去的美好记忆中寻找感觉,你将永远受奴役与大脑思想(mind)和自我(ego)。印 证于幸福的记忆使你受缚于大脑心念的世界, 以至于你宁可避免所有那些不快和痛苦的记忆。 这是因为头脑是个两分的世界(world of duality), 它无法避免这双重性。只有当你完全入静(顿首“此刻”),那涅盘神明常无之道才以你的完美显现于你。

同样的道理,从想象未来中得乐奴役你于头脑的世界。

只有“此刻”能使你圆满。只有当我们彻底醒悟于当既“此刻”,你才能超越这两分的世界,体验天人合一之道

什么是“此刻”真实所显?

于“此刻”圆满,就是唤醒你生命本觉的那个维度,它能超越头脑妄念的世界。 你于静寂之中而如如不动。 如果你充分于当既“此刻”,“此刻”之外别无它时刻。 那就是醒悟于生命真相的意义。你之充分于当既“此刻”,以至于你仅仅存在于“此刻”。既此你醒悟于永恒。在醒悟本觉的最深处,过去和未来消失了,只有当既 “此刻”。

但你不可能很好的生活于时空世界之中,很简单的原因是因为在醒悟本觉的最深处没有时间存在,也没有你对自已的感觉。这并不意味悟者总是 生活在醒悟本觉的最深处。悟者完全可以存在于醒悟本觉的表层,以便时空世界得以利用。既使你参于时空世界,你依然如如不动于醒悟本觉,并永远印证当既“此 刻”为生命的真相。

如果你从根本上醒悟于“此刻”,你不再批评,恐惧和欲求。你处宽容之所居。你处爱之所居。分离孤独的妄念消失了。你居于万物本觉的强烈 感觉之中,你居于永存维度的了然所在。你视万物等同于你业已了悟,即便他们对此尚未察觉。你不可能故意伤害他人,因为你以慈悲正直为怀。你不可能不诚实, 很简单,因为你的本觉不允许它。当你从根本上醒悟于生命的真相,你不再受役与那些源于自我的动机和反应。

这并不是说悟者就完美了。时常,你会有象任何他人一样的反应,恐惧、不踏实、痛苦、和愤怒。区别在于,你知道你只是暂时纠缠在隔绝的妄 念之中。你不相信那个展现于你的故事。你知道那是过去极微妙地影射于现在。你不执着于那些经历或由它们带来的情感反应。但你完全承担你所有体验的责任。拥 有并且接受你所有的体验,但不以此为本而行动,这是因为你知道你所有的体验并非实相。在生活的万变之中,你知道自己是从未改变的“非常道”。

心灵愈合

当你入定于“此刻”,过去未解决的问题也许会出现从而得以愈合并告以完结。这通常是治愈那些源于你童年时由父母造成的感情痛苦或其它童年的创伤。

但有时,冲突或疾病会来源于前世。

在讲习中,特别在个别引导时,源于前世的创伤和未解决的问题会出现而得以愈合并告以完结。林纳德以一种柔和,简洁并深刻的方式,引导你 经历一个愈合你前世的过程。这会愈疗你的灵魂,同时也深深地愈疗并将你从今世解脱。以这种愈疗方式,你与过去相互解脱。这将导致你更深入定于“此刻”。通 向和平与解脱。

最终,你将意识到:你生活中出现的所有问题和困难无非是为了提供一个机会,让你的灵魂得以愈合并获悉你今世所应学的东西。

事实上,你是你自己灵魂的勇士。彻底醒悟于今世以使你的灵魂不朽。

直指醒悟的境界

当你参加林纳德的讲习,你会直接经历到什么是醒悟的境界。

实际上所发生的是,林纳德入定的能量会唤醒你那浑然天成的觉悟。它是你本来就具有的,但你迷入你心念世界如此之深,以至于你完全没有意识到它的存在。也就是说,你关上了通向纯净本觉的门。

一旦你体验到了这个醒悟的境界,即便只发生在讲习中的一两个小时,或者个别引导,或通过电话,它会为你的醒悟打下了基础。

在醒悟的过程中有二个步骤。

第一步,是从你自己的切身体验中懂得意识觉性的醒悟境界。 在这个境界里你充分于“此刻”和沉默,体验天人合一之道。所有分离孤独的感觉融化了。你成为彻悟的“我在(自性本觉)”。你唤醒了你本来具有的同于基督的觉性。直接体验醒悟的境界是醒悟的过程中最基本的第一步。

第二步,是认清你与何时何样丢失了那与醒悟境界本来就有的联系。是什么事、什么想法、什么感觉、什么样的欲望、什么样的恐惧、以及在怎样的情形下使你误入头脑心念的世界?是什么将你诱出“此刻”而回到记忆之过去或想象之未来?

这二步相互依存而用。林纳德称它为醒悟二步舞。

讲习和退隐静修

参加林纳德的讲习和退隐静修给予你非凡的机会 - 以加深入定于“此刻”、愈疗并将你从过去解脱出来。林纳德的习教很独特,简单,直接而坦白。每年二、三次,你可以参加他三到五天的退隐静修。这是为那些非 常有决心醒悟的人。这些静修非常生动有趣,同时深透地愈疗;它们作为改变你生活的良机,是你的想象所不能及的。在这些讲习和退隐静修中,你可以参于沈默入 静,你可以提出问题或坦诚地分享任何需要愈疗和解脱的东西。中心焦点总是悟于“此刻”现在,并不断深入清静本觉。有人曾说过和林纳德在一起就象是沐浴在 “此刻”。

但林纳德的工作不是仅限于此。

林纳德写在下面的话揭示了这工作真正意义,以及真正的醒悟需要什么。

醒悟二步舞

“我教这个醒悟二步舞。第一步是选择当即此刻作为生活的真理。每天,你越来越多地选择生活在此刻,而不是迷失在思想里。这意味着每天你必须做出许多 次这个选择,直到你变得从根本上生活于此刻,你才不必再做这个选择了。你的自觉就是此刻。要顿首此刻以彻底醒悟很简单。它是立刻所至。它不求训练。它是善 护念(常提醒自己)。

但在日常生活和人与人的关系之中驻持自己并不是那么简单的。大多数人只能驻持很短的时间。很快,你不情愿地从此刻被拖出,回到头脑心念 的世界。又一次,你局限于从前的感情创伤和狭隘的信仰。又一次,你迷失与你的过去和未来。又一次,你卷入了和他人的关系。又一次,你受缚于你的幻想世界。

所以这二步舞的第二步是必需的。我称第二步为‘做功课’。

这第二步是要留神你被拖出此刻的所有手段。是什么圈套引诱你回到头脑心念世界的?是什么阻止你从根本上永久地矗立于此刻?直到你能回答这些问题,你怎么能真正醒悟,而不再只是入定于几促片刻而已?

第一步走向此刻。 第二步导致精通”。

 

翻译:宋玮 (David Song),明师林纳德的学生。如要了解更多信息,请联络:david.w.song@gmail.com

KUHUSU LEONARD

Leonard Jacobson ni mwalimu wa mambo ya kiroho, yeye hujaribu kumshiriki mungu kwa kujitoa na kutafakari sana habari za mungu na pia ni mponyaji hodari. Leonard amejipa sharti kuwasaidia wengine kufanikiwa kuonja raha ya kuishi katika SASA. Ana uwezo wa kimaajabu wa kujiweka katika hali ya kila mtu na kwa upole kuwaongoza katika ukamilifu, uaminifu na katika hali ya kuzinduka.

Amekuwa akiendesha maisha na kongamano kwa miaka ishirini na tano iliopita kutoa shauri na maongozi kwa wale walio katika njia ya mwamko na kuerevuka kiroho. Mafundisho na uwepo wake ni kumbusho la nguvu kwamba asili ya maisha na ukweli iko katika kila mmoja wetu.

Katika mwaka wa 1981, alipata kuona safu ya kwanza ya mafumbo ya moyo na mwamko ulio badili kwa ndani ufahamivu wa maisha, ukweli na haki. Kila moja ya mambo ya maisha ya kuerevusha ilifichua kwa undani na kwa undani zaidi usawa wa kufahamu moyoni, kujaza mafunzo na maandiko yake na busara ya maana, uwazi, upendo na huruma.

Anaishi Santa Cruz, California na hutoa mafunzo ya jioni, warsha za mwisho wa juma, na kongamano huko Marekani, Uropa, na Australia.

Yeye ndiye mwanzilishi wa 'The Conscious Living Foundation,' shirika lililo sajiliwa na lisilo la kutoa faida katika mwaka wa 2005, alituzwa zawadi la amani na 'Religious science international' ingawaje yeye hajihusishi na dini au kanisa yoyote.

Mafunzo yake hujumuisha ndani yake dini zote na mazoea ya kiroho. Ni kwa wale wote wanaotafuta mzinduko wa kweli na kwa wale wote ambao bado hawajui kwamba wanatafuta mzinduko wa kweli.

Yeye ndiye mwandishi wa vitabu vinne

Word from silence, Embracing the present, Bridging Heaven & Earth na

Journey into Now, ambalo ndilo toleo la mwisho zaidi.

TOLEO LA MWISHO

Journey Into NowKitabu cha nne na cha mwisho cha Leonard kwa sasa kinapatikana katika website yetu. Hakitapatikana katika maduka ya vitabu hadi Machi, 2007.

Journey into Now (Safari kuingia sasa):

Maongozi ya wazi katika njia ya mwamko wa kiroho

Kila wakati sisi hukumbana na kitabu kinachoweza kubadili maisha yetu na kutuinua katika lengo jipya la ufahamu wa moyoni. Journey into Now (Safari kuingia Sasa) ni kitabu cha namna hii. Kwa utaratibu ulio kamilika, mwandishi anamwongoza msomaji katika njia ya mwamko ambao huongoza katika kuwa huru kutokana na uchungu na vizuizi vya zamani kuingia dunia ya sasa isio na mpaka na yenye furaha. Hiki kitabu kina dhihirisha kwa njia ilio rahisi jinsi ya kutuliza akili na kupata kuamka na kukaa kuweko na kuamka ndani ya ukweli wa maisha.

Kama sehemu muhimu ya maongozi yake kuingia katika wakati wa sasa, mwandishi anachunguza ana penya kwa undani fumbo la kuwepo kwetu. Anafichua hatua zilizofichika zinazo elekeza kwa uerevu. Yeye hutoa ufahamu kwa yalio maswali mazito ambayo lazima tukumbane nayo ikiwa tutakuwa huru kabisa. Huongelea safari ya roho kwa namna iletayo maisha yote katika kutafakari na kugeuza matatizo na shida kuwa nafasi ya mwamko.

Huenda mandhari muhimu zaidi ya kitabu hiki ni utambuzi wa kipekee wa mwandishi wa hali ya akili na nafsi. Anaelezea kwa kinaganaga jinsi kusifa kwa nafsi kuwa macho ndiyo zizuizi cha msingi cha mwamko na vile tunaweza kushinda huku kusita kwa namna iliyo rahisi na ya kufaa.

Kila kurasa la kitabu hiki kinafichua sehemu ya fumbo. Kuna utaratibu unaoelekeza katika mwamko katika kila kurasa. Ni kama ramani ielekezayo nyumbani.

MAFUNZO YA LEONARD

Tunapokuwa katika ile dunia ya kutafakari akilini, tuko mahali ndani ya wakati uliopita au wakati ujao unaodhaniwa. Tuko katika dunia ya mawazo, kukumbuka, hukumu na kuamini hatuko hapa sasa. Tunachopata kuona sio ukweli na uhalisi wa wakati uliopo.

Hakika, wakati uliopita hujipenyeza ndani ya matukio ya wakati uliopo na kuupotoza. Yale yote tunayo sadiki hutufunga na uchungu tuliopata kuona katika wakati uliopita hubadili kwa ubaya tunavopata kuona maisha.

Mwamko ina maana kuwa kuamka toka dunia ya kuwaziwa akilini tu, kuingia ile ya wakati uliopo. Hii haimaanishi kuwa usikumbuke yaliyopita au usikuwe na matarajio ya wakati ujao. Ungali unashiriki katika dunia ya wakati lakini hauhusishwi wala kuainishwa na mambo yaliyokwisha pita ama matarajio ya wakati ujao. Unakuja kujitambua kama yule anayeishi katika wakati wa sasa. Unajua kwamba ni wakati uliopo pekee ambao unaweza kukutosheleza kwa hivyo unaweza kuchagua kuishi katika wakati uliopo vilivyo. Wakati uliopo unapata kuwa msingi wa maisha yako.

Unapoamka, mtazamo wa maisha yako na ulimwengu hubadilika. Uwoga, wasiwasi na mzozano hupotea unapoingia katika dunia ya mapenzi, amani na kutosheka. Unakuja kujijua kama pendo. Unakumbana na uwepo wa mungu uishie ndani yako na ndani ya kila kitu karibu na wewe. Utengamano hupotea unapoingia katika kuwa kitu kimoja. Hii ndio maana ya kuerevuka. Ni kile kilicho ongelewa na buddha. Ni kile kilicho ongelewa na Yesu. Ni kile kilicho zungumiziwa na Lao-Tzu na Krishna. Ndicho Abrahamu aliahidiwa na Mungu.

Mwamuko haihusishi mambo mengi. Uponyaki upo katika njia zisizo eleweka. Lakini kuna hatua ambazo kila mmoja wetu ni sharti kuzichukuwa.

Hatua ya kwanza na muhimu ni kujua, kupitia matukio yako mwenyewe, hali ya kuzinduka in hali ya unyamavu, amani na utulivu. Ninaweza kuonyesha hali hii kwa kupisha uwongozi, lakino sio kwa njia inayoendeleza kutegemeana au kukataliwa wa aina yotote.

Hatua ya pili ni kuwa na uhusiano mwema na hali zako kama vile nafsi yako, fikira zako, na hisia zako. Ni lazima ulete upendo na kukubalika katika kila hali yako. Kila hukumu ya nafsi yako na wengine lazima ikome ikiwa utaamka ndani ya ukweli wa maisha.

Hatua ya tatu ni kuelewa kufaao. Tu watu walio katika safari isiyo ya kawaida. Wakati unapotambua hali halisi ya safari yako, utaanza kuamka. Kila jambo ambalo limewahi kutendeka maishani mwako litaanza kueleweka. Utaanza kuona matatizo na magumu katika maisha yako kama nafasi za kukifunza na kuamka katika umoja.

Hatua ya nne ni kuwa sambamba na sheria za maisha duniani. Ikiwa utaamka vikamilifu ni lazima kuishi katika ukamilifu/uzima katika kila hali ya maisha yako.

WITO WA KUWEKO

Kuamka kikamilifu na kuelimika ina maana kuwa kuweko katika wakati wa sasa. Kuweko ni jambo rahisi sana. Ni hali yako ya asili.

Kila wakati, una chaguo. Utakuweko katika ukweli na uhalisi wa wakati huu ama utakubali nafsi yako kudanganyika katika ulimwengu wa kudhaniwa? Mafikira yote hukuondoa toka wakati wa sasa. Ukiamini haya mafikira, ambayo wengi wetu huamini, unapotea katika dunia ya kudhaniwa.

Wengi wetu tuna mazoea ya kufikiria mpaka mafikira hayaishi kamwe. Mafikira yana maisha yao. Huwa hatuchagui kufikiri kufikiria hufanyika bila ya sisi kujua toka fikra moja hadi nyingine, bila ya sisi kupata kuonja utakatifu wa wakati huu.

Wakati uliopo hauna ukumbusho wa nyakati zilizopita na mafikira ya wakati ujao. Uchungu na upungufu wa wakati uliopita hupotea ukiwepo. Wasiwasi wa wakati ujao pia hupotea. Uko hapa sasa kikamilifu katika wakati uliopo. Wakati unapokuweko kikamilifu, unapata amani, upendo, kukubalika, nguvu, ukweli na huruma. Utengamano na uwoga hupotea. Unaishi katika umoja.

Wakati unapojileta kikamilifu katika wakati uliopo, mafikira hukoma na akili yako huwa kimya, lakini kuna utulivu mkuu unaongoja kuchipuza. Akili yako inapo tulia mlango fulani wa ndani hufunguka na kupisha utulivu wa milele kuchipuza. Utulivu wa milele ndiyo asili ya kuweko kwako. Ni hali yako ya asili ndiyo asili ya kuweko kote. Ni kuweko katika utulivu wa milele wa dhamira safi. Ndiyo 'mimi ndiye' yako. Ni nafsi yako ambayo huishi katika umoja wa yote yalioko. Ni asili yako ya Buddha. Ni Kristo wa nafsi yako ambaye huishi katika umoja na mungu. Ni mwanamume au mwanamke aliye zinduka.

KUJIWEKA HURU NA MATUKIO YALIYOPITA

Ukweli ni kwamba, hatuna maisha nje ya wakati uliopo sasa. Hivi karibuni ama baadaye, sote tutakubaliana na ukweli huu.

Ikiwa utaamka kwa ukamilifu katika wakati uliopo, na kubaki katika wakati huu, lazima ujiweke huru toka matukio yaliyopita ambayo yanakutatanisha. Sio matukio yaliyopita ya kweli. Unapo fikiria, unakumbana na zama zinazokumbukwa. Utalazimika kujiweka huru na mambo unayotarajia katika wakati ujao wakudhaniwa ambayo ni matukio yaliopita kuvurumishwa mbele. Kwa ufupi ni ndoto.

Wakati ujao halisi haupatikati kwenye dunia ya kudhania. Wakati ujao halisi hujitokeza kupitia wakati uliopo, kama vile wakati uliopita waweza kujitokeza kupitia wakati uliopo.

Kuweza kukiweka huru na mambo yaliyopita kuta hatua ambazo ni lazima kupitia.

 1. Hisia za wakati uliopita ambazo umeweka ndani yako ni lazima uzipe nafasi kuchipuza. Haujaribu kutupilia mbali hisia hizi bali kuzipa nafasi ili zijionyeshe. Kila kitu kilicho kila haki ya kuweko, hata hisia za mahitaji, uchungu na hasira. Ikiwa hazikuchipuza ulipokuwa mchanga kwa sababu ya uchungu uliokuwa nao wakati huo au kwa sababu haukuzipa nafasi kuchipuza ni lazima zipewe nafazi kuchipuza.
 2. Msamaha una nguvu unaoweza kukuweka huru na mambo yaliyopita. Samehe wale wote ambao wamekukosea na uombe msamaha kutoka wote uliowakosea. Msamaha lazima uwe wa kweli. Wakati mwingine ni lazima upitie uchungu na hasira kwa wale waliokukosea kabla ya msamaha.
 3. Kwa watu wengine, kutulizwa wa nafsi kutokata na mambo yaliyopita huwa ni muhimu kabla ya msamaha. Habari njema ni kwamba, kupitia nguvu wa mwamko ambayo ni hali ya umoja na mungu, uponyaji wa moyo na hisia inawezekena kwa njia zisizoweza kueleweka au kuaminika. Katika kutenda kazi na watu wengine kumeshuhudia haya katika maisha yao.
 4. Ukibakia katika dharau, hatia au lawama huwezi kuwepo katika wakati uliopo kwa sababu hisia hizi hukufunga katika wakati uliopita lazima hizi hisia zichipuze. Zikumbuke kwa mapendo na kwa njia ya kukubali. Tambua, miliki, kiri na uonyeshe hisia hizi lakini usiziwekelee kwa yeyote. Usiziamini unazikumbuka ndiposa zisiwe zimefichwa kamwe kwahivyo haziwezi kukutawala bila ya wewe kujua. Hisia za chuki, lawama na majuto huonyesha kuwa haujachukuwa wajibu wa maisha yako. Ni rahisi kumlaumu mtu mwingine kuliko kuwajibika.
 5. Hatua ifuatayo ni ngumu kuweleweka na ndiyo inayokataliwa kwa urahisi. Ukiendelea kupata hisia za furaha kwa kukumbua matukio ya furaha yaliyopita, utabakia katika utumwa wa akili na majivuno milele. Kujihusisha na kumbukumbu za furaha hukuweka katika dunia ya kudhania na kufungia kumbukumbu za huzuni na uchungu ambazo haungependa kukumbana nazo. Hii ni kwa sababu akili ni dunia ya uwili na hakuna njia ya kuepuka uwili huu isipokuwa kuweko kikamilifu hadi umoja ambao ndiyo msingi wa kuishi ujionyesha. Ni sawa na kupata raha kutokana na matarajio ya matukio yajayo. Kati uliopo pekee, ndiyo unaoweza kukujaza, ni katika mwamko mkamilifu pekee ndiyo uwili hushindwa na umoja kuchipuza.

KUWEKO KIKAMILIFU INA MAANA GANI?

Kuweko ni kuamka katika sehemu ya maisha yako ambayo hushinda akili zako. Umetulia na upo, kikamilifu na kile kilicho hapa sasa. Ikiwa upo kikamilifu hakuna wakati isipokuwa wakati huu. Hii ndiyo maana yake kuwa macho katika ukweli wa maisha. Upo kikamilifu hadi unaishi katika wakati huu pekee. Una amka daima. Katika hali hii ya mzinduko matukio yaliyopita pamoja na matarajio ya wakati ujao hupotea na wakati uliopo pekee ndiyo unaoweza kupata. Huwezi hudumu katika dunia ya wakati kwani hakuna wakati. Hauna faida mbali na wakati huu. Haimaanishi kuwa aliye zinduka huwa katika hali ya kuweko kila mara. Inawezekana kuhudumu katika uwepo usiokuwa mkamilifu ndiposa dunia ya wakati bado upo katika sasa na wakati uliopo utatambulika kama ukweli wa maisha.

Ikiwa umezinduka kimsingi katika wakati uliopo unaishi bila hukumu, woga na tamaa. Unaishi katika hali ya kukubali. Unaishi kama pendo ulimwenguni. Mawazo ya utengamano yanapotea. Unaishi na hisia ya umoja wa kila kitu na kuendelwa kujua kuishi kwa milele. Unaona wengine wakiwa sawa na wewe na walio werevu hata kama hawafahamu haya. Hii hujumulisha wanyama na mazingira. Ni vigumu kumdhuru mwenzio kwa kupenda. Una huruma na unatenda kwa busara. Huwezi danganya. Kuna kitu ndani yako ambacho hakiwezi kukuruhusu kutenda haya. Unapo amka kimsingi katika ukweli wa maisha unakuwa huru na majivuno.

Hii haina maana kuwa aliyezinduka amekamilika. Wakati mwingine waweza geuka hali na uwe na uwoga na ukose uhakika ama uwe na hisia za uchungu na hasira. Lakini tofauti ni kwamba unafahamu kuwa hali hii ya utengano sio ya kweli na ni ya muda mchache tu. Hauamini ile hali uliyo nayo. Unajuwa wakati uliopita unajitokeza kwa namna fulani katika wakati uliopo. Haujihusishi na matukio hayo ama hisia zitokanazo na matukio hayo. Na ungali unawajibika na mambo yote unayopitia. Haya matukio yanaaminika na kukubalika lakini sio kukubalika kama ndiyo ukweli. Katika mabadiliko ya mara kwa mara unajijua kama asiyebadilika.

UPONYAJI WA MOYO

Unapozidi katika mzinduko, mambo yaliyopita ambayo hayakusuluhishwa hujitokeza kwa sababu za uponyaji na ukamilisho. Hii hujumlisha uponyaji wa majeraha ya hisia toka uhusiano wako na wazazi wako ama mambo mengine ya kuhuzunisha utotoni mwako.

Ijapokuwa, chanzo cha mzozo wakati mwingine huwa ni maisha ya zamani.

Katika warsha za kibinafsi, majeraha na mambo ambayo hayakusuluhishwa toka maisha ya zamani yanaweza kujitokeza kwa uponyaji na ukamilisho. Kwa njia iliyo rahisi na kwa upole, Leonard anakuongoza katika uponyaji wa maisha ya zamani. Moyo unapona, na pia unapona na kuwa huru maishani mwako. Ukipokea uponyaji kupitia njia hii unakuwa huru tokana na matukio ya zamani. Basi kuweza kuweko katika wakati uliopo. Inaelekeza katika amani na kuwekwa huru, kitu ambacho ni cha maana sana.

Hatimaye, utakuja kujua kuwa matatizo na magumu yaliyotokea maishani mwako ni fursa ya uponyaji na kupata mafunzo ya moyo ambayo unaishi kujifunza katika haya maisha.

Kwa kweli wewe ndiyo mshindi wa moyo wako. Kuzinduka kikamilifu katika haya maisha ni kunusuru moyo wako katika kudumu kwake milele.

MPISHO WA HALI YA MZINDUKO

Ukihudhuria warsha za Leonard unaingia katika hali ya mzinduko

Kinachotendeka ni kwamba nguvu zitokanazo na kuweko kwa Leonard zinaita sehemu yako iliyokamilika. Imekuweko ndani yako tangu zamani, lakini umehusika na dunia ya kudhaniwa na kujitenga na kupitia hali hii. Umejizuia kujiboresha zaidi.

Ukisha shuhudia hali ya kuzinduka hata kama ni kwa lisali tu au masaa mawili wakati wa warsha, ama mahojiano ya binafsi au mazungumzo ya simu, itajenga msingi wa mzinduko wako.

Kuna hatua mbili zinazoelekeza katika mwamko

Hatua ya kwanza ni kufahamu kutokana na matukio yako hali ya mzinduko. Katika hali hii upo kikamilifu na kutulia katika umoja. Utengano unapotea. Umezinduka katika kuwepo kwa MIMI NDIYE. Umezinduka katika ufahamu wa kristu. Kupitia hali ya mzinduko ni muhimu katika safari ya mwamko.

Hatua ya pili ni kutambua ni wakati gani na ni vipi unapoteza ushirikiana na hali hii ya mwamko. Ni mambo gani, fikira, hisia, matamanio au uwoga unaokufunga katika dunia ya kudhania? Ni nini ambacho hukutoa toka wakati huu kwenda zama zilizopita au matarajio ya wakati ujao?

Hizi hatua mbili hutegemeana, Leonard huziita hatua mbili za randa ya mwamko.

WARSHA

Kushiriki kongamano pamoja na Leonard hutoa nafasi ya kujitumbukiza katika kuwepo na uponyaji na kuwa huru na mambo yaliyopita. Mafunzo ya Leonard ni ya kipekee, rahisi na ya moja kwa moja. Mara mbili au tatu kwa mwaka, utakuwa na fursa ya kushiriki warsha ya siku tatu au tano. Warsha hizi ni za wale ambao wamejipa sharti katika mwamko wao. Zina changa moto, furaha, zinaponya na ni nafasi ya kubadilisha maisha kuliko chochote kile umewahi kudhania. Katika warsha hizi unaweza husika kwa kubaki kimya, unaweza kuuliza maswali ama unaweza jadili chochote kinachohitaji uponyaji na kuwekwa huru. Cha msingi ni kuwepo kwako, na kujitumbukiza katika kuwepo. Mtu amewahi kusema kuwa; kuwa pamoja na Leonard ni kama kuogelea ndani ya uwepo. Lakini kazi ya Leonard sio tu kuhusu kuwepo.

Kipande kifuatacho kilichoandikwa na Leonard, kinaonyesha kazi hii inahusika na nini na kinachohusishwa katika mwamko wa kweli.

Hatua mbili za randa ya mwamko

"Mimi hufunza hatua mbili za randa ya mwamko. Hatua ya kwanza ni kuchagua wakati uliopo kama ukweli wa maisha. Kuzidi na kuzidi kila siku, unachagua kuwepo katika wakati uliopo, badala ya kupotea katika mawazo. Hii ina maana kuwa itakubidi kuamuwa kupepo wakati mwingi kila siku, hadi uwe na uzowefu ambao hautategemea uamuzi wako. Hali yako ya kiasili ni kuwapo. Kuwepo na kuzinduka kikamilifu ni rahisi ni ya mara moja. Halihitaji mazoezi. Ni kukumbuka wenye utulivu.

Lakini kubaki katika hali ya kuwepo katika maisha yako ya kila siku na katika ukoo wako sio rahisi sana. Watu wengi hubaki katika hali ya kuwapo kwa muda mfupi huwa sio muda mrefu kabla ya kuvutwa bila mapenzi yako toka kuwapo hadi hali ya tafakari za akilini. Kwa mara nyingine una kadiriwa na hisia za huzuni zilizopita na imani pungufu. Kwa mara nyingi unapotea katika zama zako na matarajio ya wakati ujao. Kwa mara nyingine unafungwa katika ukoo wako. Kwa mara nyingine unanaswa katika mazingaombwe hiyo ndiyo sababu ya umuhimu wa hatua ya pili ya randa ya mwamko. Hatua ya pili naiita "kutenda kazi"

Hatua ya pili huhusisha kuleta katika tafakari njia zote ambazo wewe huvutwa toka kuwapo. Ni upambo upi ambao hukuvuta kurudi dunia ya kudhaniwa akilini? Nini hukuzuia kuwa na kuwapo madhubuti ya daima? Hadi haya maswali yajibiwe, vipi unaweza kuzinduka iwapo sio kwa mda mfu kila mara?

"Hatua ya kwanza huelekeza katika kuwapo. Hatua ya pili huelekeza katika ustadi."

Apie Leonardą

Leonardas Jacobsonas yra giliai pasišventęs padėti kitiems persilaužti ir patirti nuostabų gyvenimą ESATYJE. Jis moko, kaip įsitvirtinti joje ir kaip suvaldyti savo protą ir ego, idant nebūtumėte nevalingai išstumti iš Esaties.

Jau virš 25-erių metų jis moko, kaip žmonėms būti esatyje. Sudalyvavus viename iš Leonardo renginių, jūs tiesiogiai patirsite nušvitimo būseną.

Šio potyrio metu, Leonardo būvimo čia ir dabar gylis ir jėga iššaukia tą jūsų būseną, kuri jau yra išbaigta ir vientisa. Kuomet jūs būsite tiesiogiai patyręs nušvitimo būseną, ji taps pagrindu, kuriuo pasieksite nušvitimą savo jėgomis.

Leonardas moko, jog pilnai nubudusi būsena yra pasiekiama dabar. Tai nėra ateityje atsiskleidžiantis dalykas. Tai nėra kažkas, kas pasiekiama per ilgalaikę dvasinę praktiką. Tai jau yra čia, laukia būti atskleista. Kuomet jūs nubusite esatyje, jūsų mintys sustos, jūsų protas nutils, o jūs nubusite vidinėje tyloje ir taikoje, kuri yra aukščiau žmogiško suvokimo. Jūs susidursite su tuom, apie ką išminčiai ir mistikai kalbėjo per amžius.

Vienas iš svarbiausių Leonardo mokymų aspektų yra unikali įžvalga į ego ir minčių prigimtį. Leonardas moko išvystyti teisingus santykius su ego, kurie padeda ego atsipalaiduoti. Taip pat jis moko kaip integruoti nubudusią sąmonę į kasdienį gyvenimą ir santykius tarp kitų žmonių.

Leonardas yra “The Conscious Living Foundation”, nepelno siekiančios organizacijos, steigėjas. 2005-aisiais metais “Religious Science International” jam suteikė Taikos Premiją, nors jis ir nėra siejamas su jokia religija ar bažnytine institucija. Jo mokymai įžvelgia vienodas pamatines tiesas visose religijose ir dvasinėse praktikose. Jie skirti visiems nuoširdžiai siekiantiems nubudimo, norintiems įveikti praeities keliamą skausmą ir vidinį suvaržymą bei trokštantiems atsiverti į labiau mylimą, dosnų ir gausų pasaulį.

Leonardas yra keturių knygų autorius: “Kalba iš tylos” (“Words from Silence”, eng.), “Priimant esatį” (“Embracing the Present”, eng.), “Rojų ir Žemę Sujungiant” (“Bridging Heaven & Earth”, eng.), o “Kelionė į esatį” (“Journey into Now”, eng.) yra naujausias jo kūrinys.

Šiuo metu jis gyvena Santa Cruz, Kalifornijoje ir kviečia į vakarines mokymų sesijas, darbo grupes savaitgaliais bei ilgesnes dvasines išvykas Amerikoje, Europoje ir Australijoje.

Leonardas apdovanotas unikalia savybe sukurti specifišką santykį su jūsų ego, sąlygojantį pastarojo atsipalaidavimą ir pasidavimą.

Ego yra pagrindinė kliūtis žmogui, siekiančiam nubudimo. Tol, kol jūs neišvystysite teisingų santykių su ego, bus visiškai nesvarbu kiek jūs patiriate ir vertinate būvimą esatyje, jūs visviena nebūsite pilnai nubudę. Tai esminis žingsnis, siekiant suvaldyti protą ir ego. Leonardas apdovanotas unikalia savybe sukurti specifišką santykį su jūsų ego, sąlygojantį pastarojo atsipalaidavimą ir pasidavimą. Matyti, kaip Leonardas dirba su kitų ego, yra nuostabus potyris. Kartais užtenka būti šio įvykio liudininkais, ko pasėkoje pasikeičia jūsų pačių santykis su jūsų ego.

Leonardas yra šis tas daugiau, nei Esaties Mokytojas. Jis taip pat yra apdovanotas gydymo dovana.

Daugelis žmonių patyrė Esatį ir pastebėjo pokyčius, kylančius iš gilesnio pasinėrimo į ją. Ir vis dėlto jie negali išlaikyti tinkamo Esaties lygio savo kasdieniuose gyvenimuose ir santykių su kitais žmonėmis metu.

Yra dvi priežastys. Visų pirma, serganti arba trauma paženklinta praeitis nepaleis žmogaus iš savo gniaužtų. Antroji priežastis yra daugelio žmonių praeityje patirtos ir nuslopintos emocijos. Jiems sunku netrikdomiems būti esatyje, kadangi šios užslėptos emocijos nuolatos pasireiškia šioje akimirkoje ir iškraipo gyvenimo potyrius.

Leonardui suteikta gydimo dovana ir jis yra mistikas, galintis prasiskverbti pro iliuzijos šydą tiesiai į jus laikančią praeities gelmę ir pažadinti jumyse pilnavertiškumą, senų žaizdų pagijimą ir susitaikymą su praeitimi.

“Mano mokymas neturi nieko bendra su praeitimi. Jis siejamas tik su šia akimirka, tačiau kartais mums tenka atsigręžti į savo pačių praeitį, kad padėtume sau ištrūkti iš jos.”
-Leonard Jacobson

Žengiant į mistiką

1981 m. Leonardas patyrė pirmą iš keleto spontaniškų mistinių nubudimų, iš pagrindų pakeitusių jo suvokimą apie gyvenimą, tiesą ir realybę. Kiekvienas išgyventas nušvitimas jam atskleidė vis gilesnes ir gilesnes sąmonės būsenas, užpildžiusias jo mokymus ir suteikusias jo raštams išskirtinės išminties, aiškumo, meilės ir užuojautos. Leonardas pasinėręs į mistikos gilumą. Būvimas jo kompanijoje yra Vienybės ir Amžinybės patyrimas. Jo mokymai atskleidžia visų religijų ir dvasinių tradicijų esmę. Jis kalba apie sielą ir jos kelionę, suteikdamas prasmę visiems išgyvenimams, kartu ir patiems skaudžiausiems.

Norėdami daugiau sužinoti apie Leonardo kelionę ir jo nubudimą, spauskite čia.

Leonardo santykis su kitais žmonėm būna keleto skirtingų lygių.

Tiems, kas dvasinėje kelionėje jau keletą metų, tačiau vis dar būna įtraukti į proto ir emocijų žaidimą, Leonardas siūlo tiksliai subalansuotą asmeninę metodiką, kuri nuves juos į pilną nubudimo būseną.

Tiems, kas neseniai pradėjo kelią į nubudimą, Leonardo savybė paprastai ir aiškiai išreikšti gilias tiesas, kartu su jo unikaliom įžvalgom į proto ir ego prigimtį, gali greitai nuvesti į Esatį, tiesą, meilę, galią ir laisvę.

Tiems, kas nori priartinti savo gyvenimą prie esaties, sąmoningumo ir pilnatvės, Leonardo mokymai atskleis kelią.

Leonardas ir Jėzus

Leonardas nėra Krikščionis, jis nėra susijęs su jokiomis religijomis ar religiniais įsitikinimais, tačiau 1981 m., per pirmąjį nubudimą, ir vėl 1984, per antrąjį nubudimą, jis patyrė įstabių įžvalgų apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir jo mokymus. Nors šios įžvalgos yra radikalus nukrypimas nuo tradicinių Krikščioniškų įsitikinimų, jos atskleidžia Jėzaus mokymų esmę ir kaip jo žodžiai buvo nesuprasti ir klaidingai panaudoti. Daugelį metų jis nenorėjo apie tai kalbėti, kol galiausiai atskleidė tai savo knygoje “Rojų ir Žemę Sujungiant” (“Bridging Heaven & Earth”, eng.). Nepreseniausiai Leonardas pasidalino savo įžvalgomis vieno asmens vaidinime “Išlaisvinant Jėzų” (“Liberating Jesus”, eng.), kurį jis parašė ir atliko įvairiose pasaulio šalyse. Šiame vaidinime Leonardas vaidiną į šiandieną atvykusį Jėzų ir atskleidžia visiškai kitokį jo paveikslą. Tokį, koks yra labai svarbus einantiems nubudimo keliu. “Išlaisvinant Jėzų” yra išleistas ir DVD formate.

Norėdami daugiau sužinoti apie “Išlaisvinant Jėzų” vaidinimą arba peržiūrėti DVD anonsą, spauskite čia.

Tai nėra tiesiog nubudimas!

Būti esatyje yra raktas į tikrą nubudimą. Tačiau net jei jūs ir nesate dvasinėje kelionėje, jūs gausite didelę naudą vis labiau pasinerdami į esatį savo gyvenime ir santykiuose.
Kaip?

Kuomet vis labiau pasineriate į esatį:

 • Jūs pagysite nuo savo praeities emocinių traumų;
 • Jūs išsilaisvinsite nuo vaikystėje išmoktų ribojančių įsitikinimų;
 • Jūsų neužvaldys nekontroliuojamos emocijos;
 • Jūs būsite laisvi nuo kaltės ir gailėjimosi;
 • Jūs aiškiau suvoksite savo jausmus;
 • Jūs jausitės galingesnis;
 • Jūs mažiau nerimausite dėl ateities;
 • Jūs mažiau teisite save ir kitus;
 • Jūs neprarasite savęs siekdami pritarimo iš kitų;
 • Jūs mažiau bijosite mirties ir stipriau jausite gyvenimą;
 • Jūs tapsite spontaniškesnis ir nebijosite iššūkių;
 • Jūs tapsite atviresni ir labiau mylėsite;
 • Jūs tapsite budresni ir sąmoningesni.

Būvimas esatyje pagyvins kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą!

Select Language

 • English
 • German
 • Danish
 • Swedish
 • French
 • Italian
 • Polish
 • Japanese
 • Greek
 • Chinese
 • Kenyan
 • Lithuanian